Wyniki wyszukiwania dla: BADANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI

 • Przedsiębiorczość na Pomorzu - analiza jakościowa

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia analizę przedsiębiorczości na Pomorzu w oparciu podejście behawioralne. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1 584 małych firm określono strategię, cele oraz sposób zarządzania tymi przedsiębiorstwami.

 • Entrepreneurial potential: what do we know about it?

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozdziale zwrócono uwagę na niejednoznaczności w definiowaniu przedsiębiorczości i pojęcia przedsiębiorcy, poświęcając też sporo miejsca problemowi stawania się przedsiębiorcą i próbując odpowiedzieć na pytanie czy przedsiębiorcą można się urodzić, czy też można nauczyć się być przedsiębiorcą. Przy pomocy prostego modelu opisano też rolę, jaką edukacja w zakresie przedsiębiorczości pełni w rozwoju tej ostatniej. W dalszej części...