Wyniki wyszukiwania dla: DETERMINANTY INWESTYCJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DETERMINANTY INWESTYCJI

Wyniki wyszukiwania dla: DETERMINANTY INWESTYCJI

 • Determinanty inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  - 2006

  Inwestowanie to działalność gospodarcza o odroczonych efektach, mająca na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw w krótkim i w długim okresie wymagająca poniesienia określonych nakładów kapitałowych w warunkach ryzyka. W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania są inwestycje rzeczowe, które powiększają majątek trwały inwestora i decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonano w nim syntetycznego zestawienia czynników...

 • DIAMENTY JAKO PRZYKŁAD INWESTYCJI ALTERNATYWNEJ

  W artykule scharakteryzowano determinanty decydujące o powodzeniu inwestycji w diamenty. Cel artykułu to zbadanie, jak masa, czystość, szlif, kolor, jednostka certyfikująca i kształt wpływają na cenę diamentu. Aby określić wpływ tych cech na cenę diamentu, zbudowano pięć modeli ekonometrycznych. Dla realizacji postawionego celu badawczego wykorzystano charakterystyki dla ponad 265 tysięcy diamentów. W wyniku przeprowadzonej analizy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorczości

  Publikacja
  • M. Bielenia

  - 2010

  Artykuł analizuje rolę inwestycji w pryzmacie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Na wstępie zostały wyjaśnione znaczenia terminów kluczowych dla problematyki niniejszego artykułu. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki przedsiębiorcy postrzegają przedsiębiorczość oraz ukazanie różnicy pomiędzy pojęciami - rozwój przedsiębiorstwa a strategia przedsiębiorstwa. Połączenie wymienionych terminów funkcjonuje pod nazwą zarządzania strategicznego....

 • Inwestycja w wino – ocena sommelierów, rocznik i liczba punktów dystrybucji a wycena

  W opracowaniu wyznaczono za pomocą współczynników korelacji liniowej Pearsona siłę i kierunek oddziaływania pomiędzy: ceną wina a rocznikiem, ceną wina a oceną sommelierów oraz ceną wina a liczbą punktów dystrybucji. Analizie poddano 8 szczepów winnych z rejonu Bordeaux. Najsilniejszy związek odnotowano pomiędzy ceną wina a rocznikiem trunku. W artykule obliczono także wybrane statystyki opisowe dla ceny wina, oceny przyznawanej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym