Wyniki wyszukiwania dla: CHEMOTERAPEUTYKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CHEMOTERAPEUTYKI

Wyniki wyszukiwania dla: CHEMOTERAPEUTYKI

 • N-alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opracowanie przedstawia sposoby syntezy i ewentualne zastosowanie, poparte wstępnymi badaniami biologicznymi nowych N-alkilowanych pochodnych ADGP jako potencjalnych związków o właściwościach przeciwgrzybowych.

 • Oporność patogennych drożdżaków z rodzaju Candida na chemoterapeutyki przeciwgrzybowe i nowe sposoby jej przełamywania

  Publikacja

  - Rok 2018

  Celem badania było określenie podatności na leki przeciwgrzybowe izolatów Candida od pacjentów z polskich szpitali oraz określenie mechanizmów oporności na nie. Drugim celem było zbadanie aktywności przeciwgrzybowej produktów naturalnych (olejków eterycznych i propolisów pszczelich) i mechanizmów ich działania. Prawie 20% zebranych izolatów wykazało oporność na flukonazol oraz oporność krzyżową na cztery badane azole. Większość...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • From chemoresistance to cancer stem cells: the case of BRCP/ABCG2 half transporter

  Publikacja

  Ludzkie białko ABCG2 jest pompą typu ABC tworzącą homodimery i aktywnie transportującą leki i inne substraty naturalne i syntetyczne. Nadekspresja tego białko prowadzi do oporności na leki przeciwnowotworowe. Białko ABCG2 występuje w wielu formach zmutowanych, różniących się własnościami substratowymi, stąd istotne dla oporności na leki jest jaka forma genu i białka ABCG2 ulega nadekspresji w komórce. Ostatnie badania wskazują,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oporność wielolekowa grzybów

  Publikacja

  Oporność grzybów patogennych na naturalne oraz syntetyczne chemoterapeutyki staje się coraz większym wyzwaniem współczesnej terapii. W klinikach pojawiają się z narastającą częstotliwością patogenne drożdżaki i grzyby filamentujące, oporne na większośćstosowanych leków. Spośród wielu typów oporności grzybów najgroźniejszym wydaje się oporność wielolekowa. Wśród mechanizmów, które leżą u podstaw tej oporności, za najważniejszy należy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Antitumour imidazoacridone C-1311 induces cell death by mitotic catastrophe in human colon carcinoma cells

  Publikacja

  - Rok 2005

  W przedstawionych badaniach określano mechanizm śmierci komórkowej indukowanej przez imidazoakrydon C-1311 (Symadex) w komórkach HT-29 ludzkiego raka jelita grubego, które wykazywały szczególną wrażliwość na ten związek w eksperymentalnych modelach in vitro i in vivo. Przy stężeniu odpowiadającemu dawce IC99, związek powodował zahamowanie progresji cyklu komórkowej w fazie S po czym następował blok w fazie G2. Po czasach 48-96...