Wyniki wyszukiwania dla: DSR - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DSR

Wyniki wyszukiwania dla: DSR

 • REALIZACJA USŁUGI DSR NA PRZYKŁADZIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

  Publikacja

  W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA OBCIĄŻENIE POLSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA USŁUGI DSR

  W artykule przedstawiono wpływ restrykcji w funkcjonowaniu przemysłu, handlu i życia społecznego na obciążenie KSE podczas pierwszego lockdownu. W celu zbadania wpływu pandemii na obciążenie KSE dokonano analizy porównawczej dwóch analogicznych okresów trwających od połowy marca do końca maja w latach 2017 - 2019 i 2020. Porównano wartości charakteryzujące poszczególne tygodnie rozpatrywanego okresu. W roku 2020 zaobserwowano znaczne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • INCREASING POWER SUPPLY SAFETY IN THE ASPECT OF SUPPORTING THE RENEWABLE ENERGY SOURCES BY CONVENTIONAL AND VIRTUAL POWER STORES

  This paper presents characteristics and purposefulness of supporting the renewable energy sources (OZE) by means of energy stores. The main emphasis was placed on analysis of virtual energy stores available for implementation in Polish economy conditions. A role which management of Demand Side Response (DSR) may play in balancing Polish electric power system, is discussed. Implementation of such solutions together with conventional...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2017

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Centralized Reputation System for MANETs Based on Observed Path Performance

  Publikacja

  A reputation system for MANETs is described that attempts to deduce nodal trustworthiness (forwarding behaviour) from observed end-to-end path performance. The trustworthiness deduction algorithm produces interval estimates and works well if node misbehaviour is not selec-tive with respect to traversing paths. Nodal reputation levels are next calculated in the spirit of generous tit-for-tat so as to best reflect momentary nodal...

 • Evaluation of Asphalt Mixture Low-Temperature Performance in Bending Beam Creep Test

  Low-temperature cracking is one of the most common road pavement distress types in Poland. While bitumen performance can be evaluated in detail using bending beam rheometer (BBR) or dynamic shear rheometer (DSR) tests, none of the normalized test methods gives a comprehensive representation of low-temperature performance of the asphalt mixtures. This article presents the Bending Beam Creep test performed at temperatures from −20...

  Pełny tekst do pobrania w portalu