Wyniki wyszukiwania dla: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wyniki wyszukiwania dla: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 • Interfejs użytkownika: praca - emocje - relacje

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca zawiera analizę etapów rozwoju koncepcji interfejsu użytkownika i projektowania interakcji człowiek-komputer we współczesnych systemach informatycznych. Analiza obejmuje kolejno aspekty rozwoju interfejsu użytkownika związane z pracą, emocjami, estetyką, kulturą i relacjami. Omówiono także wybrane współczesne trendy w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer, ergonomią i użytecznością wspólczesnych systemów informatycznych.

 • Prosty interfejs użytkownika do usług WWW.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zastosowanie serwisu sieciowego pracującego w oparciu XML wymaga dobrej znajomości takiego serwisu. Z drugiej jednak strony witryny WWW wykorzystujące takie serwisy w warstwie prezentacyjnej coraz częściej są projektowane przez użytkowników nie posiadających gruntownego wykształcenia informatycznego. Dla takich developerów przeznaczone są mechanizmy ułatwiające włączenie serwisu do witryny, jak np. WSRP. Skorzystanie z takiego...

 • Podstawy projektowania interfejsów użytkownika

  Publikacja

  - Rok 2017

  Dobry interfejs użytkownika to podstawa sukcesu każdej aplikacji! Poznaj różne sposoby komunikowania się użytkownika z komputerem. Dowiedz się, co w kwestii interfejsu użytkownika oferują współczesne urządzenia i programy Naucz się projektować efektowne i proste w obsłudze interfejsy użytkownika. Interfejs użytkownika to wizytówka każdej aplikacji komputerowej i strony WWW, a także brama zapewniająca dostęp do ich funkcji. Nawet...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Interfejs urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy dla osoby niewidomej

  Zadaniem projektowanego urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy jest umożliwienie niewidomemu samodzielnego rozpoznawania treści napisów i w konsekwencji wyboru właściwego tramwaju, sklepu, ulicy czy pokoju w urzędzie. Urządzenia takiego nie można sobie oczywiście wyobrazić bez zastosowania nowoczesnych metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Najlepsze jednak metody nie dadzą oczekiwanych rezultatów, o ile urządzenie...

 • Zasadność nauczania podstaw projektowania i analizy użyteczności ergonomicznych interfejsów użytkownika (GUI)na studiach technicznych

  Interfejs jest elementem, który decyduje o tym jak dany produkt (aplikacja, system, urządzenie) jest użytkowany, oceniany i odbierany przez użytkownika. Użyteczność jest kluczowym atrybutem jakości produktu, miarą tego jak szybko i łatwo użytkownik nauczy się z niego korzystać.Współczesny rozwój technologii i konkurencyjności na rynku wymusza na projektantach (inżynierach) znajomość metod i technik projektowania GUI.Autorzy referatu...

 • Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy tworzenia zapytań w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania użytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapytań. Ponadto opisuje zasadę działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania użytkownikom potencjalnych kierunków, w których mogą kontynuować wyszukiwanie. Kierunki są reprezentowane przez wyrazy, które użytkownik może dodawać...

 • Usprawnienie procesu formułowania zapytań dla cyfrowej biblioteki dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono program Melody Explorer, służący jako interfejs użytkownika dla multimedialnej bazy danych (biblioteki cyfrowej)dokumentów muzycznych. Zadaniem programu jest m.in. zamiana danych wprowadzanych przez użytkownika w formie akustycznej (takiej jak śpiew, nucenie, gra na instrumencie) na zapis symboliczny w postaci notacji muzycznej. W pracy omówiono doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji programu, zaproponowano...

 • Monitorowanie usług i zadań na platformie KASKADA

  Publikacja

  Przedstawiono monitor usług na platformie KASKADA. Zaprezentowano trzy sposoby monitorowania usług (1) przez mechanizmy wewnętrzne platformy, (2) na bieżąco przez użytkownika (3) przez użytkownika po zakończeniu działania usługi. Zawarto szczegółowy opis cyklu życia usługi i związanych z nią zadań obliczeniowych wraz z wymianą informacji pomiędzy elementami podlegającymi monitorowaniu oraz hierarchią i porządkiem uzupełniania plików...

 • Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia oparte na systemie Android

  Publikacja

  W artykule przedstawiono procesor efektów dźwiękowych do gitary, składający się z układu elektronicznego i aplikacji pracującej w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych z systemem Android. W pierwszej części referatu przedstawiono proces przetwarzania dźwięku w aplikacji oraz interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika napisany został w języku Java, wspartym językiem znaczników XML, zaś przetwarzanie dźwięku, ze względu...

 • Komponentowe podejście do projektowania obiektowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  We współczesnych metodach projektowania aplikacji pojęciekomponentu występuje w dwóch znaczeniach. Podczas projektowania architektury systemu stosuje się pojęcie komponentu w sensie samodzielnego modułu wykonywalnego (program EXE, biblioteka DLL), połączonego przez interfejs z innymi modułami [1]. Drugie znaczenie komponentu występuje w czasie projektowania szczegółowego modułów wykonywalnych i odnosi się do gotowych klas bibliotecznych,...

 • Wojciech Toczek dr hab. inż.

  Osoby

 • Demonstrator technologii wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule opisano budowę i zasadę działania laboratoryjnego stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto przedstawiono charakterystykę oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. Podano również wybrane wyniki przeprowadzonych badań, które pozwalają na oszacowanie możliwości detekcji przy założonym stosunku mocy sygnału...

 • System lokalizacji dla niewidomych, oparty na nawigacji satelitarnej i zliczeniowej

  Publikacja
  • S. Ceranka

  - Rok 2007

  Opracowano, wykonano i przetestowano prototyp urządzenia nawigacyjnego dla osób niewidomych złożony z palmtopa, zawierającego mapę elektroniczną, odbiornika GPS, modułu czujników przyspieszenia i pola magnetycznego oraz klawiatury bezprzewodowej i syntezatora mowy, umożliwiający samodzielne poruszanie się po nieznanym terenie, w szczególności na terenie miasta. W urządzeniu tym zaimplementowano szereg algorytmów wyznaczania położenia...

 • Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono sposób działania procesora efektów dźwiękowych do gitary, składającego się z układu elektronicznego i aplikacji pracującej w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych z systemem Android. W pierwszej części zaprezentowano układ (przejściówkę) w postaci przedwzmacniacza zasilanego z baterii, do którego podłącza się gitarę oraz urządzenie mobilne. W drugiej części referatu przedstawiono zaś proces przetwarzania...

 • Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy

  Niniejszy artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis koncepcji oraz schemat blokowy stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto, w tej części jest zaprezentowana realizacja praktyczna takiego stanowiska. Część druga jest charakterystyką oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów i stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. W ostatniej...

 • MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

  Publikacja

  - Rok 2014

  MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów to książka, która kompleksowo opisuje możliwości programu oraz oferowane przez niego narzędzia, uzupełniając wiedzę czytelnika o informacje związane z metodyką prowadzenia przedsięwzięć. Układ podręcznika odzwierciedla specyfikę pracy kierowników projektów, krok po kroku przedstawiając zadania, które mają oni do wykonania, a także najbardziej...

 • Wontougo - kooperacyjny edytor Wordnetu

  Artkuł zawiera opis systemu pozwalającego na kooperacyjną edycją słownika opartego na wordnecie[1]. w ramach projektu dokonano przeniesienia słownika z wersji zorganizowanej na plikach do relacyjnej bazy danych. wykonano również interfejs użytkownika w postaci aplikacji opartej na bibliotece touchgraph[2]. w niniejszym artykule przedstawiono sposób odzwierciedlenia struktury plików wordnetu na bazę danych oraz możliwości, jakie...

 • Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemie STRADAR

  Przedstawiono rozwiązanie serwera uwierzytelnienia i autoryzacji (AA) w rozproszonym systemie STRADAR, udostępniającym funkcjonalności dla prowadzenia działań operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia prezentację na stanowisku wizualizacji zdarzeń (SWZ) bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie (AIS, radary), obrazu z kamer, zdjęć, notatek, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multimodalne stanowisko do polisensorycznej diagnozy i stymulacji osób z zaburzeniami komunikacji

  Celem komunikatu plakatowego jest prezentacja eksperymentalnego zintegrowanego systemu multimodalnego, przeznaczonego do wykorzystania w diagnozowaniu i stymulacji polisensorycznej osób niekomunikujących się, w szczególności osób z ciężkimi urazami mózgu. Interfejs użytkownika wykorzystuje śledzenie wzroku i monitorowanie elektroencefalograficzne. Ponadto elementami tego stanowiska są: emiter bodźców zapachowych oraz urządzenie...

 • Interactive visualization of marine pollution monitoring and forecasting data via a Web-based GIS

  Publikacja

  - COMPUTERS & GEOSCIENCES - Rok 2010

  Artykuł prezentuje zastosowanie sieciowego Systemu Informacji Geograficznej do monitoringu i prezentacji wyników modelowania plam ropy na morzu. Omawiany system wykorzystuje technologie ESRI ArcIMS (Arc Internet Map Server) oraz Open Source GeoServer z biblioteką klienta OpenLayers w celu wizualizacji i mapowania rozprzestrzeniania się wycieku ropy w dwóch wybranych obszarach Morza Egejskiego w Grecji. Przedstawiony GIS stanowi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie analizy obrazu ruchów głowy w multimedialnym interfejsie komputerowym

  Opracowany interfejs komputerowy umożliwia przeglądanie obrazów statycznych, materiału wizyjnego i fonicznego. Obrazy mogą być przeglądane i wyświetlane w trybie pełnoekranowym. Pliki multimedialne są ułożone w hierarchicznej, wielopoziomowej strukturze. Użytkownik nawiguje po tej strukturze i wyświetla poszczególne elementy poprzez ruch głową w górę, dół, lewo i prawo. Akcja wykonywana przez system zależy od typu zawartości, którą...

 • Interfejs miejskiego systemu informacji dla osób niepełnosprawnych.

  Artykuł przedstawia analizę potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwe rozwiązania implementacyjne w zakresie interfejsu użytkownika, ułatwiające posługiwanie się systemami informacyjnymi na przykładzie systemu GDASKON.

 • Paweł Burdziakowski dr inż.

  dr inż. Paweł Burdziakowski jest specjalista w zakresie fotogrametrii i teledetekcji lotniczej niskiego pułapu, nawigacji morskiej i lotniczej. Jest również licencjonowanym instruktorem lotniczym oraz programistą systemów bezzałogowych. Głównymi obszarami zainteresowania naukowego są systemy bezzałogowe, w tym lotnicze, nawodne, podwodne, fotogrametria cyfrowa,  nawigacja platform bezzałogowych. Prowadzi badania  w zakresie algorytmów...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Wykorzystanie monitorowania i analizy aktywności wzrokowej do oceny pracy z Systemem Informacji Szpitalnej

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rozprawa doktorska przedstawia możliwość wykorzystania monitorowania i analizy aktywności wzrokowej do oceny pracy z Systemem Informacji Szpitalnej. W ramach rozprawy opracowano system do akwizycji rozkładu atencji wzrokowej w wieloekranowym środowisku. Przeprowadzono też szereg eksperymentów, które doprowadziły do opracowania współczynnika pozwalającego na określenie poziomu umiejętności osób pracujących z systemem informacji...

 • Architektura przyszłości – przekraczanie granic poprzez interfejsy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Architektura przyszłości rozpatrywana jest w kontekście rozwoju technologii cyfrowych, które umożliwiają nadawanie obiektom architektonicznym cech interfejsów. Przekraczanie granic dotyczy więc nadawania architekturze nowych funkcji - funkcjonalności zapożyczonych ze świata wirtualnego, emisji informacji oraz interakcji. W tym ujęciu „interfejs architektoniczny” stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy obiektem architektonicznym...

 • Stworzenie stereofonicznej ścieżki dźwiękowej do filmu symulującej dźwięk wielokanałowy

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem referatu pracy jest przedstawienie procesu tworzenia stereofonicznej ścieżki dźwiękowej do filmu, symulującej dźwięk wielokanałowy w odsłuchu słuchawkowym. Opracowana symulacja dźwięku wielokanałowego wykorzystuje filtrację HRTF (ang. Head-Related-Transfer-Function). W celu umożliwienia jednoczesnego odsłuchu kilku partii instrumentalnych składających się na ścieżkę dźwiękową stworzona została aplikacja wraz z graficznym...

 • Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych

  Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości dźwięku w urządzeniach elektronicznych typu laptop, smartfon, tablet etc.. W związku z miniaturyzacją urządzeń obserwuje się spadek jakości głośników, w jakie są wyposażone. Zgodnie ze stanem nauki postrzeganie dźwięku, zwłaszcza jego głośności, jest osobniczo zmienne. Powszechne jest to, że użytkownik może postrzegać standardowe poziomy dźwięku jako zbyt głośne lub...

 • Układ do kształtowania widma sygnału radiowego

  Przedmiotem projektu jest demonstrator technologii C-IED, przeznaczony do przeciwdziałania atakom terrorystycznym z wykorzystaniem prowizorycznych urządzeń wybuchowych detonowanych drogą radiową. Prowizoryczne urządzenia IED zwykle są umieszczane w dużych skupiskach ludzi oraz maskowane w celu utrudnienia ich identyfikacji, przy użyciu płaszcza, folii, butelki, opony czy betonu. Urządzenia te pozwalają na wyrządzenie znacznych...

 • Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych wykład - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • M. Niedźwiecki

  Wykład z przedmiotu Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji,...

 • Organizacja Systemów Komputerowych wykład - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • M. Niedźwiecki

  Realizacja wykładu z przedmiotu Organizacja Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Przegląd listy rozkazów 6. Rozkazy i...

 • Architektura Systemów Komputerowych wykład - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • M. Niedźwiecki

  Realizacja wykładu z przedmiotu Architektura Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji,...

 • Badania użyteczności usług on-line: pozainformatyczne determinanty satysfakcji klienta

  Publikacja

  Artykuł omawia proponowaną metodykę badań użyteczności usług on-line z udziałem użytkowników oraz jej zastosowanie. Proponowana metodyka jest ukierunkowana przede wszystkim na analizę wpływu pozainformatycznych (głownie ekonomicznych) czynników na satysfakcje klientów usług on-line. Z pilotażowego zastosowania metodyki wynika możliwość przeniesienia w znacznym zakresie metod badawczych z obszaru interakcji człowiek-komputer (HCI)...

 • Badania doświadczenia użytkownika (User Experience) w projektowaniu interakcji użytkownik-system

  Artykuł omawia coraz częściej używany termin "doświadczenie użytkownika" (ang. User Experience - UX) oraz je-go znaczenie dla emocjonalnych aspektów satysfakcji użytkownika produktów informatycznych i usług on-line. Dokona-no przeglądu czterech głównych podejść badawczych stosowanych obecnie w odniesieniu do tematyki UX: projektowa-nie interakcji, e-marketing, pomiary psychofizjologiczne i współprojektowanie usług. Przedyskutowano...

 • Mobilny system informacji przestrzennej wspomagający nawigację osób niewidomych w terenie miejskim

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozprawa przedstawia stworzony przez autora prototypowy system informacji przestrzennej wspierający poruszanie się osób niewidomych w terenie miejskim. We wstępie omówione zostały podstawy teoretyczne, po czym przedstawiono istniejące rozwiązania wspierające poruszanie się osób niewidomych. W dalszej części pracy autor przedstawił architekturę i schemat systemu, określając podział zadań pomiędzy część mobilną i część serwerową....

 • Mobile navigation system for visually impaired users in the urban environment

  This paper describes the prototype version of a mobile application supporting independent movement of theblind. Its objective is to improve the quality of life of visually impaired people, providing them with navigationalassistance in urban areas. The authors present the most important modules of the application. The module forprecise positioning using DGPS data from the ASG-EUPOS network as well as enhancements of positioning...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • User satisfaction model

  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''User Satisfaction Methods'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • Portale intranetowe jako elektroniczne stanowiska pracy

  Publikacja

  - Rok 2007

  W ostatnich latach prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa wprowadziły portale intranetowe, przeznaczone dla pracowników. Portale te maja przede wszystkim wspomagać realizację zadań roboczych opartą na obiegu dokumentów elektronicznych, zatem stanowią elektroniczne stanowiska pracy dla pracowników umysłowych współczesnych przedsiębiorstw i korporacji. Portale intranetowe na swoje otoczenie wywierają wpływ organizacyjny i behawioralny,...

 • Context of Use

  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''Context of Use'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • HCI and the economics of user experience

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rodział przezentuje możliwości rozwinięcia zakresu tradycyjnych badań HCI (Human-Computer Interaction) o zagadnienia ekonomiczne, związane z jakością usług on-line, postrzeganą przez użytkownika/klienta. Praca zawiera modele jakości usług on-line oparte na elementach marketingu relacji i na wykorzystaniu ekonomicznych determinant zachowań konsumenckich w usługach on-line. Rozdział prezentuje modele projektowania i rozwoju przykładowych...

 • Projektowanie interfejsu użytkownika

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca omawia główne zagadnienia dotyczące projektowania interakcji użytkownik-system z perspektywy zarządzania projektem informatycznym, przedstawia stosowane w tym zakresie metody i sposób ich wykorzystania.

 • Interakcja człowiek-komputer

  Publikacja

  - Rok 2010

  Książka omawia najważniejsze zagadnienia kształtowania interakcji człowiek-komputer, występujące podczas projektowania produktu informatycznego. Tematyka książki obejmuje metody stosowane kolejno podczas określania wymagań, projektowania, testowania i oceny rozwiązań interfejsu użytkownika. Przyjęty sposób prezentacji materiału ma na celu również podkreślenie, że wysoka jakość użytkowa produktu informatycznego nie wynika wyłącznie...

 • Studium porównawcze ergonomii rich internet applications i aplikacji systemowych

  W referacie poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy coraz częstsze zastępowanie aplikacji systemowych wzbogaconymi aplikacjami internetowymi (skr. ang. RIA) nie dzieje się kosztem ergonomii i wygody użytkowania. Artykuł przedstawia porównanie ergonomii interfejsów użytkownika aplikacji RIA i aplikacji systemowych. We wstępie wprowadzono w zagadnienie ergonomii oraz wskazano na charakterystyczne cechy aplikacji RIA. Następnie zaproponowano...

 • Z punktu widzenia uzytkownika.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono wspólczesne podejscia stosowane w zakresie zapewnienia jakosci uzytkowej oprogramowania i uslug interaktywnych. Omowiono projektowanie zorientowane na uzytkownika (UCD - User Centred Design) jako widodacy kierunek w zapewnieniu satysfakcji uzytkownika koncowego oraz dokonano przegladu technik projektowo-ewaluacyjnych stosowanych w tym zakresie.

 • Wygnij swój komputer.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono wspolczesne trendy w rozwoju interfejsów uzytkownika wybranych rozwiazan infomatycznych.

 • Projektowanie interfejsu użytkownika dla programów dedykowanych

  W referacie omawia się projektowanie interfejsu dla specjalistycznych programów. Przedstawiono koncepcję inteligentnego interfejsu i zasady, które powinien realizować. Zwrócono uwagę na sposób wykorzystywania ekranu i prezentacji informacji.

 • Dirk Dreheim, Gerald Weber: Form-oriented analysis : a new methodology to model form-based applications

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł stanowi omówienie nowej metodyki modelowania interfesu użytkownika, przeznaczonej do projektowania aplikacji opartych na pracy z formularzami elektronicznymi. Metodyka ta, przedstawiona w książce Dreheima i Webera, stanowi interesującą notacje graficzną, która umożliwia projektowanie interfejsu użytkownika o wysokich własciwościach ergonomicznych i użytkowych. Szczególnie interesujace sa w tej metodyce możliwości elastycznego...

 • Multimedialny interfejs cienkiego klienta dla osób niepełnosprawnych w systemie informacyjnym GDASKON

  Po krótkiej dyskusji wymagań stawianych interfejsom przeznaczonym dla ludzi niepełnosprawnych artykuł przedstawia przykładowy interfejs zaprojektowany dla osób o różnym rodzaju niesprawności i zrealizowany dla telefonów komórkowych i palmtopów z przeznaczeniem do zdalnego korzystania z systemu informacyjnego GDASKON, służącego do znajdowania trasy między dwoma punktami w terenie. Zastosowane rozwiązanie polega na odpowiedniej adaptacji...

 • Miłosz Wojaczek mgr

  Osoby

  Pochodzę ze Słupska, studiowałem w Koszalinie, Szczecinie, Gdańsku i Warszawie. Pracowałem w różnych miejscowościach - od miasteczek w województwie zachodniopomorskim po Stolicę.  Od 2006 roku, z przerwami, mieszkam w Gdańsku. Jestem pracownikiem Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej - stanowisko: Specjalista Grafik. W 2017 roku otrzymałem Nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej...