Wyniki wyszukiwania dla: DITIOOKSAMID - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DITIOOKSAMID

Wyniki wyszukiwania dla: DITIOOKSAMID

  • Chiralne i achiralne struktury supramolekularne z udziałem oksamidów i ich pochodnych tiokarbonylowych

    Publikacja

    - Rok 2008

    Celem pracy była synteza serii oksamidów oraz ich analogów tio- i ditiokarbonylowych, a następnie zbadanie zdolności tych związków do samoorganizacji w kryształach oraz kokryształach z innymi substancjami. Istotnym elementem tych badań było ustalenie wpływu chiralności cząsteczek na sposób ich upakowania w sieci krystalicznej. Ponadto długofalowa absorpcja tiopochodnych umożliwiła przeprowadzenie studiów spektroskopowych otrzymanych...