Wyniki wyszukiwania dla: ESTYMATOR CZESTOTLIWOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ESTYMATOR CZESTOTLIWOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: ESTYMATOR CZESTOTLIWOŚCI

 • Nowy estymator tonu krtaniowego.

  Publikacja

  Przedstawiono koncepcję estymatora wartości chwilowej częstotliwości tzw. tonu krtaniowego. Przebiegi zespolone otrzymywane na wyjściu banku filtrów wąskopasmowych, sa poddawane demodulacji przy uzyciu estymatora pulsacji chwilowej i obwiedni. Z otrzymanych przebiegów wybierany jest ten, który odpowiada szukanej wartości częstotliwości

 • Dwupunktowy estymator pulsacji chwilowej w zastosowaniu do estymacji tonu krtaniowego.

  Publikacja

  Przedstawiono algorytm do estymacji wartości tzw. tonu krtaniowego działający z wykorzystaniem banku zespolonych filtrów wąskopasmowych oraz dwupunktowego estymatora pulsacji chwilowej, który wykorzystuje tylko bieżącą próbkę i poprzednią. Bank zespolonych filtrów półoktawowych został specjalnie dobrany do właściwości analizowanego sygnału mowy i wymagań nieliniowego przetwarzania następującego po nim. W pracy zamieszczono wyniki...

 • Cztero-gałęziowy estymator dyskretnej pulsacji chwilowej sygnałów zespolonych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zaproponowano nowy pomysł na estymator dyskretnej pulsacji chwilowej sygnału zespolonego wyposażony w skuteczny rozwijacz fazy wspomagany 4-filtrowym estymatorem bieżącego widma mocy. To tanie numerycznie, pracujące potokowo, rozwiązanie pozwala zdecydowanie poprawić dokładność uzyskiwanej estymaty pulsacji chwilowej. Skuteczność działania zaproponowanego rozwiązania przedstawiono na przykładzie specjalnie skonstruowanego...