Wyniki wyszukiwania dla: GRUNTY SŁABONOŚNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GRUNTY SŁABONOŚNE

Wyniki wyszukiwania dla: GRUNTY SŁABONOŚNE

 • Grunty słabonośne – odciążenie zamiast wzmacniania

  Publikacja

  Posadowienie nasypów drogowych, zwłaszcza pod autostrady i drogi ekspresowe, wymaga bezpiecznych rozwiązań, gwarantujących trwałość i spełnienie warunków dopuszczalnych osiadań długookresowych. Najczęstszą metodą rozwiązania przyjmowaną przez projektantów jest wzmocnienie podłoża lub – w przypadku płytko zalegających warstw gruntów słabonośnych – ich wymiana. W artykule przedstawiono możliwości alternatywnych rozwiązań, wykorzystujących...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stalowe dwupłaszczowe zbiorniki na paliwa - interakcja konstrukcji stalowej z podłożem gruntowym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Stalowe walcowe zbiorniki o osi pionowej są często wykorzystywane do magazynowania cieczy w rafineriach i przemyśle. Wielokrotnie rafinerie i bazy paliw zlokalizowane są w pobliżu portów w dolinach rzek, gdzie w podłożu często zalegają grunty słabonośne. Prezentowane badania wykonano w odpowiedzi na rzeczywisty problem z osiadaniami zbiorników, który wystąpił w jednej z polskich rafinerii. Przeanalizowano wpływ osiadań na pracę...

 • Dodatkowe oddziaływania boczne na pale od gruntu o małej nośności.

  Publikacja

  Posadowienie obiektu mostowego jest zwykle analizowane z punktu widzenia przekazania obciążeń poprzez pale na głębsze nośne warstwy gruntu. Oddziaływania uwzględniane przez projektantów to: obciążenia pionowe, boczne od parcia gruntu, siły hamowania i tarcie w łożyskach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Some developments in constitutive modelling of soft clays, Keynote lecture

  Publikacja
  • S. Wheeler
  • M. Cudny
  • H. Neher
  • C. Wiltafsky

  - Rok 2003

  Przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych modeli konstytutywnych dla naturalnych gruntów słabonośnych, takich jak: gliny, namuły lub torfy. Skupiono się przede wszystkim na takich elementach charakterystyki mechanicznej gruntów słabonośnych jak: anizotropia, zjawisko pełzania i relaksacji oraz destrukturyzacja. Artykuł jest podsumowaniem 4-letniego projektu badawczego finansowanego w ramach 5 ramowego projektu Unii Europejskiej:...

 • Numerical analysis of a test embankment on soft ground using an anisotropic model with destructuration

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeprowadzono analizę numeryczną konsolidacji podłoża słabonośnego pod obciążeniem próbnego nasypu drogowego metodą elementów skończonych. Zachowanie się gruntu słabonośnego zamodelowano przy użyciu nowego modelu konstytutywnego typu multi-laminate uwzględniającego anizotropię wytrzymałości oraz zjawisko destrukturyzacji. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami polowymi.

 • Two approaches to model the behaviour of soft natural clays under principal stress axes rotation.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono porównanie dwóch podstawowych metod modelowania konstytutywnego pozwalających na symulację odkształcenia przy obrocie składowych głównych naprężenia. Dotyczy to zastosowania wzmocnienia kinematycznego oraz modelu wielopłaszczyznowego (multi-laminate). Wyniki symulacji porównano z wynikami badań laboratoryjnym w cylindrycznym aparacie skrętnym na próbkach w kształcie wydrążonego walca.