Wyniki wyszukiwania dla: DIAGNOSTYKA DYNAMICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DIAGNOSTYKA DYNAMICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: DIAGNOSTYKA DYNAMICZNA

 • Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych wykład - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji,...

 • Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych wykład - 2023/2024

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji,...

 • Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej

  Publikacja

  Celem pracy jest zweryfikowanie przydatności systemu wykrywania uszkodzeń bazującego na sieciach neuronowych i testach dynamicznych. Analizowanie są dwa poziomy dynamicznego badania konstrukcji. Pierwszy poziom zakłada wykorzystanie drgań środowiskowych, zaś drugi wykorzystuje drgania wywołane siłami o znanych amplitudach i ma na celu szczegółową ocenę stalowej płyty. Uszkodzenie symulowano przez umieszczenie dodatkowej masy w...

 • Application of structural dynamic methods in diagnosis of historic buildings

  Praca prezentuje różnego rodzaju badania diagnostyczne wykonane dla dwóch obiektów historycznych. Analizy oparto na drganiach budowli pomierzonych podczas wymuszeń środowiskowych. Opisano sposób identyfikacji parametrów modalnych przy zastosowaniu teorii korelacyjnej, przykładową metodologię określania parametrów posadowienia oraz wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach. Zaprezentowano wyniki otrzymane dla badanych obiektów wraz...

 • Diagnostyka budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy wykorzystaniu oddziaływań środowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozprawa doktorska dotyczy problemów diagnostyki budowli zabytkowych. Zagadnienie potraktowano szeroko. Uwzględniono zarówno rozważania teoretyczne jak i badania eksperymentalne obiektów rzeczywistych. Celem pracy jest zaproponowanie efektywnego algorytmu oceny stanu technicznego budowli, łączącego trzy dziedziny nauki, w których wspólnym mianownikiem jest pomiar drgań konstrukcji przy wymuszeniach środowiskowych (wiatr, ruch uliczny,...

 • Spatiotemporal random field models in vibration-based diagnosis of structures.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono nowe podejscie do diagnostyki dynamicznejkonstrukcji w zakresie modelowania stochastycznego.Glownymzalozeniem jest losowosc parametrow konstrukcji(wlasnoscimaterialowe,geometryczne i warunki brzegowe}.Wlasnosci te samodelowane jako czasoprzestrzenne pola losowe drugiego rzedu.Zdefiniowano stochastyczne indeksy uszkodzenia konstrukcji.

 • Analiza efektów dynamicznych w konstrukcji Dzwonnicy Przykatedralnej w Wilnie

  Praca przedstawia badania diagnostyczne przeprowadzone dla Dzwonnicy Przykatedralnej w Wilnie. Badania oparte są na pomierzonych drganiach Dzwonnicy przy różnych wymuszeniach: środowiskowych, biciem dzwonów, wymuszonym ruchem ciężkich pojazdów po sąsiadującej ulicy. Określono częstotliwości drgań swobodnych i wymuszonych Dzwonnicy, postaci drgań i liczby tłumienia. Zbadano wpływ bicia dzwonów na konstrukcję. Zidentyfikowano parametry...

 • Badania drgań Bramy Nizinnej w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca dotyczy monitoringu konstrukcji Bramy Nizinnej w Gdańsku. Zaprezentowane są wyniki pomiarów drgań konstrukcji wywołanych ruchem ulicznym. W pracy zawarta jest także wstępna analiza wpływu ruchu miejskiego na zachowanie budowli.

 • Architektura Systemów Komputerowych wykład - zima 2023/2024

  Kursy Online
  • P. Raczyński

  Realizacja wykładu z przedmiotu Architektura Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji,...

 • Architektura Systemów Komputerowych wykład - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • M. Niedźwiecki

  Realizacja wykładu z przedmiotu Architektura Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji,...