Wyniki wyszukiwania dla: CZUJNIKI REZYSTANCYJNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CZUJNIKI REZYSTANCYJNE

Wyniki wyszukiwania dla: CZUJNIKI REZYSTANCYJNE

 • Czujniki tlenu pracujące bez układu odniesienia

  W celu wyznaczenia stężenia lub ciśnienia parcjalnego tlenu w danym środowisku zastosować można potencjometryczne, amperometryczne lub rezystancyjne czujniki tlenu. W niniejszej pracy scharakteryzowane zostaną wszystkie trzy typy urządzeń. Szczególnie interesujące są czujniki amperometryczne i rezystancyjne, gdyż nie wymagają stosowania układu odniesienia i dzięki temu są to rozwiązania stosunkowo proste, tanie i trwałe.

 • Properties of a polyethyleneimine-based sensor for measuring medium and high relative humidity

  W artykule przedstawiono metodę przygotowania filmów polimerowych o zwiększonej odporności na działanie wody. Polietylenoimina została usieciowana w podwyższonej temperaturze. Określono optymalną kompozycję polimeru oraz temperaturę sieciowania. Czujniki rezystancyjne przygotowano metodą ''dip-coating''. Otrzymane czujniki charakteryzują się doskonałą trwałością w wysokich wilgotnościach. Elektryczne parametry czujników określono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Detekcja gazów za pomocą rezystancyjnych czujników gazów

  Rezystancyjne czujniki gazu są obecnie najpopularniejszymi czujnikami różnych gazów na rynku. Metoda pomiaru polega na obserwacji zmian rezystancji, które zależą od zmian stężenia badanego gazu w atmosferze. Wadą tych czujników jest mała selektywność na różne gazy wywołujące jednakową zmianę ich rezystancji. W oracy przedstawiono zasadę działania i budowę tcyh czujników. Przybliżono metodę zwiększającą selektywności i czułości...

 • EFFICIENCY OF GAS MIXTURES DETECTION BY RESISTIVE GAS SENSORS

  Publikacja

  - Rok 2014

  Resistive gas sensors are very popular and are commonly used to detect various gases and their mixtures. Their main disadvantage is very limited selectivity. Practical use of gas sensors in environmental applications (e.g., in sewage systems to protect workers, in air conditioning systems to monitor atmosphere quality) requires determination of concentration of a few mixed gases at the same time. We would like to present recent...

 • Usage of Two-Center Basis Function Neural Classifiers in Compact Smart Resistive Sensors

  Publikacja

  - Rok 2012

  A new solution of the smart resistance sensorwith the Two-Center Basis Function (TCBF) neuralclassifier, for which the resistance sensor is a component ofan anti-aliasing filter of an ADC is proposed. Thetemperature measurement procedure is based on excitationof the filter by square impulses, sampling time response ofthe filter and processing measured voltage values by theTCBF classifier. All steps of the measurement procedure...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A compact smart resistive sensor based on a microcontroller

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono nowe rozwiązanie inteligentnego czujnika rezystancyjnego bazującego na mikrokontrolerze, w którym czujnik rezystancyjny jest elementem składowym filtra anty-aliazingowego przetwornika A/C. Procedura pomiaru temperatury obejmuje pobudzenie filtra dwoma impulsami prostokątnymi o zadanym czasie trwania oraz próbkowanie jego odpowiedzi czasowej. Następnie na podstawie wartości pomierzonych próbek napięcia wyznaczana jest...