Wyniki wyszukiwania dla: FOTOUTLENIANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FOTOUTLENIANIE

Wyniki wyszukiwania dla: FOTOUTLENIANIE

 • Structural characterization of plasmenylcholine photooxidation products.

  Publikacja

  - PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY - Rok 2003

  Zbadano fotoutlenianie PPlsC w obecności rozpuszczalnego w wodzie sensybilizatora (uczulacza) jakim jest tetrasulfonian ftalocyjaniny zawierający aluminium(III). Stosując metody chromatograficzne (HPLC) wyizolowano, zidentyfikowano oraz scharakteryzowano zasadnicze produkty powstające w obecności tlenu podczas ciągłego naświetlania światłem widzialnym o długości fali 610nm.

 • Photochemical degradation of pollutants in aqueous phase

  Publikacja

  Tlenek tytanu (IV) wykorzystywany jest jako fotokatalizator służący oczyszczaniu wody i powietrza z wykorzystaniem tzw. powierzchni samoczyszczających się. Zastosowanie fotodegradacji w obecności TiO2 uzasadnione jest przede wszystkim do usuwania substancji toksycznych i/lub trwałych i jednocześnie występujących w małych stężeniach oraz jeżeli w procesie fotodegradacji można wykorzystać promieniowanie słoneczne. Wyniki badań wskazują,...

 • Photodegradation of lauric acid at an anatase single crystal surface studied by atomic force microscopy

  Publikacja

  - APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL - Rok 2008

  Badania obejmowały obserwację zmian topografii powierzchni, za pomocą mikroskopii sił atomowych, cienkiej warstwy kwasu laurynowego osadzonego na monokrysztale anatazu. Warstwę kwasu laurynowego o grubości 80-90 nm naświetlano promieniowaniem z zakresu UV-Vis. Zauważono, że kwas laurynowy osadzany metodą wirującego dysku tworzy na powierzchni monokryształów TiO2 struktury domenowe. Stwierdzono, że podczas naświetlania nie ulega...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym