Wyniki wyszukiwania dla: ELEMENTY BETONOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ELEMENTY BETONOWE

Wyniki wyszukiwania dla: ELEMENTY BETONOWE

 • Nowoczesne elementy betonowe dla kanalizacji

  Warunki obciążeń w kanalizacji. Korozja betonów. Współczesne rozwiązania, nowa norma betonowa. Problem wyboru - beton, czy żelbet. Betony samozagęszczające. Zasadyt produkcji betonów dla kanalizacji.

 • Malowana studzienka. Betonowe elementy kanalizacji - czy dodatkowo izolować od zewnątrz?

  Publikacja

  - Rok 2009

  Odporność studzienki betonowej na agresję środoweiska gruntowo - wodnego. Wykazano brak celowości stosowania malowanej powłoki izolacyjnej

 • Advanced coating of interior of tanks for rising environmental safety of tankers - novel applications of polyurethanes

  Opisano technologię nanoszenia ciekłego systemu poliuretanowego na niewygrzewane elementy stalowe i stalowo-betonowe oraz sposób łączenia powłoki poliuretanowej z wymienionymi materiałami, a także między sobą przy użyciu odpowiednich środków adhezyjnych. Scharakteryzowano metodę utylizacji i odzysku polioli z zużytych w badaniach powłok poliuretanowych w recyklingu surowcowym poprzez zastosowanie małoczšsteczkowych glikoli jako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tragwirkung von Betondübeln für Sandwich-Verbunddecken mit großen Stegöffnungen

  Publikacja

  - STAHLBAU - Rok 2010

  Nowoczesne a przy tym ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania wyposażenia budynków w instalacje techniczne zakładają integrację konstrukcji z wyposażeniem. Artykuł opisuje badania eksperymentalne stropów zespolonych typu "Sandwich" o rozpiętości do 16 m i szerokości do 3m, w których już na etapie prefabrykacji montuje się instalacje elektryczne, wentylacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i inne. Elementy stropowe składają się z dwóch...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oddziaływanie środowiska morskiego na fundamenty palowe.

  Przedstawiono czynniki środowiskowe (morskie) oddziaływujące na fundamenty głębokie, głównie na pale drewniane, stalowe oraz betonowe i żelbetowe. Scharakteryzowano różne rodzaje korozji na konstrukcje morskie.

 • Lekceważenie rzeczy pozornie błahych w projektowaniu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zagadnienia zagrożeń w wyniku nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji w fazie projektu budowlanego. Zagłębienia, strefa ścięcia, rozwiązania materiałowe. Wyroby betonowe i żelbetowe - konsekwencje nieodpowiedniego przygotowania. Skutki zmiany dostawcy.

 • Stand der Technik der Baugrundverbesserung durch Verdraengung und Bodenersatz

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono metody wzmacniania słabego gruntu z wykorzystaniem technologii wibroflotacji i wibrowymiany. Wskazano zasadnicze cechy charakterystyczne i różnice obu technologii. W odniesieniu do wibrowymiany ujęto również: kolumny betonowe, kolumny kombinowane betonowo-żwirowe oraz kolumny żwirowe w koszulkach z geosiatki. Podano przykłady realizacji.

 • Wpływ impregnacji na wybrane parametry betonu na przykładzie wibroprasowanej kostki betonowej.

  Publikacja

  Nowoczesne metody produkcji i impregnacji wibroprasowanej kostki betonowej pozwalają na znaczne rozszerzenie zakresu jej stosowania. Uszlachetniona kostka drogowa stała się materiałem kształtującym estetykę otoczenia oraz dzięki impregnatom, wspłdziałającym w ochronie środowiska naturalnego. Przeprowadzono badania dotyczące skutechności zabezpieczenia impregnatów dostępnych na rynku budowlanym które zgodnie z zaleceniami producenta...

 • Seminarium dyplomowe mgr KB 2021

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Seminarium dyplomowe dla studentów 3-go semestru II stopnia studiów stacjonarnych na profili konstrukcje betonowe.

 • Experimental investigations of concrete dowels in composite floor system

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opisano nowy system stropow zespolonych umozliwiajacych montaz instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych w przestrzeni pomiedzy dwoma plytami betonowymi konstrukcji stropu: gorna i dolna. Obie plyty polaczone sa wzajemnie srodnikami stalowymi z wycieciami u gory i na dole w ksztalcie 'puzzle', ktore we wspolpracy z plyta betonowa tworza tzw. dyble betonowe. Wykonano badania laboratoryjne typu 'Push-out' tych polaczen...

 • Techniczne uwarunkowania uszkodzeń posadzki betonowej myjni samochodowej

  Publikacja

  Posadzki betonowe będące górną powierzchnią żelbetowej płyty postojowej należą do najbardziej popularnych nawierzchni myjni samochodowych. Bardzo często realizacja tego typu nawierzchni odbywa się z pominięciem zasad wiedzy technicznej, na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej, która dodatkowo obarczona jest błędami, co w konsekwencji prowadzi do powstawania ich uszkodzeń już...

 • Konstrukcje Betonowe I - BO - N - 2021

  Kursy Online
  • M. Hirsz
  • J. Bobiński
  • K. Weinerowska-Bords
  • P. Ziółkowski
  • M. Kin
  • P. Piotrkowski

  Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych sem. 6 na kierunku budownictwo z przedmiotu Konstrukcje Betonowe I

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na...

 • Konstrukcje betonowe II - Laboratorium

  Kursy Online
  • J. Schönnagel
  • M. T. Solarczyk
  • M. Lachowicz
  • B. Kondys
  • K. Nagrodzka-Godycka
  • P. Chodkowski

  Kurs Laboratorium z konstrukcji betonowych, w ramach przedmiotu Konstrukcje betonowe II jest obowiązkowym kursem dla studentów VI semestru studiów stacjonarnych I stopnia na WILIŚ PG/Budownictwo. Obejmuje tematykę związaną z badaniami nieniszczącymi i niszczącymi elementów konstrukcji betonowych  (podstawy teoretyczne i realizację badań).

 • Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern

  Publikacja

  - Beton- und Stahlbetonbau - Rok 2010

  Betonowe stropy płaskie sprawdzają się jako system stropowy zarówno w budownictwie ogólnym, jak i przemysłowym. Duży ciężar własny tych stropów może jednak ograniczać ich obszar zastosowań. Ta wada może zostać istotnie ograniczona poprzez zastosowanie pustek powietrznych w strefie osi obojętnej płyty. Redukując w ten sposób zużycie betonu i stali zbrojeniowej tworzy się dodatkowo bardziej ekologiczny system budowy.Pustki powietrzne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podstawy Hydrotechniki - Nowy

  Kursy Online
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...

 • Betonowe nawierzchnie przepuszczalne w obliczu systemów wielokryterialnych oceny.

  Publikacja

  - Rok 2016

  Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obecnie nawierzchnie betonowe, które dobrze współgrają, a zarazem kontrastują sie z technologiami takimi jak asfalt, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. Wciąż ulepsza się i poszukuje nowych, niestandardowych rozwiązań i zastosowań dla nawierzchni betonowych. Obecnie nie liczy sie jedynie pomysł, ale również to w jako sposób określony element będzie oddziaływał na człowieka i środowisko....

 • Obiekty Hydrotechniczne - Nowy

  Kursy Online
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Autor kursu: dr inż. Magdalena Pawelska-Mazur - Konstrucje betonowe nowej generacji

  Kursy Online
  • M. Pawelska-Mazur

  Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem najnowszych kompozytów cementowych oraz najnowszych technologii przy wykonywaniu konstrukcji betonowych. Tematyka wykładów obejmuję:  Nowoczesna technologia betonu: domieszki do betonu. (działanie superplastyfikatorów) Zrównoważony rozwój w budownictwie Fibrobetony dodatek włókien metalicznych, syntetycznych, szklanych, karbonowych i bazaltowych Konstrukcje betonowe wykonywane...

 • Infrastruktura Transportu Drogowego lato 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Budzyński
  • B. Dołżycki

  Wykłady dotyczą planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Ogólne uwarunkowania rozwoju sieci drogowej. Proces planistyczno-projektowy i inwestycyjny w drogownictwie. Klasyfikacje dróg i węzłów drogowych, kryteria wyboru rozwiązań. Zasady wymiarowania elementów drogi – przekrój drogi, plan sytuacyjny, profil podłużny. Zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych. Zasady projektowania urządzeń dla pieszych,...

 • Wyznaczanie wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg amerykańskiej normy ASTM C1074-11

  Artykuł poświęcono wyznaczaniu wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg normy ASTM C1074-11 (ang. Maturity Method). Metoda bazuje na rejestracji zmian tem - peratury w trakcie hydratacji dojrzewającego betonu. Wartykule zaprezentowano procedurę badawczą służącą wyznaczeniu funk - cji dojrzałości dla wybranej mieszanki betonowej oraz zależności wytrzymałość-dojrzałość. Celem badań jest wyznaczanie zmian w czasie...

 • Eksperymentalna weryfikacja procedury szacowania wytrzymałości młodego betonu wg normy ASTM C1074

  Publikacja

  W referacie przedstawiono metodę służącą oszacowaniu wytrzymałości betonu w trakcie procesu dojrzewania (ang. Maturity Method) bazującą na procedurze określonej zgodnie z amerykańską normą, która uwzględnia wpływ połączonych efektów temperatury i czasu na rozwój wytrzymałości betonu. Standardy ASTM C1074 zostały opracowane przez NBS (ang. National Bureau of Standards) z uwagi na powtarzające się wypadki na palcu budowy wynikające...

 • Modulowane fale ultradźwiękowe w diagnostyce zginanych płyt betonowych

  Artykuł poświęcony jest eksperymentalnym badaniom diagnostyki zginanych elementów betonowych z zastosowaniem dwóch metod wykorzystujących modulowane fale ultradźwiękowe. Pierwsza metoda bazuje na modulacji wymuszonymi drganiami niskoczęstotliwościowymi wymuszonymi przy pomocy wzbudnika elektromagnetycznego. Druga metoda wykorzystuje modulację generowanego sygnału ultradźwiękowego bez wymuszania drgań niskich częstotliwości.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impregnation vibro-pressed concrete pavement bricks.

  Publikacja

  W materiałach przedstawiono wyniki badań uzyskanych podczas prób impregnacji wibroprasowanych elementów betonowych. Celem badań było określenie odpowiedniego składu kompozycji impregnacyjnej, aby uzyskać najlepszy efekt zabezpieczenia powierzchni betonu przed wnikaniem cieczy organicznych np. oleju mineralnego.

 • Diagnostyka zginanej płyty betonowej z zastosowaniem fal ultradźwiękowych modulowanych drganiami niskich częstotliwości

  Artykuł poświęcony jest eksperymentalnej weryfikacji możliwości zastosowania modulacji diagnostycznej fali ultradźwiękowej drganiami niskich częstotliwości. Metoda jest zastosowana do wykrywania stref uszkodzenia płyty betonowej i bazuje na efektach nieliniowych wynikających z otwierania się rys. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że badana metoda umożliwia wykrywanie stref zarysowanych wraz z oszacowaniem ich...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • FE-modelling of concrete behaviour under mixed mode conditions with non-local and cohesive constitutive models.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki symulacji rys zaokrąglonych w elementach betonowych w warunkach mieszanego sposobu obciążenia. Symulacje wykonano przy zastosowaniu modelu rys kohezyjnych i modeli mechaniki ośrodka ciągłego z nielokalnym osłabieniem.. Wyniki symulacji porównano z doświadczeniami.