Wyniki wyszukiwania dla: BIOMEDYCYNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BIOMEDYCYNA

Wyniki wyszukiwania dla: BIOMEDYCYNA

 • Biomateriały we współczesnej medycynie

  Publikacja

  - Rok 2020

  Biomedycyna oznacza eksperymentalne biologiczne i medyczne nauki zintegrowane w całość, w tym nauki chemiczne o związkach wielkocząstoczkowych.

 • Metody matematyczne syntezowania źródeł optycznych do interferometrów niskokoherentnych dla zastosowa biomedycznych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy przedstawiono mozliwosci wykorzystania metod matematycznych w układach interferometrii niskokoherentnej do zastosowan biomedycznych. Metody takie sa wykorzystywane na kazdym z etapów realizacji układów: projektowania poszczególnych elementów, obróbki danych pomiarowych oraz w trakcie walidacji techniki pomiarowej. W pracy przedstawiono mozliwosci optymalizacji parametrów metrologicznych interferometrów niskokoherentnych...

 • Nanotechnologie i nanomedycyna

  Publikacja

  Zastosowanie nanotechnologii w wytwarzaniu implantów, diagnozowaniu chorób oraz ich leczeniu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Liquid crystals thermography for technical and biomedical application

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule opisano termografię ciekłokrystaliczną jako technikę wykorzystu-jącą termochromatyczne ciekłe kryształy do badań technicznych i biomedycz-nych. W szczególności dotyczy to badań wymiany ciepła i masy, chorób skór-nych i podobnych. Praca zawiera ilustracje z badań przeprowadzonych przezautorów.

 • Zastosowanie inżynierii dźwięku i obrazu w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2003

  Wynikiem opracowań Katedry Systemów Multimedialnych PG we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie jest zestaw narzędzi komputerowych do badania słuchu oraz rozwiązanie systemowe masowych badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku oparte na zastosowaniu współczesnych technologii teleinformatycznych. Niektóre wdrożone aplikacje i systemy z dziedziny diagnostyki słuchu, mające w znacznej mierze charakter oryginalny,...