Wyniki wyszukiwania dla: DYDAKTYKA CHEMII - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DYDAKTYKA CHEMII

Wyniki wyszukiwania dla: DYDAKTYKA CHEMII

 • Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Ur. 25.06.1947 w Sokółce, Województwo Podlaskie. W latach 1964-1969 studiował na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemia uzyskał na Wydziale Chemicznym PG 24.05.1995 r. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych uzyskał na Wydz. Chemicznym PG 6.04.2001 r. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2008, członek Zespołu ds....

 • Anna Mietlarek-Kropidłowska dr inż.

  Osoby

 • Po co uczymy chemii?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor zwraca uwagę na kluczowe kwestie nauczania chemii w szkole średniej i wyższej w Polsce doby włączania w struktury Unii Europejskiej, a także w sytuacji, kiedy edukacja coraz wyraźniej staje się sektorem usług. Za dwa najważniejsze cele kształcenia - również w zakresie chemii (a szerzej - nauk ścisłych w ogóle) - autor uważa: - uczenie podstaw myślenia naukowego, ostrzegając przed rozziewem (który jest coraz bardziej widocznym...

 • Czy można z chemii trudnej i nudnej zrobić chemię łatwą i ciekawą?

  Publikacja

  Niniejszy referat prezentuje trzy zagadnienia i pokazuje jak w prosty i zrozumiały sposób można wytłumaczyć pojęcia takie jak kwantowanie czy hybrydyzacja oraz jakimi programami można się posłużyć, ażeby pokazać trójwymiarowość struktur związków chemicznych.

 • Chemia w praktyce - wskaźniki

  Publikacja

  W nauczaniu chemii na każdym etapie kształcenia warto eksponować eksperymentalny charakter tej nauki. Doświadczenia przeprowadzane na lekcji pełnią nie tylko funkcję ilustracyjną, badawczą bądź weryfikacyjną, ale mogą też odegrać istotną rolę motywacyjną. Praktycznie każdy, nawet bardzo skromny i prosty, ale dobrze zaplanowany eksperyment pozwala poszerzyć wiedzę i zrobić to w sposób najlepszy z możliwych. Przedstawiony w pracy...

 • Dlaczego doświadczenia?

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule omawiane są kluczowe zagadnienia dydaktyki chemii związane z wprowadzeniem internetu, w szczególności z zastosowaniem tego medium jako źródła informacji w zakresie wykorzystania doświadczeń w nauczaniu chemii.

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwesytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 3

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczani chemii analitycznej w Polsce. Cz. 2

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestwiono uczelnie, na których prowadzone sa przedmioty zwiazane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. Przedstawiono równiez zestawienie dyplomów, doktoratów, habilitacji i profesur związanych z Chemią Analitycznąw latach 2003-2008, a także książek, podręczników i skryptów opracowanych przez nauczycieli akademickich w polskich uczelniach.

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce (I)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2014

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwersytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Chemiczne "czary-mary" i Harry (I)

  Publikacja

  Za sprawą książek o Harrym Potterze (ale nie tylko) nasz świat zapełnił się latającymi miotłami, magicznymi zaklęciami, cudownymi eliksirami i czarodziejami. Wszystko to - dzięki swej obrazowości - z łatwością trafia do młodego pokolenia. Które dziecko nie chciałoby się na chwilę przeistoczyć w tytułowego bohatera powieści Joanne Kathleen Rowling i przenieść się do szkoły czarów? "Zwykła" lekcja chemii może stać się zaproszeniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pierwiastek, nie całkiem z piekła rodem - cz. I

  Publikacja

  W ramach doniesienia zaprezentowano ciekawe, intrygujące choć niekiedy zupełnie nieznane dane dotyczące siarki. Pierwiastek o tak olbrzymim znaczeniu ekonomicznym jest bowiem także nadzwyczajinteresującym problemem chemicznym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pierwiastek, nie całkiem z piekła rodem. Cz. II

  Publikacja

  W ramach doniesienia zaproponowano wzbogacenie wykładu na temat siarki elementarnej o zestaw odpowiednio dobranych doświadczeń ilustrujących właściwości tego pierwiastka.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją statystycznie istotne różnice w ocenie atrakcyjności poszczególnych narzędzi. Możliwość eks- perymentowania (samodzielnego oraz przy zastosowaniu środowiska AR) przekładała się na odbiór takiej metody jako bardziej atrakcyjnej – w po- równaniu z zastosowaniem multimediów. I jak wskazują zebrane dane nie ma na to wpływu ani płeć, ani obszar pochodzenia ucznia. Proponowane badania pozwoliły...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów

  Edukacja młodzieży w zakresie nauk eksperymentalnych – takich jak chemia i fizyka – stanowi obecnie w obliczu ograniczeń zaplecza dydaktycznego w szkołach ogromne wyzwanie. Placówki edukacyjne nie posiadają często odpowiednich laboratoriów, lecz dysponują pracowniami komputerowymi. W ramach Projektu EDUAR, współfinansowanego przez NCBiR, przeprowadzono badania w 20 szkołach – po 10 z obszarów wiejskich i miejskich, podczas których...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym