Wyniki wyszukiwania dla: FSA METHODS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FSA METHODS

Wyniki wyszukiwania dla: FSA METHODS

 • Improving methods for detecting people in video recordings using shifting time-windows

  Publikacja

  - Rok 2018

  We propose a novel method for improving algorithms which detect the presence of people in video sequences. Our focus is on algorithms for applications which require reporting and analyzing all scenes with detected people in long recordings. Therefore one of the target qualities of the classification result is its stability, understood as a low number of invalid scene boundaries. Many existing methods process images in the recording...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Improving Traffic Light Recognition Methods using Shifting Time-Windows

  Publikacja

  - Rok 2018

  We propose a novel method of improving algorithms recognizing traffic lights in video sequences. Our focus is on algorithms for applications which notify the driver of a light in sight. Many existing methods process images in the recording separately. Our method bases on the observation that real-life videos depict underlying continuous processes. We named our method FSA (Frame Sequence Analyzed). It is applicable for any underlying...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Impact of Shifting Time-Window Post-Processing on the Quality of Face Detection Algorithms

  Publikacja

  - Rok 2018

  We consider binary classification algorithms, which operate on single frames from video sequences. Such a class of algorithms is named OFA (One Frame Analyzed). Two such algorithms for facial detection are compared in terms of their susceptibility to the FSA (Frame Sequence Analysis) method. It introduces a shifting time-window improvement, which includes the temporal context of frames in a post-processing step that improves the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim z wykorzystaniem Formalnej Oceny Bezp0ieczeństwa Żeglugi na przykładzie Zatoki Pomorskiej

  Projekt systemu formalnej oceny bezpieczeństwa żeglugi dla Zatoki Pomorskiej i portu Świnoujście, wykonany zgodnie z zaleceniami IMO. Zastosowanie technik wspomagających analizę ryzyka wykorzystywanych w FSA. Wnioskowanie dotyczące bezpieczeństwa na podstawie analizy FSA.

 • Image Classification Based on Video Segments

  Publikacja

  - Rok 2018

  In the dissertation a new method for improving the quality of classifications of images in video streams has been proposed and analyzed. In multiple fields concerning such a classification, the proposed algorithms focus on the analysis of single frames. This class of algorithms has been named OFA (One Frame Analyzed).In the dissertation, small segments of the video are considered and each image is analyzed in the context of its...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Formalna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym na podstawie analizy przyczyn i skutków wypadków

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono elementy formalnej analizy bezpieczeństwa statków w oparciu o analizę przyczyn i skutków wypadków. Do analizy bezpieczeństwa zastosowano metodykę Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Zgodnie z metodyką FSA analize bezpieczeństwa przeprowadzono w następującym zakresie: identyfikacja zagrożeń, ocena zagrożeń, identyfikacja scenariuszy wypadków, ocenaę ryzyka i kontrola ryzyka. Metoda umożliwia podejmowanie decyzji...

 • A new library for construction of automata

  Publikacja

  - Rok 2017

  We present a new library of functions that construct minimal, acyclic, deterministic, finite-state automata in the same format as the author's fsa package, and also accepted by the author's fadd library of functions that use finite-state automata as dictionaries in natural language processing.

 • A risk-based method for ship safety assessment at the preliminary designstage

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca zawiera wyniki badań dotyczących opracowania metody do analizy bezpieczeństwa statku w warunkach krytycznych. Metoda oparta jest na podejściu systemowym do oceny bezpieczeństwa, formalnej ocenie bezpieczeństwa FSA i hydromechanice okrętu. Podano przykłady oceny ryzyka utraty statku w warunkach krytycznych.

 • Ocena wpływu stanu wody na Świnie na bezpieczeństwo żeglugi w porcie Świnoujście z wykorzystaniem formalnej oceny bezpieczeństwa żeglugi

  Publikacja

  - Rok 2011

  Formalna ocena bezpieczeństwa jest procesem stworzonym na podstawie zaleceń Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. International Maritime Organization (IMO)) w celu rozwinięcia lub wprowadzenia nowych rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. FSA jest adresowana dla konkretnej kategorii statków lub obszarów nawigacyjnych, jak również może być zastosowana do konkretnej morskiej kwestii bezpieczeństwa...

 • Detection and localization of leaks in transmission pipelines

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zadanie monitorowania przepływu mediów ciekłych lub gazowych przez rurociągiprzemysłowe realizuje się za pomocą algorytmów obserwacji, skonstruowanychodpowiednio do nieliniowego modelu procesu transportowego, z zastosowaniempomiarów ciśnienia i natężenia przepływu medium na krańcach nadzorowanegoodcinka rurociągu. Uwagę skupiono na dwu metodach analtycznej redundancji ifiltracyjnej generacji sygnału resztowego, będącego...

 • Detekcja i lokalizacja przecieków w rurociągach przemysłowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zadanie monitorowania przepływu mediów ciekłych lub gazowych przez rurociągi przemysłowe realizuje się za pomocą algorytmów obserwacji, skonstruowanych odpowiednio do nieliniowego modelu procesu transportowego, z zastosowaniem pomiarów ciśnienia i natężenia przepływu medium na krańcach nadzorowanego odcinka rurociągu. Uwagę skupiono na dwu metodach analitycznej redundancji i filtracyjnej generacji sygnału resztowego, będącego...

 • A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis

  Publikacja

  W artykule podano informacje na temat alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Zaproponowano użycie metody do projektowania statków w oparciu o ocenę ryzyka. W takim podejściu do projektowania bezpieczeństwo powinno być celem projektowym. Ocena bezpieczeństwa w proponowanej metodzie powinna być dokonywana na podstawie oceny ryzyka. Do oceny ryzyka zastosowano elementy...

 • A method for assessing hazards, risks and safety of damaged ships at sea

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wybrane problemy związane z metodą oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka, w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono zakres oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka w odniesieniu do zagadnienia zachowania się statku uszkodzonego na morzu. Analiza ryzyka oparta jest na zastosowaniu elementów Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Opisano główne kroki analizy ryzyka. Podano podstawowe...

 • A performance-oriented risk-based method for safety assessment of ships

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono wybrane informacje na temat metody oceny bezpieczeństwa statków w warunkach krytycznych. Metoda łączy podejście oparte na ocenie osiągów statku z podejściem opartym o ocenę ryzyka wypadku. Analiza ryzyka w metodzie oparta jest na zastosowaniu elementów Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Analiza ryzyka w metodzie dotyczy: identyfikacji zagrożeń, oceny zagrożeń, identyfikacji scenariuszy wypadku, oceny ryzyka,...

 • Modeling of hazards, consequences and risk for safety assessment of ships in damaged conditions in operation

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca dotyczy problematyki związanej z modelowaniem zagrożeń, konsekwencji i ryzyka, w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metoda oparta jest na podejściu zorientowanym na ocenę zachowania się statku i ocenę ryzyka wypadku. Kolejne moduły metody dotyczą identyfikacji zagrożeń i scenariuszy wypadków oraz oceny i kontroli ryzyka. Ocenę ryzyka można przeprowadzić przy zastosowaniu elementów metodyki Przypadku...