Wyniki wyszukiwania dla: INTERNET - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTERNET

Wyniki wyszukiwania dla: INTERNET

 • Internet Rzeczy a internetowy protokół sieciowy IP

  Publikacja

  - Rok 2017

  W pracy omówiono problemy wdrażania IoT z punktu widzenia zapewniania komunikacji. Przedstawiono podstawowe wymagania jakie systemy IoT stawiają sieciowym rozwiązaniom protokolarnym. Opisano IPv6 pod kątem możliwości spełnienia tych wymagań. Wskazano na konieczność rozpowszechnienia protokołu sieciowego IPv6. Przedstawiono aktualny stan wdrożenia IPv6

 • Financial Internet Quarterly

  Czasopisma

  eISSN: 2719-3454

 • Characteristics of the topology of the Internet

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozdział dotyczy charakterystyki topologii Internetu. Ukazuje zagrożenia wynikające z bezskalowego charakteru sieci. Opisuje naturę ataku - destrukcyjnego działania mającego na celu wyeliminowanie ważnego elementu sieci. Przedstawia reguły doboru tras, pozwalające ustanawiać ścieżki realizacji połączeń omijające określone węzły sieci, narażone na atak.

 • Entrepreneurship in Internet Business

  Publikacja

  - Rok 2008

  Sklasyfikowano przedsięwzięcia elektroniczne. Zarysowano problematykę rozwoju e-biznesu od fazy startowej do formy dojrzałej. Zaprezentowano technologie informatyczne służące do tworzenia, implementacji oraz wdrożenia komercyjnych witryn internetowych. Zwrócono uwagę na możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego od funduszy inwestycyjnych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono szereg wniosków praktycznych mogących służyć przedsiębiorcom...

 • Petabit Photonic Internet

  Publikacja

  - Photonics Letters of Poland - Rok 2011

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet payment methods in Poland

  Publikacja

  In this chapter authors intended to describe wide range of aspects of the Internet payment systems. At the beginning there is briefly shown their evolution and features required for the effective payment system. Data on the popularity of different payment systems in Internet transactions links this section with description of the current state of payment systems available in Poland.

 • Manufacturing Data Analysis in Internet of Things/Internet of Data (IoT/IoD) Scenario

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2018

  Computer integrated manufacturing (CIM) has enormous benefits as it increases the rate of production, reduces errors and production waste, and streamlines manufacturing sub-systems. However, there are some new challenges related to CIM operating in the Internet of Things/Internet of Data (IoT/IoD) scenarios associated with Industry 4.0 and cyber-physical systems. The main challenge is to deal with the massive volume of data flowing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet a nowoczesna administracja publiczna.

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Internet Archaeology

  Czasopisma

  ISSN: 1363-5387

 • Magazyn INTERNET

  Czasopisma

  ISSN: 1234-9984

 • Internet Mathematics

  Czasopisma

  ISSN: 1542-7951 , eISSN: 1944-9488

 • Policy and Internet

  Czasopisma

  ISSN: 1944-2866

 • Internet Interventions

  Czasopisma

  eISSN: 2214-7829

 • Internet Histories

  Czasopisma

  ISSN: 2470-1475 , eISSN: 2470-1483

 • Internet of Things

  Czasopisma

  ISSN: 2543-1536 , eISSN: 2542-6605

 • Internet Pragmatics

  Czasopisma

  ISSN: 2542-3851 , eISSN: 2542-386X

 • Internet Rzeczy - rozwiązania modelowe

  W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych...

 • Internet photogrammetry for inspection of seaports

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2017

  This paper intends to point out the possibility of using Internet photogrammetry to construct 3D models from the images obtained by means of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). The solutions may be useful for the inspection of ports as to the content of cargo, transport safety or the assessment of the technical infrastructure of port and quays. The solution can be a complement to measurements made by using laser scanning and traditional...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Internet na rynkach instytucjonalnych

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Internet entrepreneurship in electronic business

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć Internetowych. Zaprezentowano szereg reprezentatywnych przykładów. Wyszczególniono poszczególne etapy rozwoju działalności gospodarczej w Internecie. Zwrócono uwagę zarówno na aspekty technologiczne, jak i formy pozyskiwania kapitału inwestycyjnego podwyższonego ryzyka. Artykuł może stanowić źródło odniesienia dla przedsiębiorców pragnących otworzyć działalność gospodarczą w Internecie lub...

 • Internet mortgage knowledge system

  Publikacja

 • Ultra-broadband photonic internet

  Publikacja

  - Rok 2011

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • It applications for the remote testing of hearing.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Telemedycyna odgrywa coraz wiekszą rolę w diagnostyce i leczeniu osób z ubytkami słuchu. Jest to związane m.in. ze specyfiką badań audiometrycznych. Postęp technologiczny w dziedzinie aparatów słuchowych i implantów ślimakowych wymusza nowe metody diagnozy w audiologii, jak również w praktyce otolaryngologicznej. Serwis ''Telezdrowie'', w którym zaimplementowano liczne testy przesiewowe jest przykładem prowadzenia diagnostyki w...

 • The Internet as a knowledge source in Knowledge Views

  Artykuł ten przedstawia koncepcję widoków na bazę wiedzy, jak może ona zostać wykorzystana w celu zbierania informacji z różnych źródeł, wnioskowania nad tymi informacjami i udostępnienia ich w postaci wymaganej przez aplikację. Korzystając z widoków na bazę wiedzy, aplikacja może "widzieć" Internet jako pojedyncze źródło wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet w procesie kształcenia studentów

  Publikacja

  Wirtualna rzeczywistość sieci komputerowych staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu. Internet odgrywa rosnącą rolę w edukacji, rekrutacji, handlu, sprawowaniu władzy oraz rozrywce. Dlatego też zastanowić się trzeba, na jakie problemy napotykają wykładowcy przy tworzeniu materiałów dostępnych przez Internet oraz studenci w związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do pozyskiwania informacji i wiedzy....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The need for new transport protocols on the INTERNET

  The TCP/IP protocol suite is widely used in IP networks, regardless of diverse environments and usage scenarios. Due to the fact of being the basic concept of organizing the work of the Internet, it is the subject of interest and constant analysis of operators, users, network researchers, and designers. The Internet is a "living" organism in which new needs appear all the time. This is particularly important due to the emerging...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model of the Internet mortgage market optimization

  Publikacja

  The Internet mortgages are currently a fast growing market, allowing selling mortgages cheaper andfaster than in the traditional methods such as in bank departments.Given the specificity of selling mortgages in the Internet, banks try to sell more mortgages by spendingmore money on advertising and paying higher commission to the brokers selling their products. It is important tooptimise the amounts of money in both sectors (the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet photogrammetry as a tool for e-learning

  Publikacja

  - Rok 2015

  Along with Internet development, there were interactive applications which allow for remote sensing and photogrammetric analysis. An example of an application that can provide Earth images and make it possible to measure distances in these images is Google Earth. The authors, who have experience from 2001-2015 argue that it is possible and it is important to create more advanced photogrammetric network applications. In this there...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacja i współpraca przez Internet

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia przygotowywany do uruchomienia na Politechnice Gdańskiej kurs internetowy "Komunikacja i współpraca przez Internet". Podstawowym celem kursu jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej stosowanymi w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej. Kurs będzie wykorzystywał platformę zdalnego nauczania Moodle zlokalizowaną na serwerze...

 • KOALA Graph Theory Internet Service

  KOALA has been created with the idea of C++ library templates, implementing a broad set of procedures in the fields of algorithmic graph theory and network problems in discreate optimization. During the C2NIWA project, a library has been greatly ectended, the code refactored and enclosed with the internet service available in the public repository of thr project. Today it contains interconnected educational materials in the form...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experience-Oriented Intelligence for Internet of Things

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2017

  The Internet of Things (IoT) has gained significant attention from industry as well as academia during the past decade. The main reason behind this interest is the capabilities of the IoT for seamlessly integrating classical networks and networked objects, and hence allows people to create an intelligent environment based on this powerful integration. However, how to extract useful information from data produced by IoT and facilitate...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Internet Gaming Disorder: A Case Report.

  Publikacja

  - Journal of Behavioral Health - Rok 2017

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Applications of the Future Internet Engineering Project

  Publikacja
  • A. Grzech
  • K. Juszczyszyn
  • P. Swiatek
  • C. Mazurek
  • A. Sochan

  - Rok 2012

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej Wobec Współczesnych Cyberzagrożeń = INTERNET BANKING SECURITY IN TERMS OF CONTEMPORARY CYBERTHREATS

  W niniejszej pracy zostały opisane aktualne podejścia do zabezpieczeń bankowości internetowej. Przeanalizowane jest bezpieczeństwo bankowości internetowej 7 banków polskich wobec współczesnych rodzajów cyberataków (takich jak ataki na użytkowników niemieckich banków w 2017 roku z wykorzystaniem luk bezpieczeństwa w systemie SS7). Zaproponowane są dwa podejścia do zabezpieczeń ochrony środków klientów banku wobec tych zagrożeń

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obsługa wirtualnych przyrządów pomiarowych przez Internet

  W referacie przedstawiono metody przygotowania przyrządów wirtualnych z możliwością udostępnienia danych pomiarowych przez Internet. Porównano wykorzystane do tego celu technologie CGI, Java i ActiveX. Przedstawiono wykorzystanie tych technologii w LabVIEW i ułatwienia jakie wprowadzono w LabVIEW 6.1.

 • Why is IPv6 Deployment Important for the Internet Evolution?

  Publikacja

  - Journal of Telecommunications and Information Technology - Rok 2011

  Abstract-Replacing the IPv4 protocol with IPv6 on the Internet is currently one of the aims of the European Union policy. The main reason for this replacement is the effeteness of the addresses pool in the IPv4 protocol, which can cause serious complications in the evolution of the Internet and its adaptation in new areas, e.g., in next generation mobile telephony or the so called Internet of Things. Simultaneously, the addressing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Practical Evaluation of Internet Systems' Security Mechanisms

  A proposed Internet systems security layer with context-oriented security mechanisms reduces the risk associated with possible vulnerabilities. A metric of the system trust level is proposed, and then evaluated according to a university Internet system.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Internet database for photogrametric close range applications

  Publikacja

  Publikacja przedstawia koncepcję systemu informacyjnego przeznaczonego do gromadzenia, prezentowania i publikowania przez Internet numerycznych i cyfrowych wyników pomiarów fotogrametrycznych z różnych aplikacji fotogrametrycznych umożliwiających opracowania bliskiego zasięgu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experience-Oriented Knowledge Management for Internet of Things

  Publikacja

  - Rok 2016

  In this paper, we propose a novel approach for knowledge management in Internet of Things. By utilizing Decisional DNA and deep learning technologies, our approach enables Internet of Things of experiential knowledge discovery, representation, reuse, and sharing among each other. Rather than using traditional machine learning and knowledge discovery methods, this approach focuses on capturing domain’s decisional events via Decisional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experience oriented enhancement of smartness for Internet of Things

  Publikacja

  - Rok 2015

  In this paper, we propose a novel approach, the Experience-Oriented Smart Things that allows experiential knowledge discovery, storage, involving, and sharing for Internet of Things. The main features, architecture, and initial experiments of this approach are introduced. Rather than take all the data produced by Internet of Things, this approach focuses on acquiring only interesting data for its knowledge discovery process. By...

 • QoS/QoE in the Heterogeneous Internet of Things (IoT)

  Publikacja

  - Rok 2017

  Applications provided in the Internet of Things can generally be divided into three categories: audio, video and data. This has given rise to the popular term Triple Play Services. The most important audio applications are VoIP and audio streaming. The most notable video applications are VToIP, IPTV, and video streaming, and the service WWW is the most prominent example of data-type services. This chapter elaborates on the most...

 • Internet-based automatic hearing assessment system

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem referatu jest prezentacja systemu przesiewowego badania słuchu w oparciu o Internet. Wady słuchu stanowią jedną z najszybciej postępujących chorób we współczesnym społeczeństwie. W tym kontekście ważne staje się umożliwienie przeprowadzania masowych testów wykrywających ubytki słuchu. Przedstawiona aplikacja zawiera audiometryczny test tonalny, test ilustrowany dla dzieci oraz test rozumienia mowy w szumie. Po zakończeniu...

 • Konzepte zur Energieeffizienzsteigerung bei Internet-Zugangsgeräten

  Publikacja

  - Rok 2008

  The key issue of this paper is the power management of Internet access devices. The paper commences with an outline on the energy consumption of today's IT devices. It is followed by a description of options to increase energy efficiency of computers. The paper proves that in practice network cards and other IT network components, such as modems, network access points, switches and routers have the maximum energy consumption -...

 • Provisioning Concepts for the Future Internet IIP Initiative

  Publikacja
  • P. Chołda
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • M. Wielgosz
  • A. R. Pach
  • K. Wajda
  • J. Rak

  - Rok 2011

  Artykuł prezentuje strategię wymiarowania zasobów sieci dla architektury Internetu Przyszłości zwanego Systemem IIP. Opisuje również relację zasad wymiarowania sieci w odniesieniu do metod zarządzania siecią. Opisane są dwie proponowane metody wymiarowania wraz niezbędnymi danymi wejściowymi. Pierwsze podejście stanowi problem optymalizacyjny z funkcją celu minimalizacji całkowitego poboru mocy. Drugie rozwiązanie bazuje na podejściu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The concept of rule model of the internet mortgage market

  ..

 • Wyszukiwanie dedykowanych serwisów w sieci Internet.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Opisano bieżące technologie stosowane do tworzenia dedykowanych serwisów oraz usług sieciowych, a także metody ich wyszukiwania. Skupiono się na rozwiązaniach standardowych bądź proponowanych jako standardowe.

 • INTERNET JOURNAL OF CHEMISTRY

  Czasopisma

  ISSN: 1099-8292

 • Journal of Internet Commerce

  Czasopisma

  ISSN: 1533-2861 , eISSN: 1533-287X

 • Internet Journal of Microbiology

  Czasopisma

  ISSN: 1937-8289

 • Internet Journal of Neurology

  Czasopisma

  ISSN: 1531-295X