Wyniki wyszukiwania dla: INSTRUMENTY MARKETINGOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INSTRUMENTY MARKETINGOWE

Wyniki wyszukiwania dla: INSTRUMENTY MARKETINGOWE

 • Kształtowanie relacji między pracownikami hotelu a klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

  W artykule przedstawiono proces budowania relacji z klientami hotelu. W ramach tego procesu wyodrębniono dwa etapy: pozyskiwania klienta i budowania relacji wyższego stopnia. W odniesieniu do każdego z etapów, przeanalizowano wykorzystywane instrumenty marketingowe i wskazano na konkretne działania podejmowane w ich zakresie. Podmiotem podjętego zagadnienia jest Grupa Hotelowa Orbis.

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Determinanty strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zostały zaprezentowane uwarunkowania determinujące tworzenie strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych. Przedstawiono w nim również najważniejsze tendencje tworzące sie na rynku w zakresie dystrybucji na rynku międzynarodowym.

 • Marketing miedzynarodowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji,...

 • Marketing zewnętrzny : Dystrybucja

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji, a także logistykę dystrybucji

 • Marketing zewnętrzny : Cena

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny