Wyniki wyszukiwania dla: ETYKA KOMPUTEROWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ETYKA KOMPUTEROWA

Wyniki wyszukiwania dla: ETYKA KOMPUTEROWA

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca rozpatruje współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym zesposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie zagadnien ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki projektu, wpływu projektu na ludzi biorących w nim u- dział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre...

 • Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wzorców programowych do opracowania wzorców etycznych, mających na celu wspomaganie prowadzącego projekt informatyczny w podejmowaniu decyzji. Ideę zilustrowano dwoma przykładami.

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online]

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział...

 • Opinions on the technologically-dependent society.

  Publikacja
  • S. Rogerson
  • S. Arbib
  • J. Weckert
  • B. Dalgarno
  • R. Capurro
  • K. Murata
  • S. Szejko

  - Rok 2004

  Praca prezentuje opinie na temat wzajemnego powiązania i uzaleznienia społeczeństw i jednostek od środków techniki informacyjnej i telekomunikacji. Opinie przedstawuiają naukowcy z kilku krajów świata, reprezentujący różne dziedziny nauki i pochodzący z bardzo różniących się kulturowo miejsc

 • Interakcyjna baza danych - Internetowa Biblioteka Etyki Informatycznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia opis zrealizowanej internetowo dostępnej biblioteki etyki komputerowej. Omówiono rodzaje przechowywanych danych, ontologie, funkcje dostępu i wyszukiwania oraz przyjęte rozwiązania technologiczne konstrukcji.