Wyniki wyszukiwania dla: DANE MEDYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DANE MEDYCZNE

Wyniki wyszukiwania dla: DANE MEDYCZNE

 • Tworzenie i wykorzystanie bazy wzorców zmian chorobowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedstawiono bazy danych zbudowane na potrzeby systemu wspomagania badan medycznych oraz aplikacje je wykorzystujace. Szczególna uwaga poswiecona została bazie danych wzorców medycznych, której rozmiar czyni ja jedna z wiekszych baz stosowanych w dziedzinie. Artykuł zawiera obszerny przeglad zgromadzonych w bazie przypadków chorobowych, zestawionych według rodzajów schorzen oraz według miejsca wystapienia schorzenia. Konstrukcja...

 • A new OSS design based on parameter sensitivity tochanges in measurements

  Publikacja

  W wyniku istniejących silnych ograniczeń praktycznych i etycznych nałożonych na eksperymenty medyczne, procedura estymacji parametrów w diagnozie i terapii jest często zagadnieniem skomplikowanym. Jeśli dane pomiarowe pobierane są w postaci próbek krwi, liczba tych próbek, a także czas obserwacji powinny być zminimalizowane. Optymalizacja eksperymentu polega na optymalizacji odpowiedniego sformułowanego kryterium będącego funkcją...

 • PCR Melting Profile method for genotyping analysis of vancomycin-resistant Enterococcus faecium isolates from Hematological Unit patients

  W ostatnich latach znacząco wzrasta liczba szczepów Enterococcus opornych na wankomycynę. Stwarzają one problemy medyczne u pacjentów skolonizowanych czy zainfekowanych tymi drobnoustrojami. W przedstawionych badaniach, określiliśmy genetyczne podobieństwo pomiędzy izolatami E. faecium VRE, pozyskiwanymi w okresie od kwietnia 2003 do kwietnia 2005 od pojedynczych pacjentów oddziału Hematologicznego Specjalistycznego Publicznego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia,

  Publikacja

  W ostatnim czasie obserwujemy tendencję globalnego starzenia się i znaczących zmian struktur demograficznych na całym świecie. Zgodnie z raportem przedstawionym przez Moody Investors Service, przewiduje się, iż do 2030 roku liczba znacząco-starzejących się krajów wzrośnie z 3 do 34. Światowy proces starzenia się społeczeństw doprowadził do wzrastających oczekiwań wobec starszych osób do pozostania niezależnymi. W związku z tym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody radiotransmisji w aplikacjach biomedycznych - 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Bujnowski
  • S. J. Ambroziak

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącym systemów i sieci radiokomunikacyjnych w pod kątem możliwych zastosowań w biomedycynie. Plan wykładu Podstawowe pojęcia w telekomunikacji (telekomunikacja, informacja, źródła informacji, sygnał, usługa telekomunikacyjna, system telekomunikacyjny, kanał telekomunikacyjny, sieć telekomunikacyjna). Opis sygnałów analogowych w dziedzinie czasu i częstotliwości;...

 • DANE I DOKUMENTACJA MEDYCZNA

  Publikacja

  - Rok 2019

  Rozdział analizuje aspekty danych i dokumentacji medycznych z odniesieniu do międzynarodowych norm technicznych takich jak DICOM, HL7. Wskazuje również definicje dokumentacji medycznej związane z polskim prawem. Porusza również aspekty związane z kolekcjami danych (np. biobanki) jak i bezpieczeństwem danych.

 • Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści

  Publikacja

  - Rok 2019

  W rozdziale przedstawiona została idea, pojęcia związane z przetwarzaniem wielkoskalowych danych oraz uogólniona architektura aktualnie wykorzystywanych tego typu systemów w zastosowaniach medycznych. Opisano funkcje oferowane przez bazowe elementy architektury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komponentu analityki dużych zbiorów danych medycznych. Na bazie dostępnej literatury przedmiotu dokonano zestawienia kluczowych...