Wyniki wyszukiwania dla: CERAMIKA ARTYSTYCZNA, RAKU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CERAMIKA ARTYSTYCZNA, RAKU

Wyniki wyszukiwania dla: CERAMIKA ARTYSTYCZNA, RAKU

 • MISAeksperyment040, artystyczna ceramika unikatowa

  Publikacja

  - Rok 2017

 • Instalacja artystyczna "W sztuce lubię: romantyzm, poezję i figle"

  Publikacja

  - Rok 2019

  Instalacja artystyczna "W sztuce lubię: romantyzm, poezję i figle" instalacja z 70 koszul męskich różnego koloru, wraz z wideo wyświetlanym na suficie. Wystawa w Instytucie Cybernetyki Sztuki.

 • 3. Ceramika budowlana

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale 3 pięciotomowej monografii omówiono wyroby ceramiczne: wyroby z ceramiki porowatej, wyroby o strukturze spieczonej, wyroby fajansowe i porcelanowe, materiały ogniotrwałe, produkcję wyrobów ceramicznych. W szerokim zakresie przedstawiono badania wyrobów ceramicznych.

 • Szkło i Ceramika

  Czasopisma

  ISSN: 0039-8144

 • Budowa społecznej świadomości kulturowej. Wspólnota historyczna, kulturalna i artystyczna Gdańska i Kaliningradu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia wspólnotę przeszłości i analogie architektoniczne Gdańska i Kaliningradu (Koenigsberg/Królewiec)od średniowiecza do 1945 r. Przedstawia też stosunek Polaków i Rosjan do zastanego dziedzictwa i wynikające z niego różne sposoby odbudowy miast po zniszczeniach wojennych jako wynik odmienności kultur i ustrojów Polski i Związku Radzieckiego/Rosji.

 • Moja najpiękniejsza w życiu miłość, instalacja artystyczna, wystawa Gość Inność, Galeria MD_S, Wrocław

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zjadłem kapustę z grochem i chleb, słuchałem mojej mamy i czekałem na wiadomość od kogoś. Czułem smutek, moje otoczenie było przyciśnięte ciężarem wzroku, czegoś obojętnego we mnie, wrażliwego, nadwrażliwej struny. Powiedziałem mamie, że jest mi smutno i poszedłem do pokoju, wszedłem na łóżko i usiadłem obok taty, zsunąłem moje ciało po materacu i skulony ułożyłem głowę na jego brzuchu. Jasny sweter, uchem słyszałem pracujący żołądek,...

 • The (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics: disordered metal and superconductor

  Amorficzny materiał (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox wygrzewany w odpowiednich warunkach staje się granulastym metalem i nadprzewodnikiem. Może być uważany za silnie nieuporządkowany metal. Ma duży opór i zazwyczaj ujemny współczynnik temperaturowej zależności oporu. Nieuporządkowanie i granulasty charakter materiału ujawnia się również w jego właściwościach nadprzewodzących.

 • PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA

  Czasopisma

  ISSN: 0860-3340

 • Jacek Krenz dr hab. inż. arch.

  Ur. 11 maja 1948 w Poznaniu – polski architekt, malarz, profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki Sopockiej Szkoły Wyższej, W latach 70. członek Grupy Kadyńskiej, skupiającej plastyków i architektów związanych z Międzynarodowymi Plenerami "Ceramika dla architektury" w Kadynach. W roku 1980 uzyskał stopień doktora, a w 1997 – doktora habilitowanego. Prowadzi badania na temat...

 • Architektura jako sztuka - ależ tak! Dziś wobec wczoraj

  Publikacja

  - Rok 2004

  wciąż toczy sie spór o artystyczna stronę działalności architektów i w zwiazku z tym czynnika sztuki w architekturze; jeszcze jeden glos w dyskusji.

 • MISAeksperyment038

  Publikacja

  - Rok 2017

 • Fabrication of solid oxide fuel cell supported on speciallyperformed ferrite-based perovskite cathode

  W pracy przedstawiono warunki technologiczne niezbedne do wytworzenia tlenkowego ogniwa paliwowego na elencie nośnym z materiału perowskitowego LSF. Jako elektrolit stosowana była ceramika z tlenku ceru. Między innymi badany były właściwości elektryczne zarówno materiału katodowego jak i ogniwa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nanotechnologia, chemia i medycyna

  Publikacja

  - Rok 2016

  Książka przedstawia chemiczne metody otrzymywania nanomateriałów oraz metody ich funkcjonalizacji. Opisano struktury zero, jedno i dwuwymiarowe zbudowane z różnych materiałów (metale, ceramika, związki organiczne, alotropowe odmiany węgla, chalkogenki metali). Podano wybrane przykłady zastosowania nanostruktur w medycynie i naukach pokrewnych.

 • Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz ustawodawstwa polskiego omówiono pojęcie rozowju zrównoważonego w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kultury. Przedstawiono metodykę zabytkoznawczej analizy wartościującej - waloryzacji technicznego dobra kultury. Wartości tworzą dwa zbiory: w. kulturalne: tożsamość społeczna, autentyczność, integralność, w. historyczna, w. artystyczna, unikatowość; w. społeczno-ekonomiczne: potencjał...

 • Maria Sołtysik prof. dr hab. inż. arch.

 • Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials

  Celem artykułu jest pokazanie wyników dwóch eksperymentów dotyczących zderzeń pomiędzy elementami wykonanymi z różnych materiałów budowlanych, takich jak: stal, beton, drewno i ceramika. Pierwszy z nich polegał na zrzucaniu kul na płaską powierzchnię, drugi dotyczył zderzeń modeli konstrukcji poddanych wymuszeniom sejsmicznym na stole wstrząsowym. Wyniki testów pokazują, iż wpływ materiału elementów kolidujących ze sobą na zachowanie...

 • Hydrożele

  Od wieków ludziom towarzyszyły trzy główne rodzaje materiałów: szkło, ceramika i metale. Wraz z rozwojem cywilizacji poszukuje się coraz to nowszych substancji, które wykazują cenne właściwości i pozwalają na szerokie zastosowanie. Jednym z takich przykładów są hydrożele, które często nazywane są superabsorbentami. Jak sama nazwa wskazuje są to żele zawierające wodę. Podstawowym elementem ich budowy jest polimer, czyli wielkocząsteczkowa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nagniatanie ślizgowe stali hartowanej Cf53 kulkami ceramicznymi

  Publikacja

  Ceramika techniczna dostępna na rynku a stosowana na ostrza skrawające mogłaby być używana również na elementy robocze narzędzi nagniatających. Duża twardość tych materiałów jest korzystna natomiast inne właściwości fizyczne w tym parametry struktury geometrycznej powierzchni powodują, że nie zawsze są właściwym materiałem na elementy robocze w procesie nagniatania materiałów hartowanych. W tym artykule przedstawiono wyniki badań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE MATERIAŁÓW SZKLISTYCH ZAWIERAJĄCYCH GRANULE FERROELEKTRYKA Bi2VO5,5

  Publikacja

  - Rok 2017

  Nanokompozyty – ceramiki ferroelektrycznej umieszczonej w matrycy szklanej, dzięki swoim interesującym właściwościom znajdują zastosowanie w wielu urządzeniach i elementach elektronicznych. Jednym z ciekawych ferroelektryków jest ceramika Bi2VO5,5, która wykazuje wysokie przewodnictwo jonowe i przenikalność dielektryczną oraz nieliniowe właściwości optyczne. Przykładem szkła, o strukturze umożliwiającej rozmieszczenie wewnątrz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Early prediction of macrocrack location in concrete and other granular composite materials

  Publikacja

  - Scientific Reports - Rok 2020

  Heterogeniczne kruche kompozyty, takie jak beton, ceramika i skały składają się z ziaren połączonych wiązaniami. Pytanie, czy ścieżka pęknięcia, która prowadzi do zniszczenia może być przewidziania na podstawie znanych cech mikrostrukturalnych, a mianowicie łączności wiązań, rozmiaru, energii pękania, wytrzymałości pozostają otwarte. Istnieje wiele kryteriów pęknięć. Najczęściej używane są oparte na postulowanym ekstremum naprężenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ziarna i mikroziarna diamentowe. Rodzaje ścierniw i przykłady zastosowania

  Publikacja

  - Rok 2017

  W książce zawarto podstawowe informacje technologiczne i wyniki prac nad ziarnami i mikroziarnami diamentowymi. Przedstawiono właściwości mechaniczne, termiczne, chemiczne, magnetyczne, elektryczne i optyczne diamentu. Omówiono pochodzenie diamentów, charakteryzując diamenty naturalne oraz wytwarzane w statycznych warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury oraz w warunkach dynamicznych. Scharakteryzowano diamentowe kompozyty polikrystaliczne,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane problemy nagniatania tocznego stali twardych ceramiką na tokarce cnc

  Publikacja

  Nagniatanie jest obróbką wykończeniową, bezubytkową, polegającą na plastycznym odkształcaniu warstwy wierzchniej przedmiotu. Proces nagniatania jest zazwyczaj stosowany do stali miękkich, aczkolwiek metodę tę wykorzystuje się również do obróbki materiałów twardych, takich jak: hartowana stal, której twardoć przewyższa wartoć 40 HRC. Do nagniatania tocznego stali twardych stosowane są narzędzi z łożyskowaniem hydrostatycznym i...

 • Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy przedstawiono teoretyczne i doświadczalne podstawy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania. Dokonano kompleksowej analizy zastosowanych układów kinematycznych szlifierek. Przeprowadzono eksperymenty szlifowania jednostronnego ściernicami o spoiwie galwanicznym z ziarnami diamentowymi (D107, D64 i D46) oraz z regularnego azotku boru (B107 i B64). Innowacyjność ściernic polegała na zróżnicowanym utwierdzeniu...

 • Zespół Fizyki Ciała Stałego

  Zespoły Badawcze

  Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

 • Technologie Materiałów Budowlanych

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek

  Wykład: Klasyfikacja materiałów budowlanych. Naturalne materiały kamienne. Ceramika budowlana. Mineralne spoiwa budowlane. Zaczyny i zaprawy budowlane. Wyroby z zaczynów i zapraw budowlanych. Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny. Betony lekkie. Drewno i materiały drewnopochodne. Szkło budowlane. Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane. Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich. Metale i wyroby z metali. Materiały i...

 • Antoni Taraszkiewicz prof. dr hab. inż. arch.

 • MASZYNOZNAWSTWO - 2022

  Kursy Online
  • M. Ryms
  • A. Brillowska-Dąbrowska

  Treści programowe: - Wybrane działy z wytrzymałość materiałów w odniesieniu do projektowaniu zbiorników i przewodów. - Połączenia stosowane w przemyśle chemicznym, wśród których wyszczególniono: rozłączne (gwintowane, wpustowe) i nierozłączne (spawane, zgrzewane, nitowane). - Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie instalacji przemysłu chemicznego, w tym: metale (żelazne i nieżelazne), materiały naturalnym (drewno, skóra,...