Wyniki wyszukiwania dla: COMCUTE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: COMCUTE

Wyniki wyszukiwania dla: COMCUTE

 • Architektura systemu Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono architekturę systemu Comcute realizującego masywne przetwarzanie rozproszone wykorzystujące powszechny wolontariat użytkowników komputerów w sieciach rozległych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Security Mechanisms in the Comcute System

  Publikacja

  - Rok 2012

  The aim of this paper is pointing out the basic security problems and mechanisms in the Comcute system - maintenance system of large computing power in the face of critical crisis. Moreover security mechanism and tools useful to apply in laboratory model as well as target version of the Comcute system are presented.

 • Zagadnienia implementacyjne w systemie Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano zaimplementowane w prototypie systemu Comcute podstawowe algorytmy systemowe, które znajdują zastosowanie w realizacji rzeczywistego systemu. Zwrócono uwagę na warstwowość modelu w całości systemu. Omówiono podstawowe zadania systemowe poszczególnych warstw, a następnie zaprezentowano szczegóły operacyjne dla interfejsów komunikacyjnych pomiędzy warstwami. Skoncentrowano się na zrealizowanych (zaimplementowanych)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wyróżniono podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem przetwarzania w systemie utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej w sytuacjach kryzysowych Comcute. Ponadto na przykładzie architektury systemu modelowego przedstawiono mechanizmy bezpieczeństwa przydatne do zastosowania w projekcie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parallel computations in the volunteer based Comcute system

  Publikacja

  The paper presents Comcute which is a novel multi-level implemen- tation of the volunteer based computing paradigm. Comcute was designed to let users donate the computing power of their PCs in a simplified manner, requiring only pointing their web browser at a specific web address and clicking a mouse. The server side appoints several servers to be in charge of execution of particular tasks. Thanks to that the system can survive...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Foundations of Grid Processing Architecture for the Comcute System

  Publikacja

  - Rok 2012

  Fundamental system algorithms and structures implemented in the Comcute system are described and analysed in detail. Layered architecture of the system model is highlighted. System tasks of the layers are elaborated, presented and described. Operational details of communication interfaces among layers are worked out and examined. The focus is put onto implemented system components with regard to their operability and efficiency....

 • Volunteer Computing System Comcute with Smart Scheduler

  In this paper, a volunteer grid called Comcute is studied. Moreover, the harmony search scheduler is proposed. This scheduler has been designed for efficient using some resources of volunteer grid. The harmony search scheduler optimizes both a workload of a bottleneck computer and the cost of grid. Finally, some experiment outcomes have been discussed.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On Configurability of Distributed Volunteer-Based Computing in the Comcute System

  Publikacja

  - Rok 2012

  The chapter proposes additional solutions that can be implemented within the Comcute system to increase its configurability. This refers to configuration of the reliability level in the W and S server layers, static or on-the-fly data partitioning and integration, configuration of the system for processing in the data streaming fashion, extending the system for selection of a project that the client wants to contribute to, ease...

 • Zastosowanie systemu Comcute do łamania algorytmu DES

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano zastosowanie systemu Comcute do łamania szyfru DES. Przedstawiono podstawową architekturę wykorzystaną do dystrybucji obliczeń oraz zaprezentowano wyniki skalowalności rozwiązania w funkcji użytych jednostek obliczeniowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Genetic Programming for Workload Balancing in the Comcute Grid System

  Publikacja

  - Rok 2012

  A genetic programming paradigm is implemented for reliability optimization in the Comcute grid system design. Chromosomes are generated as the program functions and then genetic operators are applied for finding Pareto-suboptimal task assignment and scheduling. Results are compared with outcomes obtained by an adaptive evolutionary algorithm.

 • Mersenne Number Finding and Collatz Hypothesis Verification in the Comcute Grid System

  Publikacja

  - Rok 2012

  In this chapter, some mathematic applications have been described to test scalability of the Comcute grid system. Especially, a verification of the Collatz hypothesis and finding Mersenne numbers were applied to prove the scalability and high performance of this grid system. Results were compared with outcomes obtained by the other grid systems.

 • Sposoby definiowana zadań i zlecania wykonywania obliczeń w systemie Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano specyfikację elementów definiowanych przez zleceniodawcę systemu Comcute przy uruchamianiu nowych zadań obliczeniowych w systemie, w tym parametrów niezawodnościowo-wydajnościowych jak również kodów obliczeniowych, partycjonowania i scalania. Przedstawiono także wymagania związane z konfigurowalnością systemu i jego bezpieczeństwem a także wskazówki technologiczne.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • Waldemar Korłub dr inż.

  Osoby

  Waldemar Korłub uzyskał tytuł inżyniera w 2011 roku, tytuł magistra w 2012 roku oraz stopień doktora w dyscyplinie informatyki w 2017 roku na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: systemy rozproszone ze szczególnym uwzględnieniem systemów typu grid i chmur obliczeniowych, systemy autonomiczne zdolne do samodzielnej optymalizacji, zarządzania zasobami, ochrony...

 • Obliczanie prawdopodobieństwa spójności grafów losowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaproponowano metodę wykorzystania systemu Comcute do przeliczania prawdopodobieństwa grafów losowych. Obliczenia te mają zbyt dużą złożoność, aby dla dużych grafów przeprowadzać je na pojedynczym komputerze.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Some Optimization Methods for Simulations in Volunteer and Grid Systems

  Publikacja

  In this chapter, some optimization methods have been presented for improving performance of simulations in the volunteer and grid computing system called Comcute. Some issues related to the cloud computing can be solved by presented approaches as well as the Comcute platform can be used to simulate execution of expensive and energy consuming long-term tasks in the cloud environment. In particular, evolutionary algorithms as well...

 • Multi agent grid systems

  Publikacja

  - Rok 2012

  This chapter presents an idea of merging grid and volunteer systemswith multi agent systems. It gives some basics concerning multi agentsystem and the most followed standard. Some deliberations concerningsuch an existing systems were made in order to finally present possibilities of introducing agents into the Comcute system.

 • Wybrane aspekty architektur rozproszonych systemów komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Scharakteryzowano architekturę systemu klasy grid w odniesieniu do wybranych aspektów architektur systemów rozproszonych. Przedstawiono wnioski wyciągnięte na podstawie prac projektowych prowadzonych nad systemem Comcute na Politechnice Gdańskiej. Omówiono kluczowe wymagania, jakim powinny sprostać tej klasy systemy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja równoważenia obciążeń w systemach klasy grid

  Publikacja

  Zaprezentowano techniki równoważenia obciążeń testowane w systemie rozproszonym Comcute o architekturze typu grid. Omówiono niezbędne uwarunkowania środowiska prowadzenia obliczeń w zestawie laboratoryjnym Politechniki Gdańskiej, a także odniesiono się do kryteriów kierunkujących równoważenie obciążeń. Przedstawiono wielopoziomową metodę równoważenia obciążeń.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza istniejących obliczeń uruchamianych w systemach rozproszonych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano analizę algorytmów równoległych tradycyjnie uruchamianych w systemach klastrowych wysokiej wydajności, a następnie pokazano charakterystykę algorytmów ze względu na parametry istotne przy implementacji ich rozwiązań w rozproszonym środowisku Comcute. Następnie przedstawiono ocenę możliwości ich przeniesienia do tego środowiska.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Techniki audytowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem systemów klasy grid

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano efektywne zasady weryfikacji zabezpieczeń sieci bezprzewodowych z wykorzystaniem oprogramowania Back/Track w dystrybucji systemu Linux. Omówiono algorytmy RC4, MIC i AES, które wspierają techniki zabezpieczeń WEP, WPA i WPA2 wchodzące w skład protokołu IEEW 802.11. Zamieszczano także opis wykorzystania systemu rozproszonego Comcute o architekturze typu grid do prowadzenia audytu bezprzewodowej sieci.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Propagacja i synchronizacja obliczeń między węzłami

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono opis funkcjonalności niezależnych węzłów systemu Comcute zajmujących się przyjmowaniem zadań obliczeniowych, partycjonowaniem i rozsyłaniem zadań oraz synchronizacją wyników. Dzięki samoorganizacji grup węzłów zapewniono nie tylko wysoką wydajność obliczeń, ale również odporność na ataki ukierunkowane na poszczególne węzły, tak że system zachowuje zdolność obliczeniową nawet wówczas, gdy sprawny pozostanie tylko jeden...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Data Partitioning and Task Management in the Clustered Server Layer of the Volunteer-based Computation System

  Publikacja

  - Rok 2012

  While the typical volunteer-based distributed computing system focus on the computing performance, the Comcute system was designed especially to keep alive in the emergency situations. This means that designers had to take into account not only performance, but the safety of calculations as well. Quadruple-layered architecture was proposed to separate the untrusted components from the core of the system. The main layer (W) consists...

 • Internetowe systemy przetwarzania rozproszonego typu grid w zastosowaniach biznesowych

  Skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów Internautów w globalnej sieci www. Zaprezentowano paradygmaty sieciowego przetwarzania typu grid computing oraz volunteer computing. Podkreślono istotność tego typu przetwarzania w zagadnieniach wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Zaprezentowano przykłady rozwiązań systemowych tego typu: system BOINC, będący...

 • Sieciowe systemy przetwarzania rozproszonego typu GRID – rozwiązania systemowe oraz przykłady aplikacyjne

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zaprezentowano możliwości wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów Internautów w globalnej sieci www. Pokazano paradygmaty internetowego przetwarzania rozproszonego typu grid computing oraz volunteer computing. Zwrócono uwagę na istotność tego typu przetwarzania w rozwiązywaniu zagadnień wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Pokazano reprezentatywne przykłady rozwiązań systemowych tego...

 • Image Processing Techniques for Distributed Grid Applications

  Publikacja

  - Rok 2012

  Parallel approaches to 2D and 3D convolution processing of series of images have been presented. A distributed, practically oriented, 2D spatial convolution scheme has been elaborated and extended into the temporal domain. Complexity of the scheme has been determined and analysed with respect to coefficients in convolution kernels. Possibilities of parallelisation of the convolution operations have been analysed and the results...

 • Big Data Paradigm Developed in Volunteer Grid System with Genetic Programming Scheduler

  Artificial intelligence techniques are capable to handle a large amount of information collected over the web. In this paper, big data paradigm has been studied in volunteer and grid system called Comcute that is optimized by a genetic programming scheduler. This scheduler can optimize load balancing and resource cost. Genetic programming optimizer has been applied for finding the Pareto solu-tions. Finally, some results from numerical...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Crowdsourcing and Volunteer Computing as Distributed Approach for Problem Solving

  Publikacja

  In this paper, a combination between volunteer computing and crowdsourcing is presented. Two paradigms of the web computing are described, analyzed and compared in detail: grid computing and volunteer computing. Characteristics of BOINC and its contribution to global Internet processing are shown with the stress put onto applications the system can facilitate and problems it can solve. An alternative instance of a grid computing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Human Behaviour Model Agent for Testing of Voluntary Computing Systems

  Publikacja

  - Rok 2014

  Paper presents a design and performance of a voluntary-based distributed computing system testing agent, implementing a human behaviour model. The agent, nicknamed iRobot, was designed and implemented to enable controlled, large scale testing of core algorithms of Comcute - a new voluntary distributed computing platform complementary to BOINC. The main agent design goals were: emulation of human behaviour when browsing web pages,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jerzy Balicki dr hab. inż.

  Osoby

 • Alternative Modeling of Volunteer Based Systems

  Publikacja

  - Rok 2016

  The canonical approach to model a flow of a voluntary based computing, as presented in Chapter 7 may tax the capacity of the simulator, especially when a more complex model of Voluntary Computing, proposed in [1], is used which would imply that, for typical heterogeneous groups of volunteers, several thousands of threads would have to be run inside the simulator, to mimic closely the behaviour of every volunteer. This chapter presents...

 • Genetic Programming with Negative Selection for Volunteer Computing System Optimization

  Volunteer computing systems like BOINC or Comcute are strongly supported by a great number of volunteers who contribute resources of their computers via the Web. So, the high efficiency of such grid system is required, and that is why we have formulated a multi-criterion optimization problem for a volunteer grid system design. In that dilemma, both the cost of the host system and workload of a bottleneck host are minimized. On...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo transferu zestrukturalizowanych plików xml w sieci grid w oparciu o usługi web service poprzez protokół soap

  Publikacja

  - Rok 2012

  Niezależny protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) działający głównie ponad protokołem HTTP (inne protokoły transportowe to np. MSMQ, MQ Series, SMTP lub TCP/IP) posiada na dzień dzisiejszy wiele rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa transferu zestrukturalizowanych plików XML (ang. Extensible Markup Language). W rozdziale zaprezentowano sposoby zapobiegania nieautoryzowanym dostępom do danych przesyłanych w sieci grid...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w środowisku obliczeniowym typu grid

  Publikacja

  - Rok 2012

  Podejmowanie decyzji jest uważane za jedno z najbardziej krytycznych działań w organizacji. W celu wsparcia tego złożonego procesu dla osób odpowiedzialnych różne niezależne, samodzielne systemy wspomagania decyzji zostały opracowane głównie w ostatnich dwóch dekadach. Patrząc w sposób komplementarny na te systemy, wiążemy je z rolą i funkcją, którą musi spełniać z punktu widzenia użytkownika. W rozdziale opisano systemy wspomagania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efektywne zrównoleglanie obliczeń w systemie klasy grid na przykładzie hipotezy Collatza

  Publikacja

  Zaprezentowano problem Collatza oraz sposób jego adaptacji, pozwalający na realizację obliczeń w systemie typu grid. Zidentyfikowano również pożądane cechy problemów obliczeniowych, dzięki którym mogą one zostać zrównoleglone w sposób efektywny w systemach typu grid i porównano je z cechami zadań realizowanych typowo przy użyciu klastrów obliczeniowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszone łamanie szyfrów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano podstawowe techniki łamania szyfrów symetrycznych i asymetrycznych o stosunkowo niewielkiej długości kluczy. Przedstawiono ogólną charakterystykę metod łamania szyfrów. Ilustracją tych metod jest zaprezentowana aplikacja służąca do łamania haseł lub badania odporności haseł na odgadnięcie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane narzędzia do symulacji systemów przetwarzania rozproszonego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono przegląd narzędzi symulacji systemów przetwarzania rozproszonego oraz dokonano oceny ich przydatności do symulacji systemu powszechnego przetwarzania opartego o wolontariat.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszone przechowywanie zapasowych kopii danych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Pokazano metodę wykorzystania systemu przetwarzania rozproszonego do zabezpieczenia instytucji przed skutkami ataku hakerskiego połączonego ze zniszczeniem bazy danych tej instytucji. Metoda ta polega na wplataniu pakietów danych do materiałów audio-video ściąganych przez internautów korzystających z serwisów filmowych Video-on-Demand i przechowywaniu danych w rozproszeniu na setki lub nawet tysiące komputerów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano system BOINC (ang. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) jako interesujące rozwiązanie integrujące rozproszone moce obliczeniowe osobistych komputerów typu PC w Internecie. Przedstawiono zasadę działania opisywanej platformy. W dalszej części zaprezentowano kilka wybranych projektów naukowych wykorzystujących BOINC, które są reprezentatywne w zakresie zastosowania systemu w ujęciu założonego paradygmatu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane rozwiązania występujące w architekturach systemów rozproszonych klasy grid

  Publikacja

  - Rok 2012

  Opisano wybrane rozwiązania występujące w architekturach systemów rozproszonych klasy grid. Odniesiono się do zapewnienia przezroczystości, a także do możliwości zarządzania i kontroli wykorzystania zasobów. Omówiono zasady optymalizacji zarządzania takimi systemami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo w monitoringu

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaproponowano szereg algorytmów realizujących aspekty bezpieczeństwa zorientowane na aplikacje monitorujące. W znaczącej części pozwolą one na zastąpienie pracy czynnika ludzkiego przy przeglądaniu lub analizie zapisów video z monitorowanych miejsc lub obszarów. Ze względu na szeroki potencjalny obszar, zakres zastosowań praktycznych oraz potencjalne efekty natury ekonomicznej u potencjalnych klientów spodziewane jest szerokie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozpraszanie obliczeń za pomocą serwerów dystrybucyjnych

  Omówiono zasady funkcjonowania serwerów dystrybucyjnych w systemie obliczeniowym klasy grid pracującym w trybie volunteer computing. Omówiono sposoby zwiększania wydajności tej warstwy systemu za pomocą zarządzania strumieniem paczek danych. Odniesiono się także do koncepcji Map-Reduce w implementacji przetwarzania równoległego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszona aplikacja do śledzenia komputerów w systemie po ich przemieszczeniu oraz do monitorowania wykorzystania komputerów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano propozycję aplikacji internetowej pozwalającej na zdalne śledzenie lokalizacji jak również wykorzystania zasobów komputerów takich jak: zużycie procesora czy pamięci dyskowej. Przedstawiono dwa warianty aplikacji: uruchamianej jako niezależna aplikacja, bądź jako aplikacja działająca w przeglądarce internetowej. Proponowane rozwiązanie zwiększy możliwość odszukania komputerów po kradzieży jak również pozwoli na sporządzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Genetic Positioning of Fire Stations Utilizing Grid-computing Platform

  Publikacja

  A chapter presents a model for determining near-optimal locations of fire stations based on topography of a given area and location of forests, rivers, lakes and other elements of the site. The model is based on principals of genetic algorithms and utilizes the power of the grid to distribute and execute in parallel most performance-demanding computations involved in the algorithm.

 • Empiryczna Weryfikacja Hipotezy Collatza za pomocą obliczeń Gridowych

  Publikacja

  - Rok 2012

 • Distributed Detection of Selected Features in Data Streams Using Grid-class Systems

  Publikacja

  - Rok 2012

  This chapter describes basic methodology of distributed digital signal processing. A choice of distributed methods of detection of selected features in data streams using grid-class systems is discussed. Problems related to distribution of data for processing are addressed. A mitigating method for data distribution and result merging is described.