Wyniki wyszukiwania dla: AZERBEJDŻAN - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AZERBEJDŻAN

Wyniki wyszukiwania dla: AZERBEJDŻAN

 • Partnerstwo Wschodnie a Armenia Gruzja i Azerbejdżan

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł ukazuję założenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego oraz ich realizację przez Armenię, Azerbejdżan i Gruzję

 • Azerbejdżan w organizacjach międzynarodowych i regionalnych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Artykuł ukazuje role i miejsce Azerbejdżanu w organizacjach międzynarodowych

 • Polityka wyznaniowa w Armenii , Azerbejdżanie i Gruzji

  Publikacja

  - Rok 2018

  Artykuł ukazuje politykę wyznaniową podejmowana przez rządy Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji w okresie do 1992-do 2017

 • Ropa i gaz w gospodarce Azerbejdżanu

  Publikacja

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wsparcie Banku Światowego dla Azerbejdżanu w dziedzinie ochrony środowiska

  Publikacja

  - Rok 2017

  Wieloletnie zaniedbania w zakresie ochrony środowiska spowodowały, ze w Azerbejdżanie znajdują się najbardziej zaniedbane obszary na świecie. Wsparcia finansowego w dziedzinie minimalizacji tych zanieczyszczeń Azerbejdżan szukał w Banku Światowym.

 • Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku

  Publikacja

  Celem monografii jest ukazanie ewolucji stosunków Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją oraz głównych determinantów ich rozwoju w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

 • Rosyjskaja Federacja w gasudarstwennych strategijach bezopastnosti Armenii,Gruzji, i Azerbejdżanu

  На втором десятилетии после получения независимости Грузия, Армения и Азербайджан создали стратегии национальной безопасности. В документах трех государств были показаны угрозы безопасности: опасение за суверенитет и независимость государств, угроза этнических конфликтов, развитие контрабанды и организованной преступности, экономическая зависимость, а также ухудшение состояния окружающей среды. Проводимая государствами внешняя...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zagrożenia państwa i polityka obrony w narodowych strategiach bezpieczeństwa Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł zawiera porównanie zagrożeń zewnętrznych państwa w strategiach bezpieczeństwa narodowego Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji

 • The Legal Framework of Bilateral Cooperation of Poland and the Eastern Partnership Countries in Combating Various Forms of Crime

  Celem artykułu jest analiza porównawcza zapisów umów bilateralnych pomiędzy Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie walki z różnymi rodzajami przestępczości. Zakres i formy współpracy w zwalczaniu przestępczości, w tym zorganizowanej, zapobiegania jej i wykrywania przestępstw są zbliżone we wszystkich umowach. Relatywnie najszerzej uregulowany ten obszar współpracy został w umowach zawartych pomiędzy Polską a Mołdawią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pealizacija inicjatiw wostocznogo partnerstwa w Azerbajdżane

  Azerbaijan established political relations with the EU during the implementation of TACIS Programme projects and signed the Partnership and Cooperation Agreement with the EU in 1996. It joined the European Neighbourhood Policy in 2004 and the Eastern Partnership programme in 2009. Despite the sceptical attitude taken by Azerbaijan's government towards the Eastern Partnership initiative, the EU earmarked further funds for Azerbaijan for 2011 – 2014 as part of the European Neighbourhood and Partnership Instrument. During the third Eastern Partnership summit in Vilnius in November 2013, Azerbaijan signed only an agreement concerning visa facilitations and readmission. However, it also undertook certain measures as part of the five Eastern Partnership initiatives. In the framework of the Integrated Border Management Programme, Azerbaijan implemented projects connected with improving the access of resettled people to the judicial system, creation of electronic border control systems, social protection, increasing public awareness to eliminate domestic violence, improving assimilation of asylum - seekers and immigrants, and supporting occupational health organisations. Activities aimed at supporting SMEs included training for entrepreneurs, promotional conferences and loans to the SME sector. Recommendations of the initiative promoting the creation of regional electrical and renewable energy markets were implemented by Azerbaijan in the form of 33 projects as part of the INOGATE Programme. With respect to environmental management, Azerbaijan developed a digital regional atlas of natural disasters, and with respect to natural disaster mitigation it planned population protection measures. Azerbaijan was ranked last but one in the evaluation presented in the annual report prepared by the EU. The transformation process in this country has been slow and illusory in certain aspects. Nevertheless, the EU has continued its Eastern Partnership initiative activities, allocating between EUR 252,000 and 308,000 for transformations in Azerbaijan

 • Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją

  Publikacja

  Handel zagraniczny Polski, w porównaniu z pozostałymi krajami Kaukazu Południowego, najszybciej rozwijał się z Gruzją. W 2001 roku największe obroty handlowe Polska zanotowała z Azerbejdżanem, a w 2012 roku – z Gruzją. Ogółem obroty handlowe Polski w latach 2001–2012 były większe z Gruzją niż Azerbejdżanem. Stało się tak z powodu niepodjęcia realizacji projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska, co umożliwiłoby...