Wyniki wyszukiwania dla: BUDOWNICTWO WODNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BUDOWNICTWO WODNE

Wyniki wyszukiwania dla: BUDOWNICTWO WODNE

 • Budownictwo Wodne

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

 • Budownictwo Wodne i Hydroenergetyka

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Budownictwo Wodne i Hydroenergetyka przeznaczony jest dla studentów na II semestrze studiów II stopnia o specjalności Budownictwo Wodne i Morskie. Obejmuje on zagadnienia związane z budownictwem wodnym śródlądowym ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania hydroenergetycznego wód spiętrzonych.

 • Budownictwo wodne i morskie (2022-2023)

  Kursy Online
  • K. Szarf
  • W. Tisler
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • A. Duszyńska
  • W. Magda
  • A. Wawrzyńska

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Budownictwo wodne i morskie (2021-2022)

  Kursy Online
  • K. Szarf
  • W. Tisler
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • A. Duszyńska
  • W. Magda
  • A. Wawrzyńska

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Budownictwo wodne i morskie (2020-2021)

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • W. Magda

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska  (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Katedra Hydrotechniki

  Zespoły Badawcze

  Profil badawczy Katedry Hydrotechniki jest głównie związany z procesem ruchu wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Zespół katedralny jest silnie powiązany tematycznie z takimi zagadnieniami jak mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, meteorologia, budownictwo wodne czy gospodarka wodna.

 • Witold Sterpejkowicz-Wersocki dr inż.

  W 1994 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo Wodne, które ukończył 20.09.1999 r. uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. W 2000 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Bolta, prof. PG p.t.: "Kryteria oceny stabilności strefy kontaktowej...

 • Angelika Duszyńska dr inż.

   Absolwentka kierunku Budownictwo Wodne Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie Geotechnika,  nauczyciel akademicki (od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG).  Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Geoinżynieria, Geotechnika, Budowle Ziemne i Wzmacnianie podłoża, Geosyntetyki w Budownictwie, Budowle Hydrotechniczne. Od ponad 20 lat...

 • Seminarium dyplomowe BWiM - inż. - Nowy

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • W. Magda

  Seminarium Dyplomowe, specjalność Budownictwo Wodne i Morskie

 • Budowa i utrzymanie portów i torów wodnych

  Kursy Online
  • A. Wawrzyńska

   Wykład i Ćwiczenia Kier. Budownictwo sem. VII spec. Budownictwo Wodne i Morskie 

 • Elektrownie wodne i wiatrowe

  Kursy Online
  • P. Doerffer

 • Elektrownie wodne [2022/23]

  Kursy Online
  • M. Jaskólski
  • A. Lenarczyk

 • Elektrownie wodne [2021/22]

  Kursy Online
  • M. Jaskólski

 • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka

  Kursy Online
  • M. Piwowarski
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z maszynami wodnymi takimi jak pompy wirowe i turbiny wodne stosowanymi w energetyce, zapoznanie z podstawowymi pojęciami, zasadami działania i doboru do instalacji. W dziedzinie małej energetyki omówienie wyposażenia maszynowego małej siłowni oraz jej współpraca z siecią energetyczną.

 • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka

  Kursy Online
  • M. Piwowarski
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z maszynami wodnymi takimi jak pompy wirowe i turbiny wodne stosowanymi w energetyce, zapoznanie z podstawowymi pojęciami, zasadami działania i doboru do instalacji. W dziedzinie małej energetyki omówienie wyposażenia maszynowego małej siłowni oraz jej współpraca z siecią energetyczną.

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

 • PRAWO WODNE ćw 2022/2023

  Kursy Online
  • N. K. Gietka
  • D. Kalinowska

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

  Podstawy obiegów cieplnych turbin parowych (obieg Rankine'a, obiegi z regeneracją, obiegi z przegrzewem międzystopniowym, dobór parametrów i schematów obiegu). Podstawy obiegów cieplnych turbin gazowych (obieg Braytona, obiegi z regeneracją, chłodzeniem międzystopniowym, sekwencyjnymi komorami spalania, Ericssona, dobór parametrów projektowych). Teoria stopnia turbinowego (rozkład ciśnień na profilu, siły działające na profil,...

 • Turbiny parowe, gazowe i wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

 • Drogi Wodne i Porty - 2022/2023

  Kursy Online
  • R. Duszyński
  • P. Jerzyło

  Kierunek Transport, studia stacjonarne I stopnia, semestr V

 • Seminarium porty i drogi wodne (PG_00041433)

  Kursy Online
  • L. Bałachowski

 • BUDOWA I UTRZYMANIE PORTÓW I TORÓW WODNYCH

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich. prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni   Kurs obejmuje takie zagadnienia jak: PORTY – budowa i eksploatacja, w tym: - Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria - Funkcjonowanie terminali portowych - Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.   DROGI WODNE - budowa -...

 • Melioracje wodne i miejskie MWIM - I mgr stacjonarne 2021/2022

  Kursy Online
  • E. Wojciechowska
  • N. Nawrot

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych, semestr 1, specjalność Infrastruktura Wodna. Kurs obejmuje zagadnienia związane z melioracjami (odwadnianie, retencja, nawadnianie) terenów użytkowanych rolniczo oraz z odwadnianiem terenów miejskich przy użyciu metod rozsączania i retencjonowania wody opadowej w miejscu opadu.

 • Chemia Budow. (niestac. II sem) 21/22

  Kursy Online
  • M. Szopińska

  Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

 • Turbiny wodne i wiatrowe, W, TCPCiK, sem.03 letni 21/22, (M:31314W0)

  Kursy Online
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami technologicznymi i ekonomicznymi wykorzystania energii wody i wiatru, zasadami działania turbin wodnych i wiatrowych oraz ich zastosowaniami w różnych warunkach pracy.

 • Siłownie wodne i wiatrowe,W/L, Energetyka sem. 5 zima 22/23 PG_00033730

  Kursy Online
  • P. Doerffer
  • K. Doerffer
  • J. Grzelak

 • Chemia, Budownictwo (stac.; II sem 21/22)

  Kursy Online
  • K. Kosek
  • M. Szopińska
  • A. Guzik

  Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

 • Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych

  Turbiny parowe, gazowe, powietrzne, wodne; sprężarki, pompy, mechanika płynów

 • Turbiny parowe, gazowe i wodne - laboratorium, L, MiBM, sem. 6, letni 21/22, (M:31557W0)

  Kursy Online
  • W. Włodarski

 • Turbiny parowe, gazowe i wodne, L, Mechanika i budowa maszyn, sem. 6, letni 22/23

  Kursy Online
  • W. Włodarski

 • Projektowanie instalacji energetycznych, (PG_00057251)

  Kursy Online
  • M. Piwowarski

  Przegląd najważniejszych przemysłowych instalacji energetycznych. Włączanie urządzeń pomocniczych do instalacji. Instalacje parowo-wodne. Instalacje olejowe i paliwowe. Projektowanie rurociągów energetycznych. Instalacje pompowe. Instalacje pneumatyczne i wentylacyjne. Współpraca pomp i sprężarek z rurociągami instalacji energetycznych.

 • Transport przybrzeżny i śródlądowy 2022

  Kursy Online
  • D. Piątek
  • M. Życzkowski
  • W. Litwin

  - kierunki wykorzystania rzek; - drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi; - nowoczesne systemy transportowe; - budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych; - sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych; Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

 • Instalacje budowlane - Budownictwo stacjon semIV - Nowy

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • J. Skibicki
  • P. Kowal
  • I. Prażuch

  Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne grzewcze, instalacje...

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Instalacje bud-san, niestacj. 2022/2023

  Kursy Online
  • R. M. Orłowski

  W ramach przedmiotu (wykłady + ćwiczenia) omawiane są instalacje branży sanitarnej, stąd nazwa przedmiotu "Instalacje budowlane sanitarne". Instalacje te obejmują: instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje przeciwpożarowe, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu, instalacje grzewcze wodne a także elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Podawane...

 • Instalacje budowlane sanitarne - SZ sem IV IŚ

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu (wykłady + ćwiczenia) omawiane są instalacje branży sanitarnej, stąd nazwa przedmiotu "Instalacje budowlane sanitarne". Instalacje te obejmują: instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje przeciwpożarowe, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu, instalacje grzewcze wodne a także elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Podawane...

 • Instalacje budowlane sanitarne - SZ sem IV IŚ - Nowy

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu (wykłady + ćwiczenia) omawiane są instalacje branży sanitarnej, stąd nazwa przedmiotu "Instalacje budowlane sanitarne". Instalacje te obejmują: instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje przeciwpożarowe, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu, instalacje grzewcze wodne a także elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Podawane...

 • Podstawy Budownictwa Wodnego 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Budownictwa Wodnego realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na studiach II stopnia na kierunku Infrastruktura Wodna. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach:...

 • Patrycja Jerzyło mgr inż.

 • Instalacje budowlane - Budown, stacjon semIV 2022/23

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • J. Skibicki
  • P. Kowal
  • I. Prażuch

  Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne grzewcze, instalacje...

 • Podstawy Hydrotechniki - 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...

 • Badania projektowe i odbiorcze oraz kryteria trwałości geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Na podstawie seria norm określających charakterystyki geotekstyliów i wyrobów pokrewnych wymagane przy stosowaniu tych materiałów w różnych dziedzinach budownictwa, szczegółowo omówiono badania projektowe i odbiorcze oraz kryteria trwałości geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym.

 • Renowacja systemu drenażowego w elektrowni wodnej Podgaje

  Publikacja

  Dysfunkcja systemów drenażowych jest najczęściej efektem kolmatacji, która powoduje "uszczelnienie" drenażu. W artykule przedstawiono problemy ze zjawiskiem cyklicznej kolmatacji drenaży w elektrowni wodnej Podgaje na rzece Gwdzie oraz przeprowadzoną w 2012 roku renowację systemu drenażowego.

 • Awaria rurociągu podwodnego. Część I.

  Przedstawiono koncepcję budowy i projekt morskiego wylotu kanalizacyjnego w Gdańsku oraz przebieg jego awarii i badanie jej przyczyn.

 • Awaria rurocišgu podwodnego. Część II

  Kontynuacja artykulu z poprzedniego numeru. Przedstawiono koncepcję budowy i projekt morskiego wylotu kanalizacyjnego w Gdańsku oraz przebieg jego awarii i badanie jej przyczyn.

 • Wymiarowanie glębokowodnych wylotów kanalizacyjnych.

  Publikacja

  W kompletny sposób opisano zasady wymiarowania wylotów kanalizacyjnych, usytuowanych nad odbiornikami o znacznych rozmiarach. Przedstawiono aspekty hydrauliczne, ekologiczne, oceanologiczne oraz konstrukcyjne. Popelniane w czasie projektowania bledy omówiono na konkretnym przykladzie technicznym.

 • Proces degradacji uszczelnienia asfaltobetonowego zbiornika górnego elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec.

  Publikacja

  - Rok 2003

  .

 • Obiekty hydrotechniczne na Brdzie i Wdzie.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono hydrografię i hydrologię Brdy i Wdy, historię realizacji budowli wodnych, ich przeznaczenie, parametry techniczne obiektów oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne.

 • Rozwój małej energetyki wodnej w Polsce

  Publikacja

  Przedstawiono rys historyczny, stan aktualny i perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych (MEW) w kraju. Omówiono typy turbin wodnych i generatorów stosowanych w MEW. Podano przykłady nowoczesnych rozwiązań hydrozespołów instalowanych w nowych niskospadowych MEW. Omówiono efektywność małej energetyki wodnej oraz korzyści pozaenergetyczne.

 • Problem of Clogging in Drainage Systems in the Examples of the Zur and Podgaje Dams

  Drainage plays an extremely important role in hydraulic structures, such as earth dams. Observations of drainage in hydraulic structures under various soil conditions indicate that the phenomenon of clogging can lead to a radical reduction in the efficiency of drainage, making it non-functional within a few years after construction. This article describes the problems of drainage clogging by iron oxide in the examples of the Zur...

  Pełny tekst do pobrania w portalu