Wyniki wyszukiwania dla: INTEGRACJA SPOŁECZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTEGRACJA SPOŁECZNA

Wyniki wyszukiwania dla: INTEGRACJA SPOŁECZNA

 • Andrzej Klimczuk

  Osoby

  Andrzej Klimczuk, doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Europejskiej, programu URBACT...

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Wydarzenia

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Analiza wyników badań szczegółowych / Analyses of the individual in-depth interviews

  Publikacja

  Praca jest podsumowaniem badania pilotażowego przeprowadzonego na zasadzie wywiadów pogłębionych w liczbie 23 obywateli krajów trzecich, którzy należą do grupy wysoko wykwalifikowanych imigrantów i ich doświadczeń z integracją społeczną i ekonomiczną w Polsce. Opracowanie jest zakończone wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi metodologii i wykorzystanego narzędzia badawczego.

 • Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozdział poświęcony został analizie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie dostępności środowiska zabudowanego. Omówiono horyzont legislacji prawnej (międzynarodowej i krajowej) poświęconej wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz projektowania uniwersalnego. Przedstawiono wyniki badań nad dostępnością obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. W części końcowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.