Wyniki wyszukiwania dla: IMPEDANCJA ELEKTROCHEMICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: IMPEDANCJA ELEKTROCHEMICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: IMPEDANCJA ELEKTROCHEMICZNA

 • Continuous frequency method of measurement of electrode impedance.

  Przedstawione zostały matematyczne podstawy nowej metody pomiaru impedancji elektrodowej. Metoda wykorzystuje sygnał pobudzenia którego częstotliwość zmienia się liniowo w czasie. Amplituda sinusoidalnego niestacjonarnego pobudzenia jest stała. Zapis i analiza sygnału pobudzenia i odpowiedzi pozwalana wyznaczenie ciągłego widma impedancyjnego. Jednoczesna analiza czasowo częstotliwościowa wykonano została przy użyciu transformacji...

 • Influence of Humidity on Parameters of Amperometric Sensor with Nafion Membrane

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań wpływu umiarkowanych i wysokich wilgotności powietrza na sygnał, czułość i czas odpowiedzi prototypowego czujnika ditlenku siarki ze złotą elektrodą pracującą, próżniowo napyloną na powierzchnię membrany nafionowej. Zaprezentowano także wyniki badań impedancyjnych w zakresie potencjałów, w którym mechanizm utleniania ditlenku siarki jest kontrolowany aktywacyjnie i dyfuzyjnie. Parametry odpowiadające...

 • Determination of electrode impedance by means of exponential chirp signal.

  Publikacja

  Przedstawiona została nowa metoda pomiaru impedancji elektrodowej. Jako pobudzenie zastosowany został niestacjonarny sygnał napięciowy, którego częstotliwość jest ekspotencjalną funkcją czasu. Zastosowanie zmodyfikowanej któtko-czasowej transformaty Fouriera (STFT) w analizie napięciowego pobudzenia i odpowiedzi prądowej pozwala na otrzymanie widma impedancyjnego.

 • Impedance spectroscopy of undoped cerium oxide.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono badania impedancyjne niedomieszkowanego tlenku ceru. Wyniki wskazują na występowanie zjawiska dyfuzji,???? które nie są (.. jest.?)związane z odpowiedzią elektrodową. Rozważania teoretyczne dopuszczają obserwowanie impedancji Warburga, która reprezentuje zjawisko dyfuzji w przewodnikach mieszanych, jednakże niewiele informacji na ten temat można znaleźć w literaturze. W związku z tym szczegółowe badania zródła...