Wyniki wyszukiwania dla: COATINGS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: COATINGS

Wyniki wyszukiwania dla: COATINGS

 • Coatings

  Czasopisma

  ISSN: 2079-6412

 • PROGRESS IN ORGANIC COATINGS

  Czasopisma

  ISSN: 0300-9440

 • SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

  Czasopisma

  ISSN: 0257-8972

 • SURFACE COATINGS INTERNATIONAL PART B-COATINGS TRANSACTIONS

  Czasopisma

  ISSN: 1476-4865

 • JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY

  Czasopisma

  ISSN: 0361-8773

 • Paint and Coatings Industry

  Czasopisma

  ISSN: 0884-3848

 • SURFACE COATINGS INTERNATIONAL

  Czasopisma

  ISSN: 1754-0925

 • Coatings in arthroplasty [online]

  The modern coatings used in arthroplasty for long term implants are reviewed. The phosphate coatingsare the most popular technique to improve the bone-implant interfacial strength and promote theosseointegration. The plasma spraying, electrophoretic precipitation, powder metallurgy, ion beamsputtering, high velocity oxy-fuel (HVOF) combustion spraying, sol-gel technique, biomimeticdeposition are mostly used to obtain the phosphate,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On organic coatings in marine applications

  Publikacja

  Znaczna liczba konstrukcji eksploatowanych w warunkach morskich ulega zniszczeniu wskutek zmęczeniowego oddziaływania cyklicznych naprężeń mechanicznych. Również w przypadku powłok organicznych chroniących wspomniane konstrukcje obserwuje się przedwczesną degradację zmęczeniową. W poniższym artykule autorzy przedstawiają metodologię oceny wpływu cyklicznych naprężeń mechanicznych na trwałość ochronnych układów powłokowych. Badaniu...

 • Antistatic properties of nanofilled coatings

  Publikacja

  - ACTA PHYSICA POLONICA A - Rok 2010

  praca podsumowuje wyniki badań właściwości antystatycznych powłok polimerowych domieszkowanych nanocząsteczkami srebra oraz sio2. właściwości antystatyczne określano poprzez badanie czasu rozpraszania ładunku zgromadzonego po wyładowaniu koronowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Journal of Protective Coatings and Linings

  Czasopisma

  ISSN: 8755-1985

 • Progress in Color, Colorants and Coatings

  Czasopisma

  ISSN: 2008-2134

 • Advancements in Diamond-Like Carbon Coatings

  Publikacja

  - Rok 2015

  An essential resource for engineers and scientists in the coatings field, providing an in-depth examination of current and advanced technologies for industrially oriented nanoceramic and nanocomposite coatings

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cavitation erosion degradation of Belzona® coatings

  In hydrocarbon and maritime industry there is a constant need of materials and coatings withstanding severe conditions. One of adverse phenomena present there is cavitation erosion. The paper presents evaluation of cavitation resistance of three different steel coatings. Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastormer), 1321 (Ceramic S-Steal) and 5831 (ST-Barrier) were deployed on P110 steel and subjected to ultrasound cavitation in distilled...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Biopsy needles coated with the antimicrobial coatings

  Drug delivery systems are used to achieve higher therapeutic effects of medicaments in a specific diseased site with minimal toxicological effect. The used of biopolymers in drug delivery systems ensure the biocompatibility, biodegradability and low immunogenicity. Drug delivery systems enhance the drug delivery actively and can be used in different diseases. In this study, two types of polymer coatings were prepared and were...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Conducting coatings as anodes in cathodic protection

  Przedstawiono wyniki pomiarów elektrochemicznych powłok przewodzących opartych o mieszaninę pigmentów węglowych osadzonych w matrycy polimerowej. Wyznaczono parametry powłok przewodzących w oparciu o metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Parametry elektryczne i elektrochemiczne były wyznaczane jednocześnie, w czasie długotrwałej anodowej polaryzacji badanych powłok. Stwierdzono, że badane powłoki mogą być używane...

 • Local impedance spectra of organic coatings

  Publikacja

  - POLYMER DEGRADATION AND STABILITY - Rok 2013

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Local impedance spectra of organic coatings

  Publikacja przedstawia nowe podejście do lokalnych spektroskopowych pomiarów impedancyjnych powłok organicznych, oparte o mikroskop sił atomowych pracujący w trybie kontaktowym. Pomiędzy nieporuszającą się igłę mikroskopu i podłoże metalowe pokryte powłoką epoksydową przyłożono serię sinusoidalnych napięciowych sygnałów pobudzenia w zadanym zakresie częstotliwości. W ten sposób zarejestrowano lokalne widma w trybie "frequency by...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Integration of antifouling properties into epoxy coatings: a review

  Publikacja

  - Journal of Coatings Technology and Research - Rok 2022

  he need for nontoxic antifouling coatings has encouraged material scientists to develop a class of organic coatings for diverse applications. As a versatile thermosetting resin and well known for coating application, antifouling characteristics have been integrated into epoxy along with anticorrosion and adhesive functions. Accordingly, both micro- and macro-biofoulings have been successfully controlled by using epoxy-based antifouling...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • RESEARCH ON ORGANIC COATINGS DESIGNED FOR UNDERWATER APPLICATIONS

  Underwater steel structures require periodic maintenance. In the case of vessels, anti-corrosion works are carried out in the shipyard, where very good conditions for applying organic protective coatings can be provided. Very good surface preparation can be obtained by the use of abrasive blasting. The well-prepared metal surface is free from impurities (particularly inorganic salts). Suitable conditions for the application and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fabrication methods of smart composite coatings - review

  Postoperative bacterial infections are one of the main reasons for unsuccessful implantation of long-term implants. The development of bacterial infection requires antibiotic therapy, in extreme cases a reimplantation procedure is necessary. In order to provide materials for implants with antibacterial properties, they are subjected to modifications to create a coating that will release the drug substance, when the inflammation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • AFM-assisted investigation of conformal coatings in electronics

  Purpose – This paper aims to presents a new method of investigation of local properties of conformal coatings utilized in microelectronics. Design/methodology/approach – It is based on atomic force microscopy (AFM) technique supplemented with the ability of local electrical measurements, which apart from topography acquisition allows recording of local impedance spectra, impedance imaging and dc current mapping. Potentialities...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Impedance evaluation of coatings from biobased material

  The authors propose a modification of sodium caseinate edible coating for foodstuff protection. The aim was to improve the film’s barrier properties. It was achieved by the addition of propolis, which is a natural, environmentally friendly product known from its intrinsic sealing action. In the next step, propolis-admixed sodium caseinate films were exposed to elevated temperature for 10 min. This approach was meant to improve...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nucleate pool boiling on porous metallic coatings

  Przedstawiono wyniki systematycznych badań eksperymentalnych przejmowania ciepła podczas wrzenia pęcherzykowego wody destylowanej w stanie nasycenia od płaskich i cylindrycznych powierzchni o specjalnie przygotowanej powierzchni: gładkiej, chropowatej oraz pokrytej warstwą porowatą.

 • Effect of SiC on the corrosion behaviour of chromium coatings

  Publikacja

  - Rok 2005

  Warstwy kompozytowe Cr-SiC osadzono z kąpieli zawierającej Cr(VI) oraz zielony proszek SiC. Zawartość SiC w warstwie chromowej wynosiła od 0,1-0,9% wag. Badania XPS wykazały iż SiC pokrywała warstwa SiO2, która powstała w wyniku utleniania SiC za pomocą Cr(VI). Przeprowadzono badania potencjodynamiczne i badania za pomocą spektroskopii impedancyjnej w celu określenia właściwości korozyjnych warstw Cr-SiC w środowisku kwaśnym....

 • Effect of ZrO2 on corrosion behaviour of chromium coatings

  Publikacja

  - CORROSION SCIENCE - Rok 2008

  W celu zbadania wpływu cząstek ZrO2 na zachowania korozyjne powłok chromowych pokryto stal chromem z elektrolitów Cr(VI) z dodatkiem i bez ZrO2. Właściwości korozyjne osadzonych warstw zbadano w elektrolicie 0,01 mol L(-1) kwasu siarkowego plus 0,5 mol L(-1) siarczanu sodu za pomocą metody spektroskopii impedancyjnej i woltamperometrii cyklicznej. Zaproponowano elektryczny obwód zastępczy dla procesu korozji i wyznaczono pęd korozji....

 • Protective coatings for stainless steel for SOFC applications

  W pracy przedstawiono badania związane z warstwami antykorozyjnymi stali nierdzewnych stosowanych w tlenkowych ogniwach paliwowych. Warstwy przygotowana z użyciem prekursorów polimerowych na bazie Y i Co. Użyta stal to Crofer 22 APU.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Electrical properties of polymer coatings modified with nanoadditives

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono właściwości elektryczne (antystatyczne, rezystancję powierzchniową) polimerowych powłok. Pokazano wpływ różnych domieszek na czasy rozładowania się warstwy oraz na jej rezystancję powierzchniową.

 • Hydroxyapatite coatings on porous ti and ti alloys

  Deposition of hydroxyapatite coating on porous Ti and Ti alloys with electrochemical and biomimetic deposition approach is presented. The enhancement of phosphates deposition by well oriented and uniform titanium oxide nanotube array on the surface of titanium substrate is discussed.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Journal of Coatings Technology and Research

  Czasopisma

  ISSN: 1945-9645 , eISSN: 1935-3804

 • Review of the Application of Graphene-Based Coatings as Anticorrosion Layers

  Publikacja

  Due to the excellent properties of graphene, including flexibility that allows it to adjust to the curvature of the substrate surface, chemical inertness, and impermeability, graphene is used as an anticorrosion layer. In this review, we present the current state-of-the-art in the application of graphene in the field of protective coatings. This review provides detailed discussions about the protective properties of graphene coatings...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Development of Microstructured Carbon Coatings by Substrate-Catalytic CVD

  Publikacja

  - Coatings - Rok 2021

  Carbon nanostructured films were synthesized by chemical vapor deposition (CVD) on H18 stainless steel (AISI 440C) sheets with an H2/CH4/N2 gas mixture at various substrate temperatures. During the synthesis, the iron and chromium oxide layer was formed between the steel and carbonaceous layer. The carbon films exhibited wall-like and spherical morphologies and structures, as characterized by scanning electron microscopy and Raman...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Performance of organic coatings upon cyclic mechanical load

  A number of engineering structures fail due to the fatigue damage resulting from cyclic mechanical stress. However, as far as organic coatings are concerned this degradation factor remains underestimated. In the paper the authors propose a methodology combining global electrochemical impedance spectroscopy and local atomic force microscopy measurements for evaluation of coating resistance to an impact of repetitive mechanical stress. Typical...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metal-Organic Framework (MOF)/Epoxy Coatings: A Review

  Publikacja
  • F. Seidi
  • M. Jouyandeh
  • M. Taghizadeh
  • A. Taghizadeh
  • H. Vahabi
  • S. Habibzadeh
  • K. Formela
  • M. Saeb

  - Materials - Rok 2020

  Epoxy coatings are developing fast in order to meet the requirements of advanced materials and systems. Progress in nanomaterial science and technology has opened a new era of engineering for tailoring the bulk and surface properties of organic coatings, e.g., adhesion to the substrate, anti-corrosion, mechanical, flame-retardant, and self-healing characteristics. Metal-organic frameworks (MOFs), a subclass of coordinative polymers...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Deposition of phosphate coatings on titanium within scaffold structure

  Purpose: Existing knowledge about the appearance, thickness, and chemical composition of phosphate coatings on titanium inside porous structures is insufficient. Such knowledge is important for the design and fabrication of porous implants. Methods: Metallic scaffolds were fabricated by selective laser melting of 316L stainless steel powder. Phosphate coatings were deposited on Ti sensors placed either outside the scaffolds or...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Applying of Doped Graphene Oxide Coatings for Corrosion Prevention

  Publikacja

  - Rok 2019

  INTRODUCTION Graphene is a carbonaceous material characterized by extraordinary properties (high electron mobility, high surface area, high mechanical strength of 1100 GPa, very dense network hindering the passage of even the smallest helium atoms) [1]. Therefore, it found many applications, also as an anti-corrosive layer [2]. Electrophoretic Deposition (EPD) is one of the methods to deposit coatings. However, due to slight solubility...

 • Microstructure and residual stresses in surface coatings with PTFE reservoirs

  Publikacja

  - TRIBOLOGY LETTERS - Rok 2013

  The paper presents the results of experimental study into the microstructure and changes in residual stresses resulting from sliding and rolling/sliding loaded interaction between metallic surface coatings with embedded PTFE reservoirs and various counter faces. It was found that before testing surface coatings had compressive residual stresses. Molybdenum coating with all types of PTFE reservoirs displayed, as a result of testing,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Evaluation of organic coatings condition with AFM-based method

  Publikacja

  The paper presents an atomic force microscopy (AFM)-based approach to evaluation of local protective properties of organic coatings. Apart from topography, it provides local ac and dc characteristics of examined coating. The method consists in application of ac voltage perturbation signal between conductive AFM tip and coated metal substrate. The resulting current is used to determine local impedance characteristics. Both impedance...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WEAR OF Si OR B DOPED AMORPHOUS CARBON COATINGS

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2016

  The paper describes a complex wear research on DLC (amorphous carbon) moped with boron (B) and silicone (Si). The tests were carried out in two different sliping systems: flat–on–flat (ring contact, unidirectional sliding) and ball–on–flat (reciprocating sliding). Water and medical saline solutions were used as lubricants. A comparative analysis of the results revealed differences in the initiation and progress of wear and the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On the use of bilinear transformation for parameter identification of anticorrosion coatings

  W artykule przedstawiono metodę identyfikacji parametrów powłok antykorozyjnych modelowanych wieloelementowymi układami zastępczymi. Metoda wykorzystuje właściwości przekształcenia biliniowego, które umożliwia przedstawienie funkcji układowej wieloparametrowego modelu jako funkcji każdego indywidualnego parametru. Odwrotne przekształcenie biliniowe pozwala na wyznaczenie wartości każdego z parametrów modelu z osobna na podstawie...

 • Protective properties of the chromium - titanium carbonitryde composite coatings.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zbadano właściwości ochronne warstw chromowych zawierających dodatki węglika tytanu poprawiającego właściwości mechaniczne warstw. badania ditycżą roztworów kwasu siarkowego. Badania przeprpwadzono metodą spektroskopii impedamncyjnej. Wykazano ze właściwosci ochronne warswt są lepsze dzięki sdyspergowanym cząstkowm węglika tytanu.

 • Measurement microsystem for high impedance spectroscopy of anticorrosion coatings

  W artykule przedstawiono mikrosystem do pomiarów bardzo dużych impedancji ukierunkowany na identyfikację parametrów powłok antykorozyjnych metodą spektroskopii impedancyjnej. Do wyznaczania składowych ortogonalnych sygnałów pomiarowych zastosowano w nim technikę cyfrowego przetwarzania sygnałów. Pozwoliła ona na uzyskanie szerokiego zakresu częstotliwości pomiarowych, zwłaszcza bardzo niskich, od ćHz, przy zachowaniu prostej konstrukcji...

 • Electrochemical approach to evaluate the interlayer adhesion of organic coatings

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zastosowano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną do wyznaczania międzywarstwowej adhezji w powłokach organicznych. Zbadano różne zestawy powłok do ochrony samochodów. Zastosowano dwie elektrody wykonane z prądoprzewodzącego tuszu umieszczone pomiędzy warstwami powłokowymi. Stwierdzono, że utrata adhezji międzywarstwowej następuje podobnie jak zmiany energii aktywacji przewodnictwa jonowego w obszarze międzywarstwowym. Uzyskane...

 • Effect of WC on electroposition and corossion behaviour of chromium coatings

  Publikacja

  - Rok 2005

  Właściwości warstw chromowych zawierających różne ilości drobin WC zbadano metodą XPS, EPS oraz XRD. Metody te pozwoliły określić morfologię i skład chemiczny powłok. Właściwości antykorozyjne określono dla różnych czasów ekspozycji próbek w elektrolicie zawierającym 0,01 mol L-1 za pomocą metody woltamperometrycznej oraz spektroskopii impedancyjnej. Badania wykazały, że obecność WC w warstwach chromowych otrzymanych z kąpieli...

 • Defining efficient modes range for plasma spraying coatings

  Publikacja
  • E. Zverev
  • V. Skeeba
  • P. Skeeba
  • I. Khlebova

  - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - Rok 2017

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Adhesion of organic coatings to hot-dip galvanized steel

  Publikacja

  Duplex systems provide long-time corrosion protection, much longer than the sum of the lifetimes of zinc and paint used individually. However loss of adhesion between coating and zinc substrate is often found in practice. Different methods of zinc surface preparations are used in the fi eld. The aim of this study was to examine and compare coating protection when the old zinc surface, stored during long-time period (15 years) in...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gold nanoparticles and their coatings, their effect on cells and their interaction with radiation

  Publikacja

  - Journal of Physics : Conference Series - Rok 2017

  Two nanometre gold nanoparticles (AuNPs), bearing sugar moieties and/or polyethylene glycolamine (PEG-amine), were synthesised and evaluated for their in vitro toxicity and ability to radiosensitise cells with 220 kV and 6 MV X-rays, using four cell lines representing normal and cancerous skin and breast tissues. In addition to the observed intrinsic cancer-selective chemotoxicity, these AuNPs acted as radiosensitisers in combination with...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The protective properties of graphene oxide coatings functionalized with phosphorus atoms.

  Publikacja

  - Rok 2021

  Recently, electrophoretically deposited graphene oxide coatings are commonly applied as an anti-corrosion layer. However, improper adjustment of electrophoretic deposition (EPD) parameters as well as the hydrophilic nature of graphene oxide contribute to the formation of defects in the coatings and the increase in the wetting properties, respectively, and thus lead to a reduction of protective properties. The growth of wetting...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Electrophoretic deposition (EPD) of nanohydroxyapatite - nanosilver coatings on Ti13Zr13Nb alloy

  Titanium and its alloys are the biomaterials most frequently used in medical engineering, especially as parts of orthopedic and dental implants. The surfaces of titanium and its alloys are usually modified to improve their biocompatibility and bioactivity, for example, in connection with the deposition of hydroxyapatite coatings. The objective of the present research was to elaborate the technology of electrophoretic deposition...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fatigue Bending of V-Notched Cold-Sprayed FeCoCrNiMn Coatings

  Publikacja
  • P. Cavaliere
  • A. Perrone
  • A. Silvello
  • A. Laska
  • G. Blasi
  • I. G. Cano

  - Metals - Rok 2022

  Cold-spray coatings were produced by FeCoCrNiMn high-entropy alloy powders deposited on carbon steel substrate. The coatings were realized at intermediate temperature and high pressure (at 1100 °C and 7 MPa). The coating microstructure was characterized by scanning electron microscopy and X-ray diffraction, revealing a very dense deposition and high flattening ratio of the splatted particles. This had a large influence on the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu