Wyniki wyszukiwania dla: DWORZEC KOLEJOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DWORZEC KOLEJOWY

Wyniki wyszukiwania dla: DWORZEC KOLEJOWY

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  W dniach 30-31 stycznia w Tczewie odbyła się międzynarodowa konferencja "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse". Celem konferencji było przedstawienie możliwości przekształceń terenów kolejowych i pokolejowych. Dzięki wystąpieniom przedstawicieli różnych dziedzin możliwe było szerokie określenie problemów związanych z dworcami kolejowymi.

 • Dworzec kolejowy w Gdyni - najmłodszy zabytek

  Publikacja

  Artykuł dotyczy dworca kolejowego w Gdyni, zaprojektowanego przez Wacława Tomaszewskiego, zbudowanego na przełomie lat 40. i 50. XX w., który został w 2008 r. objęty ochronę jako zabytek - najmłodszy na terenie miasta. W 2010 r. rozpoczął się kompleksowy remont budynku połączony z jego rewaloryzacją.

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta : nowe szanse

  Publikacja

  - Rok 2006

  Renesans kolei nie dotyczy całej sieci, ale jedynie nowych linii, będących w rzeczywistości nową formą szybkiego transportu pasażerskiego, konkurencyjnego dla regionalnych linii lotniczych. Nowe formy przestrzenne dworców kolejowych III generacji wymagają nowatorskiego podejścia do projektowania. Głównymi czynnikami projektowania węzłów komunikacyjnych winno być koordynowanie i organizacja ruchu pasażerów i pojazdów. Architektura...

 • Dworzec kolejowy w Gdyni - czyli modernista w nowej sytuacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dworzec kolejowy w gdyni jest obiektem przyciągającym uwagę co najmniej z trzech powodów. po pierwsze, ze względu na swą architekturę oraz oblicze stylowe. Po drugie ze względu na wystrój wnętrza, niezwykle bogaty plastycznie i oryginalny. Po trzecie wreszcie, z uwagi na kontekst historyczny i świadectwo przemian twórczych wybitnego gdyńskiego architekta - Wacława Tomaszewskiego

 • Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Wzorem innych krajów winien być w Polsce przeprowadzony program reformy dworców i przystanków kolejowych jako jednorodnego, zestandaryzowanego, narodowego systemu. Przygotowując program polskiej reformy dworcowej należy się posiłkować wynikami podobnych programów w innych krajach europejskich. Programy te skrótowo opisano w artykule. Opisano i oceniono również pierwsze realizacje polskie powstałe po 2008r.

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Integracyjna rola dworców kolejowych w obsłudze transportowej miast i regionów

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono zagadnienia integracji środków transportu zbiorowego. Szczególnym miejscem integracji jest dworzec kolejowy

 • Centra handlowo-usługowe - nowa funkcja dworców kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wobec rosnącego zapotrzebowania społecznego na dobra konsumpcyjne centra handlowe są atrakcyjnymi miejscami w miastach. Ich oddziaływanie na miasto jest widoczne i tyczy się nie tylko wpływu na drobny handel, ale również hierarchię miejskich ośrodków usługowych oraz komunikację. Jednym z atrakcyjnych przypadków lokalizacji funkcji handlowej jest dworzec kolejowy. Ważnym elementem kontroli rozwoju współczesnego handlu jest odpowiedzialne...

 • Węzeł integracyjny w Tczewie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dworzec kolejowy w Tczewie jest jednym z czterech obiektów wytypowanych do przebudowy w ramach projektu modernizacji trasy kolejowej E65 (Warszawa - Gdynia Główna Osobowa), stanowiącej północne uzupełnienie Centralnej Magistrali Kolejowej (Warszawa - Katowice). W artykule przedstawiono historię prac projektowych związanych z przebudową dworca na węzeł przesiadkowy. Zakończenie tych prac przewiduje się na połowę roku 2007. Projekt...

 • Dworce na nowej drodze

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji wdrożeniowej pt. "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse" (Tczew/30-31.01.2006r.). Podstawowym założeniem programowym organizatorów była próba przełamania złego stereotypu, który przylgnął do polskich dworców, jako miejsc nieatrakcyjnych, brudnych i niebezpiecznych. Przyjęto, iż podobnie jak w Europie Zachodniej nasze dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych...

 • Przestrzenie podróży.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W całej Europie obserwuje się renesans kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Dzięki przebudowie linii kolejowych, łącznie z przenoszeniem ich pod ziemię, uzyskuje się cenne tereny śródmiejskie. Realizowane są projekty modernizacji licznych dworców kolejowych oraz budowy nowych. Dworce odzyskują rangę wielkich węzłów integracyjnych. Powstają megastruktury przypominające hipermarkety albo multikina. Główna funkcja zespołu...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Innowacyjne dworce kolejowe

  Publikacja

  Współczesny dworzec kolejowy zmienia swoje oblicze w stosunku do dworców, jakie znamy z przeszłości. Obecnie realizowane obiekty stanowią najczęściej wielkie wiaty, przekrywające przestrzeń publiczną placów dworcowych. Przestrzeń ta stanowi jednocześnie rdzeń komunikacyjny łączący przystanki różnych środków transportu w jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy. W nowoczesnych dworcach do niezbędnego minimum ograniczane są pomieszczenia...

 • Współczesne obiekty handlowe w symbiozie z dworcami kolejowymi

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zjawisko uwalniania terenów kolejowych pod nowe zainwestowanie jest powszechnie obserwowane. Nowe możliwości lokalizacyjne często wykorzystywane są przez funkcję handlową charakteryzującą się rosnącą popularnością. Na podstawie prezentowanych przykładów realizacji przebudów dworców kolejowych w oparciu o centra handlowe możliwe jest określenie podstawowych problemów związanych z tym zagadnieniem. Prawidłowo wkomponowana funkcja...

 • Wstęp

  Publikacja

  - Rok 2006

  W większości przypadków tereny dworcowe posiadają ogromny potencjał ekonomiczny, są zlokalizowane w centrum miasta, w rejonie największych potoków podróżnych, posiadają duże rezerwy terenowe w postaci przyległych terenów pokomunikacyjnych i poprzemysłowych. Wzorem realizacji zachodnioeuropejskich, polskie dworce mogą stać się jednymi z najatrakcyjniejszych nieruchomości śródmiejskich dla lokalizacji nowoczesnych węzłów przesiadkowych...

 • Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie...

 • Koncepcja węzła integracyjnego w Tczewie : historia idei

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawione w artykule propozycje zmian w rejonie dworca kolejowego w Tczewie są procesem złożonym i długotrwałym. Wymagają porozumienia ze strony miasta, starostwa i województwa, jak i ze strony operatorów. Głównie winny być skierowane do pasażerów i klientów nie korzystających z transportu zbiorowego, ale korzystających z komercyjnych usług na dworcu. Bardzo ważne jest również poparcie PKP S.A. i nawiązanie z nimi umowy o współpracy....

 • Rola współczesnych dworców w ewolucji śródmiejskich przestrzeni publicznych w Holandii

  Publikacja
  • M. Arczyńska

  - Rok 2006