Wyniki wyszukiwania dla: HODOWLA TKANEK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HODOWLA TKANEK

Wyniki wyszukiwania dla: HODOWLA TKANEK

 • Inżynieria chrząstki a siły tarcia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza praca omawia elementy inżynierii chrząstki stawowej oraz występujące siły tarcia makro-, mikro-, oraz nano- skali we warstwach wierzchnich chrząstki stawowej w trakcie jej hodowli w bioreaktorze.

 • Engineering contribution for cartilage cultivation in bioreactor.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca omawia metody oraz korzyści wynikające z hodowli tkanek w bioreaktorach w zakresie inżynierii tkankowej. Przedstawiono również współczesne technologie, w tym nanotechnologie, towarzyszące hodowli chrząstek stawowych w bioreaktorach. Praca prezentuje także nowe trendy badawcze w zakresie procesu doskonalenia i optymalizacji hodowli tkanek dla potrzeb medycyny.

 • Asperities and deformations of hyper elastic joint cartilages in cultivation aspects

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca opisuje wyniki badań procesu hodowli chrząstki stawowej w bioreaktorze podczas nieustalonego laminarnego przepływu nienewtonowskiej biologicznej cieczy odżywczej wokół chrząstki spoczywającej na rusztowaniu bioreaktora. Badania takie wymagają eksperymentalnego pomiaru chropowatości powierzchni chrząstki.