Wyniki wyszukiwania dla: BUSINESS COSTS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BUSINESS COSTS

Wyniki wyszukiwania dla: BUSINESS COSTS

 • The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

  Publikacja

  - Ekonomista - Rok 2019

  Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów pomiędzy przedsiębiorcami w sprawach gospodarczych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono pilotażowe badanie 210 spraw sądowych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w pierwszej instancji po 2009 r., w których wyrok wydano w 2012 r. (ostatnie 210 spraw) a od wyroku wniesiono apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i zakończono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Social networks as a context for small business? A new look at an enterprise in the context of a smallness and newness liability syndrome

  Publikacja

  - Rok 2011

  In this paper we aim to propose and outline key ingredients to a small enterprise success, emerging from the social capital of small business owner-managers and their business networks. We employ resource based view of an organization as well as an embeddedness perspective along with new approach transaction costs to outline the pillars of an advantage of a small business entity. The analysis of survey data leads us to conclusion,...

 • Is it all about networking? Building a sustainable value of a small enterprise in Polish context

  Publikacja

  - Rok 2010

  In this paper we aim to propose and outline key ingredients to a small enterprise success, emerging from the social capital of small business owner-managers and their business networks. We employ resource based view of an organization as well as an embeddedness perspective along with new approach transaction costs to outline the pillars of an advantage of a small business entity. The analysis of survey data leads us to conclusion,...

 • New model of cooperation between logistics center and maritime container terminal

  Publikacja

  - Rok 2018

  The following article presents the innovative concept of logistics centers called “port-centric logistics”, which finds close co-operation with maritime container port. This concept can reduce the costs of logistics operations. In the first part the author focuses on describing the specifics of logistics centers. The following parts include characteristic of “port-centric logistics” concept. The last part of the paper contains...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Towards solving heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows and additional constraints: real use case study

  In advanced logistic systems, there is a need for a comprehensive optimization of the transport of goods, which would reduce costs. During past decades, several theoretical and practical approaches to solve vehicle routing problems (VRP) were proposed. The problem of optimal fleet management is often transformed to discrete optimization problem that relies on determining the most economical transport routes for a number of vehicles...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hidden Champions of Poland

  Publikacja
  • G. Leśniak- Łebkowska
  • M. Popowska
  • M. Godlewska
  • M. Łukasiewicz

  - Rok 2021

  Poland is a country with a strong entrepreneurial spirit. The hidden champions’ performance has been closely related to political and economic changes: the fall of communism in 1989 and the transition from a centrally planned economy to a market economy. This led to the emergence of small private businesses focused on the domestic market. The accession to the European Union in 2004 created new perspectives for the hidden champions’...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. W latach 2012-2020 prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Obecnie dziekan Wydziału. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z polityka makroekonomiczną państwa. W szczególności problematyka sytuacji na runku pracy, zmian demograficznych, kwalifikacji...

 • Modelling Long‐Term Transition from Coal‐Reliant to Low‐Emission Power Grid and District Heating Systems in Poland

  Publikacja

  Energy systems require technological changes towards climate neutrality. In Poland, where the power system is dominated by outdated coal-fired power plants, efforts to minimize the environmental impact are associated with high costs. Therefore, optimal paths for the development of the energy sector should be sought in order to achieve ambitious long-term strategic goals, while minimizing the negative impact on the consumers’ home...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING PROCESSES IN TRANSACTIVE ENERGY SYSTEMS

  Publikacja

  - POWER ENGINEERING - Rok 2024

  The implementation of smart charging of electric vehicles allows operators of local power networks and electricity suppliers to implement new business models for the interaction of electric vehicles with the network. In addition to the optimal selection of Microgrid capacities when charging electric vehicles, it is also important to use different charging methods. To satisfy the interests of all participants of local systems from...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społeczne koszty niealimentacji. The Social Costs of Default on Child Maintenance Payment.

  Publikacja

  "Niniejszy artykuł opisuje historię kryminalizacji przestępstwa niealimentacji w polskich kodeksach karnych. We wszystkich polskich kodeksach karnych: kodeksie karnym z 1932 r., kodeksie karnym z 1969 r. oraz w kodeksie karnym z 1997 r. ujęto przestępstwo niealimentacji. Aktualna maksymalna sankcja z tytułu przestępstwa niealimentacji jest niższa niż w kodeksie karnym z 1932 r. Sankcje karne zawsze powinny być ostatecznością...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sampling-based novel heterogeneous multi-layer stacking ensemble method for telecom customer churn prediction

  Publikacja
  • F. E. Usman-Hamza
  • A. O. Balogun
  • R. T. Amosa
  • L. F. Capretz
  • H. A. Mojeed
  • S. A. Salihu
  • A. G. Akintola
  • M. A. Mabayoje

  - Scientific African - Rok 2024

  In recent times, customer churn has become one of the most significant issues in business-oriented sectors with telecommunication being no exception. Maintaining current customers is particularly valuable due to the high degree of rivalry among telecommunication companies and the costs of acquiring new ones. The early prediction of churned customers may help telecommunication companies to identify the causes of churn and design...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Decision making process using deep learning

  Publikacja

  - Rok 2019

  Endüstri 4.0, dördüncü endüstri devrimi veya Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) olarak adlandırılan sanayi akımı, işletmelere, daha verimli, daha büyük bir esneklikle, daha güvenli ve daha çevre dostu bir şekilde üretim yapma imkanı sunmaktadır. Nesnelerin İnterneti ile bağlantılı yeni teknoloji ve hizmetler birçok endüstriyel uygulamada devrim niteliği taşımaktadır. Fabrikalardaki otomasyon, tahminleyici bakım (PdM – Predictive...

 • System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji

  Publikacja

  - Rok 2016

  Monografia poświęcona jest problematyce racjonalizacji subwencjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Jej głównym celem jest określenie roli i znaczenia subwencji w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Za dysfunkcje w największym stopniu zniekształcające system subwencjonowania uznano: ― brak powiązania globalnej kwoty subwencji ogólnej ze składowymi budżetu państwa, ― pomijanie, przy ocenie potencjału...

 • Income obtained according to particular rates only by taxpayers conducting non-agricultural business activity 2015

  Dane Badawcze
  open access

  Taxation in the form of a lump sum on recorded revenues does not apply to certain types of activity, regardless of their size. We are talking about taxpayers who achieve revenue in whole or in part, among others from on account of running pharmacies, activities in the field of buying and selling foreign exchange values, activities in the field of trade...

 • Sanctions and their role in preventing the appropriation of the creditor’s property rights in bankruptcy proceedings–the case of Poland

  Publikacja

  - Economics and Business Review - Rok 2019

  The aim of this paper is to fill the cognitive gap regarding the role of sanc-tions in the protection of a creditor’s property rights in the event of an entrepreneur insolvency. The impact of sanctions on transaction costs, including their identifica-tion and types, as well as the impact on the protection of creditor rights, has been poorly recognized in the subject literature to date. This article investigates...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dominik Jasiński dr

  Osoby

  Dr Dominik Jasiński jest absolwentem międzynarodowych studiów doktoranckich ukończonych w Wielkiej Brytanii na wydziale Warwick Manufacturing Group wchodzącego w skład University of Warwick. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 2019 w zakresie zrównoważonych materiałów (w tym odnawialnych) oraz zrównoważonej produkcji. Projekt realizowany przez niego w ramach studiów doktoranckich, sponsorowany przez EPSRC oraz firmę...

 • OPTIMAL FARM SIZE AND EFFECTIVENESS OF AGRICULTURE IN THE EU: THE CASE OF WHEAT YIELDS

  Publikacja

  - Transformations in Business & Economics - Rok 2021

  The article concentrates on the relationship between the size of a farm and its efficiency in relation to wheat production in the European Union (EU). The issue is not new, however fundamental from the point of view of the agricultural policy, as the appropriate shape of the agrarian structure affects the economic rationality in agriculture and significantly improves the productivity. We analysed data for the period between 2004...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przemysław Banasik dr hab.

  e-mail:  Przemyslaw.Banasik@zie.pg.edu.pl,  pba@zie.pg.gda.pl         tel.: +48 58 347 28 75, pok. 510dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG –  autor ponad 140 publikacji z prawa, zarządzania i ekonomii. W pracy naukowej podejmuje badania nad organizacją wymiaru sprawiedliwości oraz przedsiębiorczością w jej ujęciu prawnym, ekonomicznym i zarządczym. Od 2017 r. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W latach 2013 – 2017 Prezes Sądu...

 • Marta Kuc-Czarnecka dr

  Marta Kuc-Czarnecka jest zastępczynią kierownika Katedry Statystyki i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pełni również funkcję pełnomocniczki Dziekana ds. akredytacji AMBA. Jest współzałożycielką Rethinking Economics Gdańsk oraz członkinią Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. W latach 2018-2022 była ekspertką Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy...

 • A piece of corporate finance

  Publikacja

  The handbook presents the subject of financial liquidity and CVP analysis. The handbook uses different types of information: definitions of the issues; “real life” examples illustrating a given theoretical issue in practice; mathematical formulas necessary to calculate a certain value; types of method used. In addition to traditional resources such as drawings, diagrams, tables and photos, the handbook also includes resources of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu