Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA TECHNIKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA TECHNIKI

Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA TECHNIKI

 • Historia techniki

  Kursy Online
  • D. Świsulski

  Kurs stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu humanistycznego: Historia techniki, dla studentów stopnia 2, semestru 1 kierunku E-ka. Wykłady obejmują m.in. historię Politechniki Gdańskiej, historię polskiego przemysłu elektrotechnicznego, historię elektroenergetyki w Polsce.

 • Historia techniki [2020/21]

  Kursy Online
  • D. Świsulski

  Kurs stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu humanistycznego Historia techniki dla studentów stopnia 2 studiów stacjonarnych, kierunku Elektrotechnika. W ramach kursu przedstawiany będzie wykład i realizowane seminarium.

 • HISTORIA TECHNIKI [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • D. Świsulski

  Kurs stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu humanistycznego: Historia techniki, dla studentów stopnia 2, studiów niestacjonarnych, kierunków AiR i E-ka. W ramach kursu studenci przekazują też opracowania przygotowane na seminarium tego przedmiotu.

 • HISTORIA TECHNIKI [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • D. Świsulski

 • Maszyny hydrotechniczne Kanału Elbląskiego cz. 1.

  Historia ta zdarzyła się wiele lat temu. W czasach, gdy jeszcze na świecie nie było komputerów, elektryczności, silników spalinowych i tego wszystkiego bez czego teraz nie potrafimy żyć i egzystować. Wydawało by się, że tym bardziej ludzie żyjący wiele lad przed nami, nie mogli sobie poradzić z przeciwnościami natury, nie mając tych wszystkich dobrodziejstw techniki, którymi my tak łatwo na co dzień się posługujemy. Ale czy...

 • Sztuka w blokowisku

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł poświęcony jest sztuce pojawiającej się w przestrzeni polskich blokowisk. Przybliżone zostaje zjawisko powstawania murali oraz mozaik na osiedlach mieszkaniowych. Pojawia się wyjaśnienie czym dokładnie są te techniki plastyczne, gdzie pojawiły się po raz pierwszy, ich krótka historia na terenach Polski oraz przykłady niedawno powstałych i obecnie tworzonych prac. Poruszona zostaje również kwestia finansowania, odbioru przez...

 • Historia Architektury Polskiej I (2021)

  Kursy Online
  • A. Piwek
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch
  • T. Jażdżewski

  Historia Architektury Polskiej I składa się z 15 tematów dotyczących sztuki i techniki budowania na ziemiach polskich w średniowieczu (+ kilka odniesień do prehistorii - Biskupina). Ćwiczenia do tematów wykładów polegają na szkicach, analizie rozwiązań historycznych oraz testach (on line). Cały kurs kończy się kolokwium zaliczającym. Kontynuacją kursu jest Historia Architektury Polskiej II dotycząca okresu nowożytnego (do 1795...

 • Akustyka podwodna historia i współczesność

  Publikacja

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...

 • HISTORIA ELEKTROTECHNIKI : PAMIĘĆ O OSIĄGNIĘCIACH I ICH TWÓRCACH

  Publikacja

  - Rok 2016

  Opisano działania, których celem jest propagowanie historii elektrotechniki, wybitnych elektryków i ich osiągnięć. Przedstawiono muzea i obiekty historyczne, w których przechowywane i eksponowane są zabytki techniki. Przypomniano działania upamiętniające zasłużonych elektrotechników: monografie, patronaty, nazwy ulic, emisje medali i walorów filatelistycznych.

 • Historia Architektury

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Cykl wykładów mający na celu pokazanie w przekrojowy sposób procesy, przemiany oraz szeroko rozumiany rozwój myśli architektonicznej od prehistorii do współczesności. Celem zajęć jest uświadomienie roli architektury w życiu i rozwoju społecznym na przestrzeni dziejów wskazując na znaczenie cech materialnych, technicznych, kulturowych, społecznych czy politycznych. Kurs ma uświadamiać integralność rozwoju historycznego architektury...

 • Historia filozofii

  Kursy Online
  • P. Parszutowicz

  nazwa przedmiotu: Historia filozofii - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - inżynierskie - kierunek studiów: Chemia/Technologia chemiczna (WCh)

 • Witold Parteka Dr

  Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczno-Historyczny – kierunek historia specjalność nauczycielska – dyplom (20 czerwiec 1997) – mgr historii Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii –– 21 październik 2009 - dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Temat doktoratu: Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1945-1968 Zainteresowania badawcze: historia...

 • Historia urbanistyki GP

  Kursy Online
  • M. Kostrzewska

  Kurs jest przeznaczony dla studentów I semestru Gospodarki Przestrzennej i obejmuje wykłady i ćwiczenia. Studenci zapoznają się z historią i zasadami planowania i budowy miast na przestrzeni dziejów, ucząc się czynników i procesów determinujących przekształcenia w środowisku zbudowanym.

 • Historia urbanistyki I

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska

  Kurs obejmuje naukę zasad i uwarunkowań budowy miast oraz ich elementów strukturalnych w okresach od starożytności po nowożytność (XVIII wiek). W ramach kursu prezentowane są wykłady, studenci wykonują samodzielnie ćwiczenia. W semestrze przewidziane są 3 ćwiczenia: Ćw. 1 - miasta starożytnej Grecji i Rzymu; Ćw. 2 - miasta średniowieczne; Ćw. 3 - miasta nowożytności. Prace ćwiczeniowe wykonywane są na planszach formatu A3 w formie...

 • Historia Urbanistyki I

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski

  Kurs obejmuje cykl ćwiczeń dotyczących historii urbanistyki okresu antycznego, średniowiecznego i nowożytnego w ramach obowiązkowego programu zajęć: przedmiot "Historia urbanistyki I" realizowany na II semestrze studiów inżynierskich na kierunku architektura.

 • Materialna Historia Gdańska

  Kursy Online
  • J. Dąbal

  Kurs obejmuje zagadnienia związane z materialną historią Gdańska   

 • Historia architektury GP

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Kurs przedstawia zarys historii architektury od starożytności do XX w. Profil przedmiotu ma na celu dać podstawy do rozumienia procesów rozwoju zachodzących w architekturze na przestrzeni dziejów związanych z szeroko rozumianymi z przemianami cywilizacyjnymi, technicznymi, społecznymi itp. 

 • Historia i Teoria Muzyki

  Kursy Online
  • M. Mróz

  Zapoznanie się z twórcami i twórczością okresu renesansu, baroku, klasycyzmu, XX i XXI wieku. Poznanie rodzajów zespołów w muzyce klasycznej i rozrywkowej, instrumentariów i sposobu zapisu muzycznego. Poznanie gatunków muzycznych w ujęciu historycznym.

 • Historia sztuki 2021/22

  Kursy Online
  • R. Nieczyporowski

 • Historia Gospodarcza (zima 2021_22)

  Kursy Online
  • K. Gomółka

 • wykład informatyka - nowy

  Kursy Online
  • J. Kapcia

  Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane: -rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,   układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na      eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe -oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu -transmisja danych, historia...

 • Historia Żeglugi - Przedmiot Humanistyczno - Społeczny

  Kursy Online
  • J. Kozak

 • Historia fizyki i techniki_21/22

  Kursy Online
  • J. Rybicki

 • Historia odkryć i wynalazków (PG_00038532)

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • P. Parcheta-Szwindowska
  • E. Głowińska
  • P. Szumała
  • K. Trzciński
  • M. Strankowski
  • J. Kucińska-Lipka
  • P. Szarlej
  • I. Carayon
  • A. Pacyna-Kuchta
  • H. Cieśliński

 • Historia architektury i urbanistyki współczesnej

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski
  • B. Macikowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów III semestru studiów inżynierskich kierunku Architektura i obejmuje zintegrowane nauczanie historii architektury i urbanistyki od XIX wieku do współczesności. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą kształtowania się idei architektonicznych i urbanistycznych, które dały podwaliny nowoczesności, aby świadomie rozwijać swoje kompetencje jako przyszłego kreatora przestrzeni zbudowanej.

 • Historia Architektury Powszechnej I 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Sołtysik
  • A. Orchowska-Smolińska
  • B. Macikowski

  Kurs Historii Architektury Powszechnej  I (HAPow I)  jest kursem obowiązkowym na 1 semestrze Wydziału Architektury PG studiów I stopnia (inżynierskim). Trwa 15 tygodni i zakończony jest kolokwium zaliczającym. Składa się z cotygodniowych dwugodzinnych wykładów oraz cotygodniowych dwugodzinnych ćwiczeń. Tematyka kursu obejmuje historię architektury świata zachodniego, począwszy od czasów najdawniejszych (prehistoria), poprzez starożytność...

 • Historia filozofii z elementami historii matematyki

  Kursy Online
  • A. Lisak

  I stopień IV semestr

 • Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  19-05-2018 19:00 - 20-05-2018 01:00

  Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Program w Aktualnościach na stronie pg.edu.pl/otwarta.

 • Historia filozofii z elementami historii matematyki (MAT1F02) - Nowy

  Kursy Online
  • A. Lisak

  Historia filozofii z elementami historii matematyki (MAT1F02) dla kierunku Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 – sem. letni Prowadzący: dr hab Andrzej Lisak, prof. PG

 • Historia Architektury Polskiej II, sem. V, st. inż., 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Dłubakowski
  • A. Piwek
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch

  Kurs dotyczy historii architektury Polski w okresie nowożytnym (od renesansu po klasycyzm tj. od pocz. XVI w. do przełomu XVIII i XIX w.). Stanowi kontynuację pierwszej części kursu poświęconej średniowieczu. HAPOL 2 kończy się egzaminem obejmującym część pisemną i ustną (dla osób, które zdały część pisemną) dotyczącym całą historię architektury polskiej (z naciskiem na nowożytność). Ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w sali...

 • Mikrobiologia dla ZTM

  Kursy Online
  • B. Krawczyk
  • B. Ostrowski
  • A. Brillowska-Dąbrowska

  Wykłady w formie on-line na platformie e-nauczanie (webinarium) Prowadzący wykład: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni Tematyka wykładów z przedmiotu Mikrobiologia dla kierunku ZTM Dlaczego studiujemy mikrobiologię. Klasyfikacja i identyfikacja mikroorganizmów. Nowoczesna klasyfikacja Prokariota. Dziedziny i historia Mikrobiologii. Postulaty Kocha. Mikroskopy i barwienie bakterii. Odżywianie drobnoustrojów, wzrost populacji...

 • Języki projektowania HDL-stary!

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski
  • A. Bekasiewicz

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Języki projektowania HDL 2020/21

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski
  • A. Bekasiewicz

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Techniki amplifikacji kwasów nukleinowych -2021-2022

  Kursy Online
  • B. Krawczyk
  • I. Sinkiewicz
  • M. Fordon
  • A. Brillowska-Dąbrowska

  Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), II stopnia, stacjonarne Prowadzący wykład: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni - stacjonarnie na uczelni Prowadzący laboratoria: mgr inż. Magdalena Fordon - zajęcia stacjonarne na PG, sala 17 WCH C. Kontakt: (58) 347-23-83 Beata Krawczyk (wykłady): e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; WCH B; p.218; Magdalena Fordon (laboratoria): magda.fordon@gmail.com; WCH B; p.218 Konsultacje:...

 • Grzegorz Ronowski dr hab. inż.

 • Instalacja oświetleniowa w zbiorniku wody "Stary Sobieski" - rozważania o spektakularnym zabytku techniki

  Artykuł przedstawia efekty badań autora nad niezwykle okazałą, ponad stuletnią instalacją elektryczną, która zachowała się w zabytkowym obiekcie infrastruktury wodociągowej w niemal 100% oryginalnej formie (nie licząc częściowej dewastacji). Jest to rzadki przykład tego rodzaju zabytku, ponieważ obiekty tego typu i w tym wieku zwykle podlegały modernizacji na przestrzeni lat albo, po wyłączeniu z eksploatacji zostały całkowicie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prace Komisji Historycznej SEP przy wydaniu "Historii Elektryki Polskiej"

  Przedstawiono prace Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich związane ze zbieraniem materiałów i wydaniem pięciotomowego opracowania Historia Elektryki Polskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dziedzictwo 150 lat rozwoju techniki wodociągowej na terenie Gdańska i Sopotu

  Publikacja

  - Rok 2020

  Publikacja prezentuje historię nowoczesnych (czyli powstałych na fali rewolucji przemysłowej) wodociągów Gdańska i Sopotu. Wzmiankowane są najważniejsze zabytki techniki, związane z rozwojem systemu od II połowy XIX wieku. Na ich przykładzie poruszana jest szersza problematyka ochrony takich obiektów w polskich realiach. Opisany został zabytkowy zasób, w zakresie obiektów nieruchomych i dokumentacji, stan zachowania tego zasobu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym