Wyniki wyszukiwania dla: BORN GLOBAL, ENTREPRENEURSHIP - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BORN GLOBAL, ENTREPRENEURSHIP

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: BORN GLOBAL, ENTREPRENEURSHIP

 • International Startups from Poland: Born Global or Born Regional?

  Publikacja

  - Central European Management Journal - Rok 2019

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • "Born Poland, Gone Global". The case of successful Polish ICT company - Aiton Caldwell

  Publikacja

  - Rok 2018

  This work examines the pathway to global markets of Polish ICT company Aiton Caldwell

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Journal of Global Entrepreneurship Research

  Czasopisma

  ISSN: 2228-7566 , eISSN: 2251-7316

 • Julita Wasilczuk dr hab.

  Urodzona 5 kwietnia 1965 roku w Gdańsku. W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii). Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,...

 • Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development

  Publikacja

  The main purpose of the paper is to present the role of entrepreneurial education for entrepreneurship development. The paper is theoretical and includes both a literature review and world reports (Global Entrepreneurship Monitor and WEF Global Education Initiative) on entrepreneurship and entrepreneurial education.

 • Internationalization of Born Globals from Theoretical Perspective

  Publikacja

  The paper discusses the evolution of theoretical approaches towards internationalisation process of firms, especially SMEs. It clarifies the definitions of born global (BG) firm, presents its characteristics and the specifics of its internationalisation process. The objective of this paper is to present internationalisation process of born global firm from theoretical perspective. The article starts with presentation of the oldest...

 • Potential energy surfaces of the low-lying electronic states of the Li+LiCs system

  Ab initio quantum chemistry calculations are performed for the mixed alkali triatomic system. Global minima of the ground and first excited doublet states of the trimer are found and Born-Oppenheimer potential energy surfaces of the Li atom interacting with the LiCs molecule were calculated for these states. The lithium atom is placed at various distances and bond angles from the lithium-caesium dimer. Three-body nonadditive forces...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Housing Pattern and Entrepreneurship in Polish Suburban Landscape

  Publikacja

  - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - Rok 2017

  Abstract. Housing stimulates the development of SMEs (small and medium enterprises) in the suburbs. The multidisciplinary research in fields of urban planning and economics, carried out by the Authors, confirms this trend. The purpose of this paper is to present the multidisciplinary results of the research on the determinants of SME localization in the suburban areas of Gdansk, Gdynia and Sopot (the Metropolitan Area Gdansk–Gdynia-Sopot...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Magdalena Gajewska prof. dr hab. inż.

  Magdalena Gajewska (ur. 1.06.1968 r. w Gdańsku) ukończyła studia w 1993 roku na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.  Jest adiunktem w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Doktorat (2001) i habilitacja (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska.  W kadencji 2016–2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuję się w technologiach związanych z ekoinżynierią:...

 • Foreign Entry Modes of High-tech Firms in Poland

  The main objective of the article is to present the role and importance of foreign entry modes in internationalization process and their key determinants. Research methods: A quantitative research design was used. A survey was conducted on the sample of 263 firms operating in...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM

  Publikacja

  Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej...

 • Magdalena Popowska dr

  Dr Magdalena Popowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wykłada Organization Science i Entrepreneurship. Od wielu lat odpowiedzialna jest za programy wymiany, podwójnych dyplomów i inne działania internacjonalizacyjne. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowych....

 • Przedsiębiorczość społeczna w społeczeństwie obywatelskim w Polsce

  Publikacja

  - STUDIA BAS - Rok 2015

  W artykule przedstawiono koncepcję i zakres zjawiska przedsiębiorczości społecznej w Polsce, w kontekście funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu autorka analizuje dominujące szkoły badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości społecznej, identyfikuje i charakteryzuje podstawowe modele przedsiębiorstw społecznych w Polsce oraz wskazuje na wyzwania związane z badaniem tego typu organizacji. Autorka przedstawia i poddaje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Research on entrepreneurship – the forms of entrepreneurship

  The aim of this article is to present suggestions for future directions of research on entrepreneurship, with particular emphasis on different forms of entrepreneurship. The suggestions are preceded by a brief review of research on entrepreneurship. The article is theoretical in nature and does not present any own research, although its content is based on multiple years of experience in studying this phenomenon. The forms of entrepreneurship...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Semantic Driven Table Understanding in Born-Digital Documents

  Publikacja

  - Rok 2014

  This paper presents a new approach to table understanding, suitable for born-digital PDF documents. Advance beyond the current state of the art in table understanding is provided by the proposed reverse MVC method, which takes advantage of only partial logic structure loss (degradation) in born-digital PDF documents, as opposed to unrecoverable loss (deterioration) taking place in scan based PDF documents.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Including the Dark Side of Entrepreneurship in the Entrepreneurship Education

  Publikacja

  Pursuing an entrepreneurial career is often rewarding in terms of both economic and psychological outcomes. However, becoming an entrepreneur also has its darker side that affects professional and personal life. Meanwhile, the positivity bias is prevalent in entrepreneurial education and research. It is recognized as emphasizing the advantages of becoming an entrepreneur and giving considerably less attention to potential downsides....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wojciech Sadowski prof. dr hab. inż.

