Wyniki wyszukiwania dla: ESTYMACJA WIDMA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ESTYMACJA WIDMA

Wyniki wyszukiwania dla: ESTYMACJA WIDMA

 • Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych

  Publikacja

  - 2019

  W niniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody estymacji widmowej gestosci mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych. Przedstawione w rozprawie rozwiazania, takie jak dwukierunkowy algorytm drabinkowy z zapominaniem wykładniczym oraz metoda usredniania modeli umozliwiaja precyzyjna estymacje charakterystyk widmowych. Przeprowadzone symulacje potwierdziły, ze opracowane algorytmy daja zadowalajace rezultaty zarówno w przypadku...

 • Supply current spectrum estimation of digital cores at early design

  Publikacja

  - IET Circuits Devices & Systems - 2007

  Przedstawiono nową aproksymacyjną metodę obliczania widma prądu zasilania układów cyfrowych. Metoda oparta jest na charakterystyce impulsów prądowych w kategoriach ich czasu narastania, opadania i długości impulsu. Górną granicę widma (obwiednię) można obliczyć posługując się gęstością prawdopodobieństwa zmian stanu sygnałów w węzłach układu cyfrowego. W odróżnieniu od znanych metod, metoda proponowana wykorzystuje ograniczoną...

 • Sea spectra revisited

  Publikacja

  - 2009

  Pokazano, że widma falowania ITTC, wywodzące się z widma Bretschneidera, zależnego od dwóch parametrów, można zredukować do wspólnego widma bezwymiarowego, co oznacza, że są one geometrycznie powinowate. To samo dotyczy widma JONSWAP, które dodatkowo charakteryzuje trzeci paprametr, związany z kształtem piku. Umożliwia to aproksymację tych widm za pomocą rozkładu log-normalnego, co zapewnia realistyczny parametr szerokości widma,...