Wyniki wyszukiwania dla: INTRANET PORTALS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTRANET PORTALS

Wyniki wyszukiwania dla: INTRANET PORTALS

 • Designing intranet portals as electronic workplaces

  Publikacja

  - Rok 2007

  This paper highlights the most important requirements for developing intranet portals, especially in the areas of user interface ergonomics and usability. In specifying relevant usability requirements both perspectives are considered: of company employees and of executives. Best practices are reviewed, regarding successes and failures in intranet absorption, basing on the results on recent research in a number of surveyed Polish...

 • Modelling the context of use for Intranet portals design

  Publikacja

  - Rok 2007

  Intranet portals in contemporary enterprises affect the way how people work, communicate and build relationships within teams and organizations. Developing high usability in Intranet projects requires analysing context of use and including many additional organizational and cultural factors, normally not present in regular software projects. A modelling framework presented in this paper is useful for analysing context of use for...

 • Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja omawia rolę portalu intranetowego w kształtowaniu relacji pracodawca-pracownicy w przedsiębiorstwie. W szczególności omówiono środki budowy wizerunku i wiarygodności pracodawcy w elektronicznych kanałach komunikacji. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród polskich przedsiębiorstw wskazano typowe profile użytkowania intranetu oraz czynniki ergonomiczne i organizacyjne budujące satysfakcję użytkowników z portali...

 • Usability and socio-organizational context of on-line services in intranet portals

  Publikacja

  - Rok 2008

  Publikacja omawia problemy postrzeganej jakości usług on-line, dostępnych w intranetowych portalach pracowniczych. Zaproponowano poszerzone podejście ocenowe wykraczające poza typową ocenę jakości użytkowej. Poszerzenie to polega na uwzględnieniu w projektowaniu i w ocenie czynników organizacyjnych i ekonomicznych, związanych z budową relacji na linii pracodawca-pracownicy. Zaproponowano również metodykę projektowania portali intranetowych...