Wyniki wyszukiwania dla: CENTRUM INFORMACYJNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CENTRUM INFORMACYJNE

Wyniki wyszukiwania dla: CENTRUM INFORMACYJNE

 • Dni Narodowego Centrum Nauki

  Wydarzenia

  09-05-2018 00:00 - 10-05-2018 23:59

  Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej

 • Some milestones on the way to a reconfigurable automotive instrument cluster

  Publikacja

  - Proceedings of SPIE - Rok 2002

  Rekonfigurowalne instrumenty (RIC) tworzące centrum informacyjne w samocho-dzie, realizowane są w technice barwnych ciekłokrystalicznych matryc aktyw-nych (AM LCD). Lokalne sterowanie dedykowanym układem mikroprocesorowym za-pewnia bardzo efektywną i elastyczną, z wagi na możliwości adaptacyjne, al-ternatywę dla klasycznych elektromechanicznych zespołów przyrządów wskaźni-ków samochodowych. RIC umożliwiają zwiększenie pasywnego...

 • Internet technology in education - offer of Gdansk University of Technology.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ofertę szkoleń Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej oraz możliwości jej wykorzystania na Wydziale Inżynierii Lądowej w studiach doktoranckich i podyplomowych, które zostaną uruchomione w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Centra Doskonałości (projekt CURE - Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education). Zaprezentowano model nauczania...

 • Spotkanie informacyjne GOSPOSTRATEG VI

  Wydarzenia

  11-05-2021 10:00 - 11-05-2021 13:00

  Szkolenie dotyczy możliwości i zasad aplikowania do programu NCBiR GOSPOSTRATEG VI. Pod koniec spotkania będzie możliwość zadawania pytań. NCBiR zachęca do wcześniejszego przesyłania pytań e-mailowo (do 7.05.21 r.).

 • Agnieszka Szymik mgr

  Agnieszka Szymik pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej. Jest absolwentką informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła także kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim. Studia ukończyła ze specjalizacją zasoby cyfrowe i elektroniczne publikowanie. Na obecnym stanowisku odpowiada za zarządzanie bazami danych i zasobami elektronicznymi,...

 • Internetowe serwisy informacyjne dla rodzin wojskowych i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule omówiono możliwości praktycznego wykorzystania przez pedagogów dwóch serwisów internetowych zorientowanych na problematykę rodzin wojskowych. Przedstawiono zawartość tych serwisów. Pierwszy koncentruje się na specyficznych potrzebach dzieci z rodzin wojskowych, drugi jest internetowa stroną Narodowego Centrum Zaburzeń Stresu Pourazowego (PTSD). W dalszej kolejności zaprezentowano ich specyficzność (rodzina wojskowa)...

 • Spotkanie informacyjne NCN

  Wydarzenia

  05-04-2019 09:00 - 05-04-2019 15:00

  Warsztaty skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

 • Dni informacyjne – Fundusze norweskie i EOG

  Wydarzenia

  19-06-2019 11:00 - 19-06-2019 16:00

  Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczących najbliższych konkursów organizowanych przez NCBiR i finansowanych w ramach funduszy norweskich i EOG. Organizator – NCBiR.

 • WiSER – Women in Science and European Research

  Wydarzenia

  04-12-2020 08:45 - 04-12-2020 11:30

  Popularyzacja kwestii gender equality w Europie w szkolnictwie wyższym w Polsce.

 • Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

  Wydarzenia

  12-04-2019 09:00 - 12-04-2019 12:00

  Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN

 • Spotkanie: Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020

  Wydarzenia

  20-02-2018 11:15 - 20-02-2018 14:00

  Spotkanie informacyjne skierowane przede wszystkim do władz uczelni wyższych, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów badawczych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

 • Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów

  Artykuł opisuje stworzoną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej aplikację do lokalizacji i rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych na potrzeby realizowanego na tym wydziale Radiowego systemu monitorowania i akwizycji danych z urządzeń radarowych RSMAD. Na tle dzisiaj funkcjonujących w kraju rozwiązań system RSMAD wyróżnia się automatyzacją procesu przekazywania danych...

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Wydarzenia

  27-01-2022 18:00 - 27-01-2022 19:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI

 • Katedra Zarządzania

  Zespoły Badawcze

  * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

 • Akceleracja sprzętowa transformaty falkowej w systemie widzenia maszynowego do monitoringu ruchu drogowego

  W artykule opisano system monitorowania ruchu drogowego oparty na tanich kamerach i przetwarzaniu obrazu realizowanym w układzie FPGA wyposażonym dodatkowo w bezprzewodowy interfejs sieciowy. System ma być zasilany za pomocą ogniw słonecznych i dlatego został zoptymalizowany pod kątem zużycia energii. Szczegółowo opisano moduł detekcji i pomiaru długości zatorów powstałych na skrzyżowaniach. Do analizy wykorzystano dyskretną transformatę...

 • Webinarium – nowa ustawa Pzp w 2021 r.

  Wydarzenia

  23-11-2020 09:00 - 23-11-2020 15:00

  Kontakt na Politechnice Gdańskiej: Joanna Baum, Dział Projektów

 • Nowa ustawa Pzp w roku 2021

  Wydarzenia

  10-12-2020 09:00 - 10-12-2020 15:00

  Kontakt na Politechnice Gdańskiej: Joanna Baum, Dział Projektów

 • Webinarium – nowa ustawa Pzp w 2021 r.

  Wydarzenia

  24-11-2020 09:00 - 24-11-2020 15:00

  Kontakt na Politechnice Gdańskiej: Joanna Baum, Dział Projektów

 • Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

  Wydarzenia

  29-06-2021 11:00 - 29-06-2021 13:00

  W dniu 29 czerwca, o godz. 11:00 (UTC+2) , odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów, dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PG na r.a. 2021/2022. Dostęp na hasło: PhD

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Capabilities and limitations of the disabled in remote access to information

  Artykuł poświęcony jest możliwościom zdalnego dostępu do źródeł informacji przez osoby niepełnosprawne. Przedstawia urządzenia i aparaty umożliwiające grupom osób niepełnosprawnych najłatwiejsze w ich sytuacji psychofizycznej sposoby zdalnego dostępu do Centrum Informacyjnego, precyzyjnego określenia potrzebnej informacji, jej odbiorze i zapisu odpowiedzi z punktu widzenia dysfunkcji organizmu inwalidy proszącego o informację.