Wyniki wyszukiwania dla: DACH PŁASKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DACH PŁASKI

Wyniki wyszukiwania dla: DACH PŁASKI

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

 • Ustreki tarasu z utrudnionym odprowadzeniem wody opadowej

  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  Artkuł przedstawia opis usterek tarasu nad podzielną hala garażową, spowodowanych błędami projektowymi , wykonawczymi jak równięż niewłaściwą eksploatacją. Przedstawiono również spływ kształtu dachu na utrudnienia w odprowadzeniu wód opadowych.

 • Błędy wykonawcze pokrycia obiektu wielkopowierzchniowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis zjawiska powstawania zastoisk wody powstających na dachu dwubryłowego budynku wielkopowierzchniowego , które zagrażały bezpieczeństwu użytkowania połaci dachowych dachu niskiego oraz dachu wysokiego. W artykule przedstawiono etapowe oraz wariantowe rozwiązania usunięcia występujących usterek pokrycia dachowego.