Wyniki wyszukiwania dla: FIZYKA MOLEKULARNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FIZYKA MOLEKULARNA

Wyniki wyszukiwania dla: FIZYKA MOLEKULARNA

 • Fizyka molekularna

  Kursy Online
  • M. Franz

  Kurs dla studentów Konwersji Energii.

 • Elektronika molekularna WFTiMS 2022 - Nowy

  Kursy Online
  • W. Stampor
  • D. K. Pelczarski
  • M. Franz
  • P. Możejko

  kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

 • Immunologia molekularna 2022/2023

  Kursy Online
  • L. Holec-Gąsior

  Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie immunologii molekularnej, omówienie molekularnych podstaw procesów odpornościowych. Kierunek: Biotechnologia, II stopień Specjalność: Biotechnologia molekularna

 • Diagnostyka molekularna w medycynie 2022

  Kursy Online
  • B. Krawczyk
  • A. Rosińska

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi, molekularnymi metodami stosowanymi w diagnostyce medycznej.

 • Elektronika molekularna dla IM 2022/23

  Kursy Online
  • M. Franz

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia sem.2, kierunku Inżynieria Materiałowa. Tematyka kursu dotyczy podstawowych zagadnień elektroniki molekularnej. Kurs zawiera prezentacje do wykładu oraz materiały uzupełniające.

 • MYKOLOGIA I PARAZYTOLOGIA MOLEKULARNA 2022/2023(PG_00039058)

  Kursy Online
  • L. Holec-Gąsior
  • A. Brillowska-Dąbrowska

 • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM- 2021-2022

  Kursy Online
  • B. Krawczyk
  • A. Stanisławska-Sachadyn
  • R. Kotłowski
  • A. Brillowska-Dąbrowska

  Nazwa przedmiotu: Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym Kierunek studiów: Biotechnologia Wydział: Chemiczny Poziom kształcenia: Studia II Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: II Semestr studiów: II Start semestru: październik 2021 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2021/2022 Forma zajęć: blended...

 • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM- 2022-2023

  Kursy Online
  • B. Krawczyk

  Nazwa przedmiotu: Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym Kierunek studiów: Biotechnologia Wydział: Chemiczny Poziom kształcenia: Studia II Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: II Semestr studiów: II Start semestru: październik 2021 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023 Forma zajęć: Wykład...

 • Genetyka molekularna - wykład, WCh 2022/23, Biotechnologia II stopień - new

  Kursy Online
  • B. Zalewska-Piątek

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł...

 • Wirusologia molekularna - wykład WCh 2022/23, Biotechnologia II stopień - new

  Kursy Online
  • B. Zalewska-Piątek

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami, dotyczącymi wirusologii molekularnej, takimi jaka ochronne szczepionki przeciwwirusowe w kontekście nowo wyłaniających się chorób wirusowych, mechanizmy patogenności wirusów roślinnych i zwierzęcych, nietypowe czynniki subwirusowe (satelity, wiroidy i priony) oraz wykorzystanie bakteriofagów w medycynie (terapia fagowa) i biotechnologii (enzymy i wektory fagowe, szczepionki). Dane...

 • WILiŚ Budownictwo Fizyka I

  Kursy Online
  • B. Strzelecka

  Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy....

 • Zespół Fizyki Materii Molekularnej

  Główną tematyką badań Zespołu Fizyki Materii Molekularnej jest wyjaśnianie struktury i własności fizycznych układów molekularnych oraz hybrydowych (materiał organiczny / materiał nieorganiczny)