Wyniki wyszukiwania dla: DESTRUKTURYZACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DESTRUKTURYZACJA

Wyniki wyszukiwania dla: DESTRUKTURYZACJA

 • Some developments in constitutive modelling of soft clays, Keynote lecture

  Publikacja
  • S. Wheeler
  • M. Cudny
  • H. Neher
  • C. Wiltafsky

  - Rok 2003

  Przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych modeli konstytutywnych dla naturalnych gruntów słabonośnych, takich jak: gliny, namuły lub torfy. Skupiono się przede wszystkim na takich elementach charakterystyki mechanicznej gruntów słabonośnych jak: anizotropia, zjawisko pełzania i relaksacji oraz destrukturyzacja. Artykuł jest podsumowaniem 4-letniego projektu badawczego finansowanego w ramach 5 ramowego projektu Unii Europejskiej:...

 • Simple multi-laminate model for soft soils incorporating structural anisotropy and destructuration

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zaproponowano nowy model konstytutywny należący do rodziny tzw. modeli wielopłaszczyznowych (multi-laminate) dla gruntów słabonośnych. Oryginalnymi rozwiązaniami w modelu są: wprowadzenie kierunkowo zależnej prekonsolidacji oraz uwzględnienie zmian anizotropii wytrzymałości na ściskanie podczas destrukturyzacji naturalnych gruntów słabonośnych. Model zweryfikowano dla podstawowych badań elementowych.

 • Numerical analysis of a test embankment on soft ground using an anisotropic model with destructuration

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeprowadzono analizę numeryczną konsolidacji podłoża słabonośnego pod obciążeniem próbnego nasypu drogowego metodą elementów skończonych. Zachowanie się gruntu słabonośnego zamodelowano przy użyciu nowego modelu konstytutywnego typu multi-laminate uwzględniającego anizotropię wytrzymałości oraz zjawisko destrukturyzacji. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami polowymi.

 • Numerical analysis of test embankment on soft ground using multi-laminate type model with destructuration

  Publikacja

  W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate) uwzględniający anizotropię struktury słabonośnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprężeniem, która otrzymuje się przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzenie prekonsolidacji zależnej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprężysto-plastycznej, w której możliwa jest symulacja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu