Wyniki wyszukiwania dla: EKSPLOATACJA STATKÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: EKSPLOATACJA STATKÓW

Wyniki wyszukiwania dla: EKSPLOATACJA STATKÓW

 • Damian Bocheński dr hab. inż.

  Damian Bocheński – ur. 1961 r. w Gdańsku. W latach 1981–1987 studiował w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej, dyplom magistra inżyniera otrzymał w 1987 r.; stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1996 r., a stopień doktora habilitowanego w 2014 r., oba na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1987 r. na stanowisku asystenta. Od 1996 r. jest zatrudniony...

 • Zbigniew Korczewski prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Zbigniew KORCZEWSKI, absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni z 1983 r. z tytułem zawodowym magistra inżyniera mechanika w specjalności maszyny i siłownie okrętowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” uzyskany 11.03.1992 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Metoda diagnozowania...

 • Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono teoretyczne podstawy podejmowania bezpiecznych decyzji eksploatacyjnych. Opisano wpływ podstawowych urządzeń statku na jego bezpieczeństwo oraz rodzaje wypadków morskich i ich przyczyny.Zasygnalizowano możliwości zapobiegania wypadkom morskim, sprecyzowano zasady bezpiecznej eksploatacji statków i ich urządzeń. Przedstawiono także zagadnienie bezpieczeństwa statku w świetle ważniejszych uregulowań prawnych tak krajowych...