Wyniki wyszukiwania dla: INTERPOLATOR - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTERPOLATOR

Wyniki wyszukiwania dla: INTERPOLATOR

 • Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej

  Interpolator o dużej krotności wymaga stosowania dolnoprzepustowych filtrów cyfrowych o bardzo wąskim paśmie przejściowym. Przekłada się to na dużą złożoność obliczeniową i problemy z projektowaniem filtrów interpolacyjnych. W pracy zaproponowano użycie metody FRM rozbijającej filtr o wąskim paśmie przejściowym na grupę filtrów o obniżonych wymaganiach, co zmniejsza liczbę niezerowych współczynników. W rezultacie użycie tego rozwiązania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sample Rate Conversion Based on Frequency Response Masking Filter

  Publikacja

  - Rok 2018

  The sample rate conversion with high resampling ratios requires low-pass digital filters with very narrow transition band which results in high computational complexity and makes filter design problematic. Therefore in this work we propose to use the FRM method, which breaks the filter with a narrow transition band into a group of filters with reduced design requirements. These decreases the number of non-zero coefficients and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dynamic hand-written signature verification using a matched filter

  W pracy zaproponowano nowe podejście do weryfikacji dynamicznego podpisu odręcznego. Podpis jest traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, który można wykryć i zwerfikować za pomocą odbiornika optymalnego z filtrem dopasowanym. Wymaga to uprzedniej unifikacji i normalizacji parametrów biernych podpisu aktualnego, jak również podpisów zgromadzonych w bazie, celem ułatwienia podejmowania decyzji. Normalizację długości podpisu uzyskano...