Wyniki wyszukiwania dla: DREWNO ZMROŻONE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DREWNO ZMROŻONE

Wyniki wyszukiwania dla: DREWNO ZMROŻONE

 • Analysis of specific cutting resistance while cutting frozen pine blocks with narrow-kerf stellite tipped saws on frame sawing machines.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki analizy oporów skrawania drewna zmrożonego podczas przecierania pryzm sosnowych na pilarce ramowej za pomocą cienkich pił. Badania prowadzono dla temperatur drewna -5 st. C, -20 st. C oraz dla porównania w temperaturze +18 st. C. Wilgotność drewna wynosiła 30%. Zaobserwowano znaczacy wzrost oporów skrawania wraz ze spadkiem jego temperatury.

 • Chip geometry while sawing frozen wood.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono analizę geometrii wiórów zebranych podczas przecierania pryzm sosnowych o temperaturach -5 st. C, -20 st. C, + 18 st. C na pilarce ramowej przecieranych za pomocą cienkich pił. Analizowano rozkład wiórów w funkcji ich wymiarów podłużnych oraz pola powierzchni. W badaniach wykorzystywano kamere cyfrową, a obrazy z niej uzyskane obrabiano za pomoca oprogramowania opracowanego w srodowisku LabView. W widmach...

 • Dimensional accuracy and roughness of lamellas when sawing frozen wood

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wpływ obniżania temperatury drewna sosnowego (-5°C i -20°C) i prędkości posuwu na dokładność wymiarową deszczułek oraz chropowatość powierzchni po przecinaniu. Badania prowadzono na pilarce ramowej wielopiłowej PRW15M z użyciem cienkich pił z ostrzami stellitowanymi. Otrzymywane wyniki odnoszono do wyników przecinania drewna o temperaturze +18°C. Profil grubości określano metodą kontaktową z pomiarem ciągłym na długości...

 • Divination from chips: monitoring of the sawing process with chip geometry analyzes

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wióry (trociny) są niechcianym produktem towarzyszącym procesowi przecinania. Jednakże, niosą one w sobie wiele informacji świadczących o przebiegu procesu obróbki. Metoda oceny składu procentowego wiórów - ich frakcji - jest prosta lecz ma szereg ważnych ograniczeń. W pracy zaprezentowano nowy alternatywny sposób pomiaru geometrii wiórów. Przedstawiono wyniki dla skrawania drewna mrożonego i nie mrożonego. Wyniki uzyskane ta metodą...

 • Sawing frozen wood with narrow kerf saws: Energy and quality effects.

  Publikacja

  - FOREST PRODUCTS JOURNAL - Rok 2009

  Opór skrawania zależy podczas przecinania nie tylko od wilgotności drewna lecz również od jego temperatury. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przecinania drewna sosnowego zmrożonego na pilarce ramowej wielopiłowej. Dla porównania wykonano również testy dla drewna o temperaturze pokojowej. Czynnikami badanymi były: moc skrawania, dokładność przecinania w postaci grubości elementów, a także chropowatość powierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The effect of the wood temperature upon specific cutting resistance during machining with narrow-kerf saws

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych właściwego powierzchniowego oporu skrawania drewna sosny w funkcji wilgotności drewna, temperatury drewna oraz prędkości posuwu podczas przecinania cienkimi piłami. Proces cięcia prowadzono na pilarce ramowej wielopiłowej PRW15M. Sosnowe próbki przed badaniami mrożono w komorze klimatycznej - temperatura drewna -5 C deg., -20 C deg., +20 C deg. Czas wymrażania przed próbami określano...

 • Sawing of frozen wood with narrow-kerf saws.

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki badań eksperymantalnych skrawania drewna sosnowego mrożonego na pilarce ramowej PRW15M za pomocą cienkich pił. Badano opory skrawania, chropowatość powierzchni po przecinaniu, dokładność przecinania oraz przeprowadzono analize granulometryczna wiórów. Zaobserwowano wzrost oporów skrawania w raz ze spadkiem temperatury,któremu towarzyszyła również niższa dokładność przeciania w odniesieniu do drewna obrabianego...