Wyniki wyszukiwania dla: DOKUMENTY CYFROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DOKUMENTY CYFROWE

Wyniki wyszukiwania dla: DOKUMENTY CYFROWE

 • Dokumenty Cyfrowe Przyszłosci

  Publikacja

  - Rok 2013

  W referacie przedstawiono nowe modele architektur dokumentów elektronicznych, które pozwolą zracjonalizować wewnętrzny obieg informacji w organizacjach opartych na wiedzy i zredukować koszty ich funkcjonowania.

 • Dokumenty Cyfrowe - projekt

  Kursy Online

  Kurs przeznaczony dla studentów: - kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.) - kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

 • Visual GQM approach to quality driven development of electronic documents.

  Publikacja

  Jednym z celów projektu europejskiego MEORIAL jest opracowanie nowej technologii wytwarzania webowych systemów informacyjnych wykorzystujących interaktywne dokumenty cyfrowe wytworzone z papierowych oryginałów z zastosowaniem zaawansowanych technik przetwarzania i rozpoznania obrazów. Wieloelementowy model cyklu życia dokumentu cyfrowego przedstawiony w artykule stanowi postawę opracowanej technologii.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cyfrowa biblioteka dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono główny cel projektu badawczego Moniuszko, będacego projektem i realizacją interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych. W pracy przedstawiono również koncepcję cyfrowego dokumentu muzycznego, a także wskazano standard MPEG-7, jako najlepiej spełniający wymogi opisu tych dokumentów. Zaproponowano rozszerzenie tego standardu o możliwość pełnego opisu bibliograficznego dokumentu muzycznego, a także...

 • Zagadnienia ochrony własności intelektualnej dokumentów cyfrowych

  Przedstawiono szczegółowo tematykę związaną z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów cyfrowych. Dokonano interpretacji pojęcia naruszenia praw autorskich w kontekście wytwarzanej aplikacji. Podano możliwe metody analizy dokumentów cyfrowych, których implementacja w systemie informatycznym może skutecznie wspomóc proces identyfikacji przypadków naruszenia praw autorskich. Omówiono również powszechnie obowiązujące...

 • SETI-1 - system wspomagający zarządzanie Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono założenia projektowe oraz koncepcję architektury systemu SETI-1, przeznaczonego do wspomagania zarządzania Wydziałem ETI PG. Artykuł stanowi wstęp do serii artykułów opisujących szczegółowo poszczególne komponenty systemu oraz aspekty technologiczne budowy systemu. Opisano założenia przyjete na poczatku projektu, architekturę logiczną i fizyczną, stan aktualny budowy systemu, aspekty wdrożeniowe oraz perspektywy...

 • Aspekty technologiczne projektu SETI-1

  Publikacja

  Przedstawiono technologiczne aspekty projektu systemu SETI-1, przeznaczonego do wspomagania zarządzania Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Opisano wybrane środowisko wytwórcze w podziale na część sprzętową i programową. W tym samym układzie przedstawiono środowisko wykonania. szczególny nacisk położono na wybrane technologie i narzędzia programistyczne.

 • Zarządzanie dokumentami cyfrowymi i metody ich prezentacji w systemie SETI-1

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z zarządzaniem dokumentami cyfrowymi oraz rozwiązanie, jakie przyjęto w systemie SETI-1. System ten - aktualnie będący w fazie opracowywania - jest przeznaczony do wspomagania administrowania Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG [3]. Przedstawiono, jak rozumiany jest w systemie dokument cyfrowy, a następnie opisano mechanizmy, jakie wybrano w celu jego tworzenia,...