  Wojciech Sadowski (ur. 2.02.1954 r. w Ostaszewie), naukowiec, polski inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista z fizyki ciała stałego, nanotechnologii, optoelektroniki. Studia wyższe ukończył w 1979 r. w Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie w specjalności dielektryki i półprzewodniki, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika. Od 1979 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej, pełniąc...

 • Entrepreneurship Today: Selected Aspects

  Publikacja
  • M. Byczkowska
  • Z. Poplavska
  • S. Komarynets
  • Y. Stukalina
  • A. Majzel
  • K. Zięba

  - Rok 2020

  At its very beginning, entrepreneurship was a purely economic notion. However, this growing interest in entrepreneurship-related problems prompted other sciences to participate in explaining the entrepreneurship phenomenon. Nowadays, entrepreneurship is analyzed through multiple theoretical lenses of economics, management, psychology, sociology – just to name a few. Therefore, it would be difficult to find a notion that could be...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem born globals

  Celem artykułu jest przedstawienie czynników internacjonalizacji przedsiębiorstw, przede wszystkim born globals. Przedstawione zostały teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich ewolucja. Szczególny nacisk położono na wczesną i szybką internacjonalizację przedsiębiorstw. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na próbie 355 polskich zinternacjonalizowanych przedsiębiorstw.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Legal destructive entrepreneurship in the modern economy

  Publikacja

  Motivation: Usually examples of activities that have a positive impact on the economy of the state are cited. Destructive entrepreneurship refers to activities that have negative impact on the economy. This phenomenon is relatively new in the literature and does not yet have a precise definition. Aim: The aim of this article is to attempt a definition of the phenomenon of legal destructive entrepreneurship. The author also analysed...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pronouncement of embedded agency in the field of social entrepreneurship

  Publikacja

  The paper provides insights into how social entrepreneurship and the institutional theory framework can be combined. The author situates the social entrepreneurship phenomenon here, and embarks on the traditional structure vs agency debate from social sciences, sociology of organizations in particular. The concept of embedded agency is referred to and employed to explain the phenomenon of social entrepreneurship. In this paper,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Extraction of information from born-digital PDF documents for reproducible research

  Born-digital PDF electronic documents might reasonably be expected to preserve useful data units of their source originals that suffice to produce executable papers for reproducible research. Unfortunately, developers of authoring tools may adopt arbitrary PDF generation strategies, producing a plethora of internal data representations. Such common information units as text paragraphs, tables, function graphs and flow diagrams,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gender differences in entrepreneurship myths

  Publikacja

  - Rok 2014

  The article presents the research results related to the most popular entrepreneurship myths in a group of business students. The author focused on gender differences in myth intensity, credibility and importance based on subject literature. The statistic analysis does not confirm any significant differences between male and female groups in case of the majority of myths, however women’s entrepreneurial intentions proved to be...

 • Female entrepreneurship in Kazakhstan

  Publikacja

  - Rok 2021

  Women constitute the majority of the Kazakh population and, even though they live almost 10 years longer than men on average, they are far less economically active. Less than half of the female population take up employment. Women’s wages are often as much as 30% lower than men’s. The subjective reasons for undertaking economic activity as mentioned by women included: independence from the husband, low earnings of the husband and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Entrepreneurship nests in a polish edge city

  Publikacja

  - Rok 2020

  The last two decades in Poland have been a period of both a dynamic development of the small and medium-sized enterprise sector and a transformation of the city surrounding territories. This development began during the economy transformation after 1989. Population migration and movement of economic entities away from central cities resulted in development of territorial structures within some Polish suburban areas, defined as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • International Entrepreneurship

  Kursy Online
  • A. Richert-Kaźmierska

  That is the course of International Entrepreneurship, dedicated to the students of Faculty of Management and Economics; study field Economic analitics. Here can be found materials for own studying as well as excercises, cases and tests.

 • Accelerator of the entrepreneurship: suburbs in the coastal metropolis of GOM

  Publikacja

  - Rok 2014

  Polish model of suburban structure is made of variety types of enterprises in different scales, and a range of housing. However this mass of unordered structure with its urban development problems, often leads to the establishment of business and also the development of local entrepreneurship. This article investigates SME sector located in the suburban area of costal metropolis GOM to prove the thesis that the positive effect...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Global edge alliances in graphs

  In the paper we introduce and study a new problem of finding a minimum global edge alliance in a graph which is related to the global defensive alliance (Haynes et al., 2013; Hedetniemi, 2004) and the global defensive set (Lewoń et al., 2016). We proved the NP-completeness of the global edge alliance problem for subcubic graphs and we constructed polynomial time algorithms for trees. We found the exact values of the size of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Entrepreneurship in Virtual Economy: the Case of Currency One SA

  Publikacja

  Purpose: The scientific purpose of the study is an attempted synthesis of interpretation of “the virtual economy” and “the virtual environment” in the Polish and foreign literature on the subject. The cognitive purpose thereof is to offer an identification and a qualitative analysis of the factors that determine the development of e-entrepreneurship using an example of business practice. Methodology: The theoretical basis of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Social entrepreneurship and its hybridity determining resource challenges and chances

  In this conceptual paper, the author aims to grasp what are the particular challenges and opportunities in social entrepreneurship, in terms of resource access and mobilization, considering the hybrid nature of social enterprise. To this end, the author points to the nature of hybridity and discusses what advantages and disadvantages are inherent in financial, human and physical resources access for social enterprises as hybrid...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Social Entrepreneurship Research – Challenges, Explanations and Suggestions for the Field Development

  Publikacja

  Employing critical review and reflection on the key literature in the area of entrepreneurship and management studies in social entrepreneurship field, this paper aims to outline the current challenges this field is facing, while introducing related explanations and suggesting required changes. The current field of social entrepreneurship research is at its nascent stage, which is determined by ongoing definitional debates and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Global defensive sets in graphs

  In the paper we study a new problem of finding a minimum global defensive set in a graph which is a generalization of the global alliance problem. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G, we define for every subset X of S the predicate SEC ( X ) = true if and only if | N [ X ] ∩ S | ≥ | N [ X ] \ S | holds, where N [ X ] is a closed neighbourhood of X in graph G. A set S is a defensive alliance if and only if for...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Social Entrepreneurship Avenues for the Field Development through Research Paradigm Intersection Discussion

  The aim of this paper is to identify and provide key arguments for employing integrative approach in the choice of research paradigm for studying social entrepreneurship phenomenon. The fact that social entrepreneurship as a field of research is at its preliminary stage, serves as argument and gives freedom in the discussion of the choice of employing a research paradigm. The author does so through identifying commonalities and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland

  Polska przeszła skomplikowaną drogę przemian gospodarczych by ostatecznie wstąpić do UE. Jednę z sił, pomocnych na tej drodze była i jest przedsiębiorczość. Autorzy podjęli się charakterystyki przedsiębiorczości kobiet w okresie transformacji, porównując ją z przedsiębiorczością w pozostałych 15 krajach UE (przed akcesją Polski). Wykorzystano do tego badania przeprowadzone w 1992, 1999 i 2004 wśród przedsiębiorców regionu gdańskiego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marzena Starnawska dr

  Osoby

 • Gendered entrepreneurship and its impact on firm innovativeness - a literature review.

  Entrepreneurs gain a lot of attention in recent decades. Even if a precise definition of entrepreneur and entrepreneurship remains problematic, it is clear that there is a strong link between entrepreneurship and innovativeness, as well as between entrepreneur and innovation. In the current era of globalisation, the importance of innovations is as great as never before. And so is the importance of innovativeness determinants. Investigating...

 • ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY

  Kursy Online
  • M. Popowska

  The aim of the course is to acquaint students with entrepreneurship as a phenomenon,  increase their pro-entrepreneurial attitudes and develop skills necessary in entrepreneurship process. Special emphasis will be placed on fashion business as representing creative industry. The main objectives are as follows: Learn how to prepare a business model canvas and business plan. Know the backstage of the fashion industry. Identify...

 • Corporate Entrepreneurship: A Literature Review and Future Research Perspectives

  Background. Nowadays, corporate entrepreneurship (CE) is perceived as an essential approach to boost the innovation and creativity within existing organizations for achieving higher opportunities in the market. This paper examines this concept, which has been largely discussed in the Anglo-Saxon world over the last thirty years. Like for many other phenomena, also in case of CE, this discussion has provided numerous conceptualizations,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The entrepreneurship of host cities of the Olympic Games – Between success and social destruction

  Many publications focus on the deficit nature of the Olympic Games organisation, when considered from the point of view of host cities – organisers of such events. However, does such an event actually affect the region and the host country in a positive way? The presented article aims at the assessment of the organisation of mass sports events, such as the Olympic Games, taking into consideration entrepreneurial activities which...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tight bounds on global edge and complete alliances in trees

  In the talk the authors present some tight upper bounds on global edge alliance number and global complete alliance number of trees. Moreover, we present our NP-completeness results from [8] for global edge alliances and global complete alliances on subcubic bipartite graphs without pendant vertices. We discuss also polynomial time exact algorithms for finding the minimum global edge alliance on trees [7] and complete alliance...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Entrepreneurship after the Age of Sixty–Five? Reflections of Third Age University students

  Publikacja

  The common synonyms for entrepreneurship usually include such concepts as creativity, innovation, and activity. These, in turn, are more often associated with youth rather than people of older age (Górniak, 2013). On the basis of literature research and interviews conducted with students from the Sopot School of Social Psychology of the University of the Third Age, the authors determined that among individuals...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Formal Institutions: the Source of Unproductive Entrepreneurship in Poland

  Publikacja

  The purpose of this article is to determine the entrepreneurs' perception of formal institutions in Poland as a source of non-productive behaviours. The research methodology was developed based on many years of the teams' research experience. It involved three stages of research: 1) panel of experts and 2) telephone surveys of 1,612 entrepreneurs in Poland, which were the basis for 3) development of detailed research to be conducted...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Entrepreneurship without Borders: Do Borders Matter for International Entrepreneurship?

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Methodology of entrepreneurship teaching in tertiary education - experiences of the Faculty of Economics and Management on the Gdansk University of Technology

  Publikacja

  The purpose of the chapter is an overview of the available methods and techniques of teaching entrepreneurship at the academic level, as well as the presentation of the methodology of the work with students within the framework of the Entrepreneurship course at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Social Entrepreneurship through Cooperatives: Founder Insights

  Publikacja
  • B. Huybrechts
  • T. Nelson
  • D. Nelson
  • G. Trasiani
  • K. Harris
  • R. Pashov
  • M. Starnawska
  • G. Esposito
  • A. Carobolante
  • F. Dufays
  • N. O’shea

  - Rok 2013

  In this research we are interested in how social entrepreneurs think about their organizational creation process in the context of cooperatives, and how cooperatives conceptualize and actualize their ‘care for community’ social principles. In this interface of organizational purpose and form, we find a variety of interesting issues presented by our interview sample of founders of young, global organizations from six nations. Discussing...

 • QUANTITATIVE EASING POLICY AND ITS IMPACT ON THE GLOBAL ECONOMY

  Publikacja

  Based on the analysis of the impact of quantitative easing policies on the global economy, there was concluded that the world’s largest central banks and widespread debt stimulation have created the model of economic growth. This model was based on the productivity growth. The lack of productivity growth in the developed world, the active integration of developing countries (first of all China and India) in the global economy have...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bankruptcy system model and efficiency versus the entrepreneurship and innovation in selected European countries

  Publikacja

  - Rok 2018

  model and its efficiency on the development of entrepreneurship and innovation in selected European countries and Turkey. This goal was achieved by examining the relationships between debtor-friendliness of the bankruptcy law model and its efficiency on one side and entrepreneurship and innovation on the other. The cross-sectional ANOVA test and OLS regression method were chosen as the research method. In order to verify the research...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Methodological challenges in social entrepreneurship – on the nexus of economics and management area

  In this paper we make an attempt distinguishing challenges in SE research agenda in Polish and beyond. We identify what can impede the development of this area in Polish discourse These challenges vary in scope. They involve the dilemma between either economics or management as disciplinary settings. Also the understanding of social economy as such determines the chaos. Additionally, divergences in paradigms where researchers situate...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Entrepreneurship in Internet Business

  Publikacja

  - Rok 2008

  Sklasyfikowano przedsięwzięcia elektroniczne. Zarysowano problematykę rozwoju e-biznesu od fazy startowej do formy dojrzałej. Zaprezentowano technologie informatyczne służące do tworzenia, implementacji oraz wdrożenia komercyjnych witryn internetowych. Zwrócono uwagę na możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego od funduszy inwestycyjnych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono szereg wniosków praktycznych mogących służyć przedsiębiorcom...

 • Global and regional economic inequality: Methods of measurement and evidences

  Publikacja

  - Rok 2019

  The lack of countries’ statistical income data, comparable across countries and years, seems to be the main reason of controversial conjectures concerning global inequality and its evolution over time. In the databases, which purport to collect income data on a worldwide scale, only some summary statistics (quantile income shares, means, Gini indices) are presented. Therefore, the development of efficient methods of extracting...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym