Wyniki wyszukiwania dla: BADANIA UZIEMNIEŃ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIA UZIEMNIEŃ

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIA UZIEMNIEŃ

 • Przyrządy do pomiaru parametrów uziemnień.

  Publikacja

  Omówiono metody pomiarowe stosowane najczęściej w miernikach parametrów uziemnień przeznaczonych do pracy przy częstotliwościach przemysłowych oraz uziemnień odgromowych. Oprócz metod statycznych (niskoczęstotliwościowych) i udarowych zaprezentowano metody wysokoczęstotliwościowe wykorzystywane w miernikach. Przedstawiono ograniczenia omawianych metod i niebezpieczeństwo powstania nadmiernych błędów wynikających z niedokładnej...

 • Praktyka inżynierska połączeń wyrównawczych i uziemnień odgromowych w typowych obiektach budowlanych .

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wskazano ogółne zasady projektowania i wykonywania systemów połączeń wyrownawczych i uziemnień odgromowych w typowych obiektach budowlanych.

 • Problemy pomiaru rezystancji uziemień odgromowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody pomiaru i definicję rezystancji uziemienia mierzonej w warunkach statycznych również z zastosowaniem cęgów pomiarowych, a także przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji przy udarach prądowych o amplitudach od 1 A do setek A. Rezystancja udarowa jest wskaźnikiem zachowania się uziemienia podczas wyładowania atmosferycznego. Zaletą metod...