Wyniki wyszukiwania dla: EMMA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: EMMA

Wyniki wyszukiwania dla: EMMA

 • Genre-Based Music Language Modeling with Latent Hierarchical Pitman-Yor Process Allocation

  In this work we present a new Bayesian topic model: latent hierarchical Pitman-Yor process allocation (LHPYA), which uses hierarchical Pitman-Yor pr ocess priors for both word and topic distributions, and generalizes a few of the existing topic models, including the latent Dirichlet allocation (LDA), the bi- gram topic model and the hierarchical Pitman-Yor topic model. Using such priors allows for integration of -grams with a topic model,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Genre-Based Music Language Modeling with Latent Hierarchical Pitman-Yor Process Allocation

  Publikacja

  - 2014

  In this work we present a new Bayesian topic model: latent hierarchical Pitman-Yor process allocation (LHPYA), which uses hierarchical Pitman-Yor pr ocess priors for both word and topic distributions, and generalizes a few of the existing topic models, including the latent Dirichlet allocation (LDA), the bi- gram topic model and the hierarchical Pitman-Yor topic model. Using such priors allows for integration of -grams with a topic...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Melody Harmonization with Interpolated Probabilistic Models

  Publikacja

  - Journal of New Music Research - 2013

  Most melody harmonization systems use the generative hidden Markov model (HMM), which model the relation between the hidden chords and the observed melody. Relations to other variables, such as the tonality or the metric structure, are handled by training multiple HMMs or are ignored. In this paper, we propose a discriminative means of combining multiple probabilistic models of various musical variables by means of model interpolation....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dynamic Bayesian Networks for Symbolic Polyphonic Pitch Modeling

  Symbolic pitch modeling is a way of incorporating knowledge about relations between pitches into the process of an- alyzing musical information or signals. In this paper, we propose a family of probabilistic symbolic polyphonic pitch models, which account for both the “horizontal” and the “vertical” pitch struc- ture. These models are formulated as linear or log-linear interpo- lations of up to fi ve sub-models, each of which is...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Optimization of Wireless Networks for Resilience to Adverse Weather Conditions

  Publikacja
  • M. Pióro
  • E. Fitzgerald
  • I. Kalesnikau
  • D. Nace
  • J. Rak

  - 2020

  In this chapter, we consider how adverse weather conditions such as rain or fog affect the performance of wireless networks, and how to optimize these networks so as to make them robust to these conditions. We first show how to analyze the weather conditions in order to make them useful for network optimization modelling. Using an example realistic network, we show how to optimize two types of wireless networks: free-space optical...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wdrażanie Lean Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego

  Publikacja

  - 2009

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące wprowadzania metodyki Lean Six Sigma w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Zaprezentowano odwołującą się do kontekstu tej metodyki charakterystykę MŚP oraz zaproponowano 5 etapowy model implementacyjny uwzględniający czynniki wpływające na skuteczne i adekwatne do możliwości i potrzeb MŚP adaptowanie tego podejścia.

 • Wykorzystanie metodyki Lean Six Sigma w doskonaleniu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie wyników badań oraz utylitarnych aspektów wynikających z opracowania oryginalnej metodyki wdrażania metodyki Lean Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego. Metodyka ta powstała na podstawie badań przeprowadzonych w polskich i francuskich przedsiębiorstwach w latach 2009-2011. W opracowaniu został zaprezentowany zarys proponowanej metodyki oraz przykład jej zastosowania...

 • Universal Augmentation Schemes for Network Navigability

  Publikacja
  • P. Fraigniaud
  • C. Gavoille
  • A. Kosowski
  • E. Lebhar
  • Z. Lotker

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - 2009

  Rozważano problem uzupełniania grafu (reprezentującego np. sieci społeczne) poprzez dodanie w każdym węźle jednego dodatkowego skierowanego połączenia (długodystansowego). Dokładniej, dla każdego węzła definiuje się listę prawdopodobieństw istnienia połączenia wychodzącego z danego węzła do wszystkich pozostałych węzłów; wartości tych prawdopodobieństw muszą sumować się do jedności. Routing zachłanny w takiej sieci polega na przekazywaniu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • MOOCs in SP4CE - case studies (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship)

  Publikacja

  - 2016

  SP4CE stands for Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship project which has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+ Programme in the period 1st September 2014 - 31st August 2017. The main purpose of SP4CE project is to design innovative e-learning tools for collaboration between students, enterprises and teachers. It concentrates on identifying users’ needs and supports the development...

  Pełny tekst w portalu

 • Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+

  Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Burgii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący na oprogramowaniu WordPress i Moodle.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • 18th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals

  Publikacja
  • V. Radchenko
  • J. Engle
  • C. Roy
  • J. Griswold
  • M. Nortier
  • E. Birnbaum
  • M. Brugh
  • S. Mirzadeh
  • K. John
  • M. Fassbender... i 488 innych

  - EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry - 2016

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym