Wyniki wyszukiwania dla: GRAMATYKA GRAFOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GRAMATYKA GRAFOWA

Wyniki wyszukiwania dla: GRAMATYKA GRAFOWA

 • Automatyzacja procesu analizy odręcznych schematów blokowych i oceny ich estetyki

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono problem konwersji ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać cyfrową. Skupiono się na odręcznie rysowanych schematach blokowych, ich analizie i estetycznej prezentacji. Zaprezentowano problemy wstępnego przetwarzania i segmentacji rysunków odręcznych i podano propozycje ich rozwiązania. Do celów analizy schematów blokowych zaproponowano algorytmy rozpoznawania elementów schematu. Podczas interpretacji...

 • Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

  Publikacja

  - Rok 2012

  Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. W szczególności skupiono się na schematach blokowych. W książce poruszono trzy główne grupy zagadnień: przetwarzania wstępnego, segmentacji i rozpoznawania obrazów, automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych oraz zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania...