Wyniki wyszukiwania dla: CHROMATOGRAFIA PROCESOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CHROMATOGRAFIA PROCESOWA

Wyniki wyszukiwania dla: CHROMATOGRAFIA PROCESOWA

 • Preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa

  Publikacja

  - 2009

  Niniejszy artykuł został pomyślany jako swego rodzaju przewodnik optymalnego stosowania elucyjnej chromatografii cieczowej w skali preparatywnej lub procesowej do rozdzielania mieszanin substancji lub grup substancji. Może być tez pomocny w pracach nad optymalizacją warunków preparatywnego stosowania kolumnowej elucyjnej chromatografii gazowej oraz z eluentem w stanie nadkrytycznym, ponieważ wiele ogólnych reguł jest wspólnych...

 • Preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa.

  Publikacja

  - 2004

  Opisano znaczenie stosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (P-HPLC) do rozdzielania i otrzymywania substancji. Podano rodzaje problemów rozdzielczych których rozwiązaniem jest odpowiednia kolumnowa chromatografia cieczowa. Przedstawiono zasady postępowania, zapewniające maksymalizację efektywności otrzymywania substancji z zastosowaniem P-HPLC. Opisano wymagania wobec kolumny chromatograficznej a szczególnie profilu przepływu...