Wyniki wyszukiwania dla: GOSPODARKA SKOJARZONA CIEPLNO-ELEKTRYCZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GOSPODARKA SKOJARZONA CIEPLNO-ELEKTRYCZNA

Wyniki wyszukiwania dla: GOSPODARKA SKOJARZONA CIEPLNO-ELEKTRYCZNA

 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna

  Publikacja

  - Rok 1980

  W książce podano teoretyczne podstawy gospodarki skojarzonej cieplno - elektrycznej oraz przedstawiono analizę efektów ekonomicznych, uzyskiwanych dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Przykłady optymalizacji parametrów w układach skojarzonych, obliczone przy użyciu nowoczesnych metod matematycznych na maszynach cyfrowych, dotyczą konkretnych zagadnień praktycznych, występujących w energetyce przemysłowej...

 • Gospodarka skojarzona w lokalnym systemie grzewczym.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Kompleksowa modernizacja lokalnego systemu grzewczego objęła budowe nowego źródła energii, w ktorym zastosowano gospodarkę skojarzoną. Przebudowano system przesyłowy ciepła do odbiorców oraz system grzewczy w budynkach. Przeprowadzono pełna konwencjonalną termomodernizację, a także wykorzystano odanawialne źródło energii (słonecznej i geotermicznej) do zasilania systemu grzewczego w budynkach jednego z osiedli.

 • Gospodarka skojarzona oparta na pracy klasycznej kotłowni parowej

  Publikacja

  Przedstawiono propozycję wprowadzenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej, opartej na pracy klasycznej siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zastępującego gospodarkę rozdzieloną opartą na pracykotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym paliwem gazowym.

 • Możliwości stosowania układów absorpcyjnych w racjonalnej gospodarce energetycznej

  Kierunki rozwoju nowoczesnej energetyki cieplnej określają europejskie dyrektywy, które promują nowoczesne rozwiązania. Racjonalna gospodarkę energetyczna wymaga ograniczenia strat energii poprzez pełniejsze jej wykorzystanie. Dobrym tego przykładem jest gospodarka skojarzona w która dobrze wpisują się układy absorpcyjne. W artykule ukazano ekonomiczną efektywność takich rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa energetycznego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, położono nacisk na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tomasz Minkiewicz dr inż.

 • Andrzej Augusiak dr inż.

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...