Wyniki wyszukiwania dla: GEOSYNTETYKI, PLATFORMY ROBOCZE, PODŁOŻE SŁABONOŚNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GEOSYNTETYKI, PLATFORMY ROBOCZE, PODŁOŻE SŁABONOŚNE

Wyniki wyszukiwania dla: GEOSYNTETYKI, PLATFORMY ROBOCZE, PODŁOŻE SŁABONOŚNE

 • Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

  Publikacja

  - Rok 2018

  Autorka niniejszej pracy podjęła się analizy mechanizmów pracy platformy roboczej na słabonośnym podłożu gruntowym z gruntu spoistego na podstawie badań modelowych w płaskim stanie odkształcenia z wykorzystaniem różnych materiałów zastępczych modelujących podłoże słabonośne oraz zbrojenia geosyntetykami. Pola odkształceń podłoża pod fundamentem określono metodą PIV. Oszacowano nośność graniczną platformy metodą kinematyczną, porównując...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

  Publikacja

  - Rok 2018

  Autorka niniejszej pracy podjęła się analizy mechanizmów pracy platformy roboczej na słabonośnym podłożu gruntowym z gruntu spoistego na podstawie badań modelowych w płaskim stanie odkształcenia z wykorzystaniem różnych materiałów zastępczych modelujących podłoże słabonośne oraz zbrojenia geosyntetykami. Pola odkształceń podłoża pod fundamentem określono metodą PIV. Oszacowano nośność graniczną platformy metodą kinematyczną, porównując...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Subsoil degradation effect in reliability analysis of the jack-up platform structure

  Publikacja

  Structural reliability analysis is considered, by FORM and SORM applied to a certain idealized soil-platform structure interaction problem due to cyclic water wave and wind loads. Wave and wind loads are random variables, whereas dead load is deterministic. Load parameters are typical for storm conditions in the Baltic Sea. The soil-structure interaction is idealized as a set of linear translational and rotational springs. Due...

 • Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedmiotem artykułu są nasypy gruntowe posadawiane na słabym podłożu gruntowym z wzmocnieniem przy użyciu platformy roboczej w podstawie. Platformy robocze są to konstrukcje, których głównym zastosowaniem jest tymczasowe, powierzchniowe wzmocnienie słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono inną możliwość ich wykorzystania, tj. jako elementu wpływającego na poprawę przebiegu modyfikacji podłoża gruntowego oraz części...

 • Wykorzystanie platform roboczych w konstrukcjach trwałych na przykładzie podbudowy pod zbiorniki na olej napędowy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Platformy robocze są to konstrukcje tymczasowe, które umożliwiają wjazd i pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na słabym podłożu. Mogą również pełnić w późniejszym czasie funkcję trwałej podbudowy. W niniejszym artykule opisano przypadek platformy roboczej wykorzystanej przy wykonywaniu kolumn żwirowych KSS pod fundament pierścieniowy zbiorników na olej napędowy. Platforma robocza została wcielona w konstrukcję trwałą jako podbudowa...

 • Wykorzystanie platform roboczych w konstrukcjach trwałych na przykładzie podbudowy pod zbiorniki na olej napędowy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Platformy robocze są to konstrukcje tymczasowe, które umożliwiają wjazd i pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na słabym podłożu. Mogą również pełnić w późniejszym czasie funkcję trwałej podbudowy. W niniejszym artykule opisano przypadek platformy roboczej wykorzystanej przy wykonywaniu kolumn żwirowych KSS pod fundament pierścieniowy zbiorników na olej napędowy. Platforma robocza została wcielona w konstrukcję trwałą jako podbudowa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie konstrukcji tymczasowych służących wsparciu ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża gruntowego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Tymczasowe konstrukcje wzmacniające, tzw. platformy robocze, umożliwiają bezpieczne poru-szanie się oraz operowanie sprzętem do modyfikacji słabonośnego podłoża gruntowego. W Polsce nie istnieją żadne poradniki ani zbiory zaleceń dotyczące wykonawstwa platform roboczych. Natomiast projektów nie wykonuje się w ogóle. Obecnie dostępne są dwie metody projektowe - jedna oparta na kącie strefy oddziaływania obciążeń oraz druga, bazująca...

 • Stalowe dwupłaszczowe zbiorniki na paliwa - interakcja konstrukcji stalowej z podłożem gruntowym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Stalowe walcowe zbiorniki o osi pionowej są często wykorzystywane do magazynowania cieczy w rafineriach i przemyśle. Wielokrotnie rafinerie i bazy paliw zlokalizowane są w pobliżu portów w dolinach rzek, gdzie w podłożu często zalegają grunty słabonośne. Prezentowane badania wykonano w odpowiedzi na rzeczywisty problem z osiadaniami zbiorników, który wystąpił w jednej z polskich rafinerii. Przeanalizowano wpływ osiadań na pracę...