Wyniki wyszukiwania dla: BIAŁKA ROŚLINNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BIAŁKA ROŚLINNE

Wyniki wyszukiwania dla: BIAŁKA ROŚLINNE

 • Albuminy 2S - roślinne białka zapasowe o właściwościach alergennych

  Publikacja
  • J. Czarnecka
  • M. Koziołkiewicz

  - BioTechnologia - Rok 2007

  Roślinne albuminy 2S są znane jako białka zapasowe obecne w nasionach niektórych roślin jadalnych, takich jak: soja, słonecznik, gorczyca i orzech brazylijski. Białka te posiadają niezwykłą strukturę drugorzędową, będącą wynikiem obecności bogatych w cysteinę motywów C-Xn-CXn-CC-Xn-CXC-Xn-C-Xn-C oraz czterech wiązań disiarczkowych. Dzięki tej strukturze, albuminy 2S są odporne na obróbkę termiczną i proteolizę. Niektóre z tych...

 • Naturalne związki organiczne

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka zawiera dwanaście rozdziałów merytorycznych, w których omówiono występowanie, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie następujących naturalnych organicznych: aminokwasy, peptydy, białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, kwasy nukleinowe, polifenole i flawonoidy, hormony owadzie i roślinne, terpenoidy i izoterpenoidy oraz związki sygnałowe (feromony).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ rodzaju kwasu jako dodatku do eluentu na parametry rozdzielania polifenoli techniką chromatografii cieczowej w odwróconych układach faz (RP-HPLC)

  Chromatografia cieczowa jest jedną z technik wykorzystywanych w badaniach składu mieszanin, a także do wydzielania czystych składników z mieszanin w postaci frakcji eluatu. Z punktu widzenia współczesnej chemii, farmakologii, a także medycyny, czy biotechnologii, chromatografia pełni ważną rolę, w zakresie analityki jakościowej i ilościowej. Dzięki możliwości otrzymywania naturalnych składników biologicznie czynnych w czystej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Charakterystyka i przydatność składników szarłatu w biotechnologii żywności

  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2008

  W artykule przedstawiono charakterystykę szarłatu, który jest pseudozbożem o dobrej wartości żywieniowej ze względu na zawartość lipidów o korzystnej proporcji nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych i białek o dobrym składzie aminokwasowym. Brak białek frakcji glutenu świadczy o przydatności szarłatu do wytwarzania dietetetycznej żywności przeznaczonej dla chorych na celiakię. Ze względu na małe rozmiary ziaren skrobi szarłatu...