Wyniki wyszukiwania dla: DUCTILE DAMAGE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DUCTILE DAMAGE

Wyniki wyszukiwania dla: DUCTILE DAMAGE

 • Thermodynamically consistent nonlocal theory of ductile damage

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono termodynamicznie zgodną, słabo-nielokalną teorię zniszczenia plastycznego. Wykorzystano klasyczne dynamiczne zasady zachowania pędu i momentu pędu w przestrzeni fizycznej i materialnej. Przyjęto równania konstytutywne i zdefiniowano ich niezmienniczą formę i termodynamicznie dopuszczalną postać. Wykazano, że fizyczne i materialne siły i naprężenia składają się z dwóch części, niedyssypatywnego składnika otrzymanego...

 • Plastic ductile damage evolution and collapse of plates and shells.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca jest poswięcona problemowi numerycznej symulacji zniszczenia w płytach i powłokach z uwzględnieniem efektów nieliniowości geometrycznej i materialowej. Uwzględniono skończone przemieszczenia i obroty; przyjęty model materiałowy obejmuje zachowanie sprężysto-plastyczne, wzmocnienie izotropowe i kinematyczne, oraz zniszczenie ciągliwe. Specjalną uwagę poświecono problemom lokalizacji zniszczenia, rozwoju zniszczenia oraz całkowitej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelling and FE-simulation of plastic ductile damage evolution in plates and shells

  Publikacja
  • I. Kreja
  • R. Schmidt
  • D. Weichert
  • I. Kreja

  - ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS - Rok 2001

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gradient theories of ductile and brittle damage: a thermodynamical consistent framework and computational issues

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono termodynamicznie zgodny opis gradientowych teorii plastycznego i kruchego zniszczenia. Przyjęto, że propagujące mikro-zniszczenia posiadają bezwładność i ich ruch jest wywołany przez mikro-siły, które spełniają ich własne dynamiczne równania równowagi. Poza równaniami równowagi makro- i mikro-sił sformułowano pierwsze i drugie prawo termodynamiki na poziomie mikro i mezo. Zakładając ogólną formę równań konstytutywnych...

 • Viscoplastic damage analysis of structures subjected to impact loading. Plate and shell structures. - Ł. Pyrzowski.

  Publikacja

  - Rok 2011

  The work presents the investigation in the response of plate-shell structures subjected to impact loading (gas mixture explosions). This phenomenon is studied in the context of its mechanical aspects, mainly the ductile fracture prediction. The work starts with the literature review and the description of theories, which are nowadays the most popular in the damage and failure modelling. After selecting the theoretical models and...

 • Fatigue fracture morphology of AISI H13 steel obtained by additive manufacturing

  Publikacja
  • W. Macek
  • R. F. Martins
  • R. Branco
  • Z. Marciniak
  • M. Szala
  • S. Wroński

  - INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE - Rok 2022

  The paper focuses on researching the effect of fatigue loading on metallic structure, lifetime, and fracture surface topographies in AISI H13 steel specimens obtained by selective laser melting (SLM). The topography of the fracture surfaces was measured over their entire area, according to the entire total area method, with an optical three-dimensional surface measurement system. The fatigue results of the SLM 3D printed steel...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • NUMERICAL MODEL OF PLASTIC DESTRUCTION OF THICK STEEL STRUCTURAL ELEMENTS

  In the shipbuilding industry, the risk of brittle fracture of the structure is limited by using certified materials with specified impact strength, determined by the Charpy method (for a given design temperature) and by supervising the welding processes (technology qualification, production supervision, non-destructive testing). For off-shore constructions, classical shipbuilding requirements may not be sufficient. Therefore, the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • THE EFFECT OF NOTCH DEPTH ON CTOD VALUES IN FRACTURE TESTS OF STRUCTURAL STEEL ELEMENTS

  In elements of steel structures working at low temperatures, there is a risk of appearance of brittle fracture. This risk is reduced through the use of certified materials having guaranteed strength at a given temperature. A method which is most frequently used to determine brittle fracture toughness is the Charpy impact test, preformed for a given temperature. For offshore structures intended to work in the arctic climat e, the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu