Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJONARIUSZ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJONARIUSZ

Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJONARIUSZ

 • Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpośredni kontakt ze skazanymi czyni pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą. Celem artykułu była analiza sytuacji zagrażających, pojawiających się w więzieniu, mogących wywołać u funkcjonariuszy ostrą reakcję stresową, zespół stresu ostrego (ASD) i zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD). Sytuacje te związane są z przemocą wewnętrzną, jak i skierowaną ze strony więźniów do funkcjonariuszy. Przedstawiono sposoby...

 • Bezpieczeństwo funkcjonariuszy służby więziennej w opinii studentów Politechniki Gdańskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy była ocena stopnia zagrożenia zdrowia i życia w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych w opinii studentów. 269 studentów porównywało ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy na stanowiskach podoficerskich w służbach mundurowych (funkcjonariusz SW, policjant, żołnierz). Studenci najwyżej ocenili stopień zagrożenia zdrowia i życia w pracy policjanta, kolejno podoficera więziennictwa i żołnierza....

 • Ochrona i budowanie potencjału zdrowia funkcjonariuszy służb mundurowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem sympozjum autorskiego była identyfikacja skali i uwarunkowań problemów psychologicznych wpływających na efektywność pełnienia obowiązków służbowych oraz ocena roli psychologów ochronie zasobów osobowych funkcjonariuszy.

 • Wpływ stresu pracy mundurowych na funkcjonowanie ich rodzin

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym artykule podjęto problem zagrożeń w funkcjonowaniu rodzin policjantów jako skutku stresu pracy . Głównie niestabilność oraz niedostępność emocjonalna funkcjonariuszy sprzyjają gorszemu funkcjonowaniu zarówno związku małżeńskiego, jak i całej rodziny. Ryzykowne zachowania wynikające ze stresu pracy wiązały się z agresją i spożywaniem alkoholu. Koszty stresu pracy męża ponoszą głównie ich żony, które równocześnie odgrywają...